Pohoda a harmonie - Andy, 11 let
Pohoda a harmonie - Andy, 11 let

Čakry a jejich zvířata síly

Zážitkový seminář


Kdy 30.3.2019 od 10.00 do 17.00 hod. 

Čakry jsou energetická místa v našem těle, kterými proudí energie. Ke každému tomuto energetickému místu je přiřazena určitá barva, mantra, kámen apod. V rámci semináře s využitím meditativních technik budeme hledat naše čakrová zvířata a poznávat jejich sílu.  V rámci setkání s čakrovými zvířaty se naučíme s nimi komunikovat, a objasníme si způsob, jak jim klást otázky. 

Seminář směřuje ke schopnosti poznat sebe sama i svoje tělo  s využitím vlastní intuice, Vlastní intuice  umožňuje  poznat  sebe i ostatní, a díky ní dokážeme žít přítomným okamžikem.

Obsah Techniky meditace a mindfulness. Práce s kartami totemových zvířat a s motivačními kartami. Budeme spíše v tichu a sdílení proběhne podle aktuálních potřeb.

Poplatek 200 Kč. Pro nově příchozí vstup volný po přihlášení. Poslední aktivita za těchto cenových podmínek. Kolikrát jste udělala dobrý skutek pro někoho ve vašem blízkém a i vzdáleném okolí? Dopřejte si, abych mohla tentokrát o vás opečovávat já, bez nároku na hmotnou odměnu. 

Co vše bude v programu:

  • Objasnění termínu energetická centra neboli čakry. Vyjmenování a popis základních čaker.
  • 4 roviny našeho vnímání těla. Fyzická, Emoční, Mentální, Duchovní rovina.
  • Krátké meditace pro 6 energetických center, 1. Kořeny (naše základní potřeby), 2. Sacrum (vztahy), 3. Solar Plexus (čisté ego), 4. Srdce (láska), 5 Krk (komunikace),  6Třetí oko (intuice)  Poznámka 7. čakra - Koruna  "vše božské" nebude předmětem semináře, protože potřebuje více času
  • Pro každé energetické centrum prožijeme tři samostatné meditace, první bude zaměřena na světelné a barevné vnímání čakry, druhá dýchání v čakře s doprovodem nahrávky meditační hudby, třetí kontakt a komunikace se silovým zvířetem dané čakry. Jedná se o vizualizaci obrazu našeho nevědomi. 
  • Tištěné materiály  probrané teorie jsou součástí semináře.

Kde Hybešova 227/14, 602 00 Brno-střed, Centrum Majka

Přestávka na oběd v délce trvání 30 minut nebo 1 hodina podle vašich přání. Možnost využít restaurace v okolí nebo si přinést svoji svačinu. 

Na místě konaného semináře bude zabezpečeno drobné občerstvení, káva a čaj a sušenky.

Zabezpečuji pro vás karimatku, polštářek a deku.

Max. kapacita semináře 10 osob. K 14.2.2019 přijato 11 přihlášek. Závazná rezervace 4 osoby. Přihlášeným osobám byl odeslaný požadavek o zaslání poplatku 200 Kč pro závaznou rezervaci místa na semináři. Termín splatnosti 22.2.2019. Osobám, které mají pro tuto akci vstup zdarma rezervační poplatek vrátím osobně na semináři. Dnem 14.2. je možné přijímat přihlášky do statusu náhradníka.

Ochutnávku meditačního cvičení pro první čakru si můžete stáhnout v níže uvedeném odkazu. Jestli budete mít zájem o nahrávku pro druhou čakru, tak mi o ni napište. Ke každé čakře budou tři různé meditační cvičení.

Přihláška na seminář

Určitě následně potvrdím mailem vaši přihlášku pro jistotu vzájemného propojení. Prosím o napsání funkčního mailu.  Osobně doporučuji strávit obědovou přestávku společně, abychom si uchovali kouzlo okamžiku, který společně vytvoříme již od prvního momentu setkání.