AKOR - kodex akademie osobního rozvoje

Můj profil AKOR 

Koučink je založen na partnerství.

Koučovací proces podporuje kreativitu a vede k maximálnímu využití potenciálu člověka.

Koučovací vztah je rovnocenný a je založen na smlouvě mezi koučem a koučovaným.

Koučink neznamená náhradu žádné lékařské péče.

Koučink nenahrazuje psychoterapeutickou péči.

Kouč certifikovaný AKOR souhlasí s tím, že bude dodržovat etický kodex AKOR.

Kouč certifikovaný AKOR usiluje o chování, které koučink pozitivně reprezentuje, respektuje různé přístupy ke koučování a dodržuje zákony a pravidla.

Kouč certifikovaný AKOR se zavazuje, že nebude vědomě činit žádná nepravdivá či zavádějící tvrzení vztahující se k certifikaci AKOR.

Kouč certifikovaný AKOR se zavazuje přesně a pravdivě pojmenovávat svou kvalifikaci a zkušenost.

Kouč certifikovaný AKOR se zavazuje, že bude pracovat na tom, aby rozpoznal, kdy jeho osobní témata a problémy zasahují do jeho práce.

Kouč certifikovaný AKOR dbá na svůj rozvoj a vzdělání.

Kouč certifikovaný AKOR disponuje se všemi záznamy vytvořenými v rámci praxe pouze v souladu s dohodou s klienty a podle zákonů dané země.

Kouč certifikovaný AKOR před zahájením koučovacího procesu otevřeně sdělí svým klientům veškeré předpokládané platby a storno podmínky.

Kouč certifikovaný AKOR nevyužívá vědomě žádné mimosmluvní výhody (osobní, profesionální, finanční) vyplývající z koučovacího vztahu.

Kouč certifikovaný AKOR neuvádí klientům nepravdivé informace o tom, co mohou koučinkem získat.

Kouč certifikovaný AKOR zaručuje důvěrnost informací sdělených v rámci koučovacího procesu.

Kouč certifikovaný AKOR dodržuje zásady slušného chování běžné v dané zemi.

Kouč certifikovaný AKOR je zodpovědný za respektování jasných hranic týkajících se fyzického kontaktu s klienty.

Kouč certifikovaný AKOR se sexuálně nestýká s žádným ze svých současných klientů.

Kouč certifikovaný AKOR koučink nezačne, či ukončí v případě konfliktu zájmů.

Kouč certifikovaný AKOR věnuje pozornost signálům, že koučovací vztah už není pro klienta dále přínosný.

Kouč certifikovaný AKOR povzbudí klienta, aby udělal změnu, pokud je přesvědčen, že je vhodnější, aby klient dostal služby od jiného kouče.

Kouč certifikovaný AKOR navrhne klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pokud to bude považovat za vhodné či nutné.

Kouč certifikovaný AKOR je odpovědný za porušení Etického kodexu AKOR. Toto porušení znamená v případě prokázání, ztrátu certifikace AKOR.

Kouč certifikovaný AKOR dbá v roli lektora koučinku dodržování Etického kodexu AKOR a své žáky seznámení s jeho zněním.

Jsem držitelkou osvědčení rekvalifikačního kurzu MŠMT-19049/2018-1/241 a certifikace AKOR na jméno Ing. Janka Koláčná Kosecová, Ph.D. a tudíž dodržuji výše uvedený etický kodex.

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:


Chcete zdarma získat e-book Harmonizace čaker? Vyplňte tento formulář!

Harmonizace čaker

Všechny e-booky »


Objevte vlastní intuici a jedinečnost!

Profesní růst

Hledáte možnosti zlepšení prožívání profesního života?

 

Ráda připravím pro Vaši organizaci školení na míru v oblasti leadershipu a měkkých dovedností.
 

Potenciál

Chcete objevit a naplno využívat klíč k svému potenciálu?

 

Najděte svou stezku poznání v průběhu osobního koučinku nebo individuálních konzultací.

 

Společná řeč

Máte zájem porozumět svým blízkým a jejich potřebám?

 

Objevte cestu z labyrintu nedorozumění s využitím konceptu nenásilné komunikace.

Semináře

Antistres
Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti a životní hodnoty
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k svému potenciálu
Zlepši svůj život
Cesta ke spokojenosti
Síla ženy
Obraz života
Proběhlé semináře

Informace

Osobní koučink
Logo
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Články

Otevřené srdce
Cíle jako součást života
Meditace jako účinný nástroj pro klid v duši
Co možná nevíte o porodech
Meditace pro štěstí

YouTube Facebook