Etický kodex

Etický kodex

Pracuji v souladu s níže uvedeným etickým kodexem pro koučování. 

Jsem držitelkou osvědčení rekvalifikačního kurzu MŠMT-19049/2018-1/241  na jméno Ing. Janka Koláčná Kosecová, Ph.D. 

Koučink je založen na partnerství.

Koučovací proces podporuje kreativitu a vede k maximálnímu využití potenciálu člověka.

Koučovací vztah je rovnocenný a je založen na smlouvě mezi koučem a koučovaným.

Koučink neznamená náhradu žádné lékařské péče.

Koučink nenahrazuje psychoterapeutickou péči.

Dodržuji  následovná pravidla:

Kouč  usiluje o chování, které koučink pozitivně reprezentuje, respektuje různé přístupy ke koučování a dodržuje zákony a pravidla.

Kouč se zavazuje, že nebude vědomě činit žádná nepravdivá či zavádějící tvrzení.

Kouč  se zavazuje přesně a pravdivě pojmenovávat svou kvalifikaci a zkušenost.

Kouč  se zavazuje, že bude pracovat na tom, aby rozpoznal, kdy jeho osobní témata a problémy zasahují do jeho práce.

Kouč dbá na svůj rozvoj a vzdělání.

Kouč  disponuje se všemi záznamy vytvořenými v rámci praxe pouze v souladu s dohodou s klienty a podle zákonů dané země.

Kouč  před zahájením koučovacího procesu otevřeně sdělí svým klientům veškeré předpokládané platby a storno podmínky.

Kouč  nevyužívá vědomě žádné mimosmluvní výhody (osobní, profesionální, finanční) vyplývající z koučovacího vztahu.

Kouč neuvádí klientům nepravdivé informace o tom, co mohou koučinkem získat.

Kouč  zaručuje důvěrnost informací sdělených v rámci koučovacího procesu.

Kouč  dodržuje zásady slušného chování běžné v dané zemi.

Kouč je zodpovědný za respektování jasných hranic týkajících se fyzického kontaktu s klienty.

Kouč  se sexuálně nestýká s žádným ze svých současných klientů.

Kouč  koučink nezačne, či ukončí v případě konfliktu zájmů.

Kouč věnuje pozornost signálům, že koučovací vztah už není pro klienta dále přínosný.

Kouč  povzbudí klienta, aby udělal změnu, pokud je přesvědčen, že je vhodnější, aby klient dostal služby od jiného kouče.

Kouč navrhne klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pokud to bude považovat za vhodné či nutné.

Kouč dbá v roli lektora koučinku dodržování Etického kodexu a své klienty seznámení s jeho zněním.

Vždy jednám v zájmu klienta.

 

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Chcete zdarma získat e-book 3 techniky pro všímavost? Vyplňte tento formulář!

3 techniky pro všímavost

Všechny e-booky »


Objevte vlastní jemnost a sílu!

Profesní růst

Hledáte možnosti zlepšení prožívání profesního života?

Ráda připravím pro vaši organizaci školení na míru v oblasti leadershipu.

 

Potenciál

Chcete objevit a naplno využívat klíč k svému potenciálu?

Najděte svou stezku poznání v průběhu osobního koučinku.

 

Společná řeč

Máte zájem porozumět svým blízkým
a jejich potřebám?

Objevte cestu z labyrintu nedorozumění s využitím funkční komunikace.

Semináře

Antistres
Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti a životní hodnoty
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k svému potenciálu
Zlepši svůj život
Mluvíme, nasloucháme a rozumíme si
Síla a jemnost ženy
Obraz života
Jak správně formulovat zpětnou vazbu
Smysluplný dialog
Koučovací karty v praxi úspěšného kouče
Proběhlé semináře

Informace

Osobní koučink
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Články

Teorie emoční inteligence na příbězích ze života koučky
Koučink s Jankou
Rozhoduj se jako král nebo královna
Empatie a soucit
Kouč Brno

YouTube Instagram Facebook Linkedin