KOMUNIKACE a EMOCE

 "Milosti, nenechte prchlivost cloumat svým majestátem" komoří Lang  film Císařův pekař a pekařův císař (1951)

Když jste pozorní, žijete svůj život více naplno. Příběh napsaný americkou básnířkou ve věku 85 let je příběhem neustálých přeměn a dovolte si ho jenom přečíst. Jsou to řádky, které nám taky můžou říct více o tom kam směřovat naši pozornost a všímavost.

Samozřejmě, jestli jsou naše potřeby naplněné nebo nenaplněné se plně odráží nejenom v soukromém, ale i v profesním životě. Určitě je důležité mít rovnováhu naplňování potřeb v obou rovinách, protože se jedná o spojené nádoby. Ráda bych vám představila krátké zamyšlení nad tím, jak je možné pracovat s potřebami. Nejdříve bych nasměrovala vaši...

Intuice

10.09.2018
"Intuice je funkce, kterou vidíte za roh, což ve skutečnosti nemůžete udělat, ale ona to udělá za vás a vy ji důvěřujete" - Carl Gustav Jung-

Emoce, tak jednoduché slovo a tolik možných životných vzruchů, které přinášejí. Jsem na cestě profesní změny a studuji různé materiály. Co mě při studiu zatahalo za uši je nálepka "negativní emoce", kdo za ně může a jak je zkrotit?

Několikrát jsem slyšela a vy možná také pradávný příběh, který vypráví o štěstí a neštěstí. Zajímalo mě odkud příběh pochází až jsem ho našla v knize povídek, kde Holčáková (2002) píše: "Jeden starý čínský příběh hovoří o rolníkovi, který měl k obdělávání půdy starého koně. Jednou mu kůň utekl do hor. Když sousedé dávali starci najevo svou účast...

Americký psycholog Marshall B. Rosenberg vyvinul komunikaci orientovanou na identifikaci pocitů a potřeb. Jedinečnost tohoto procesu je právě v pojmenování potřeb všech zúčastněných osob, které v daném okamžiku řeší společné problémy. Jedná se o velmi dobře nastavený proces, který je schopen eliminovat konflikty a vytvořit příjemný komunikační...

Jste mladá, zdravá a těhotná žena těšící se na své miminko? Určitě pravidelně chodíte na všechny lékařské vyšetření. Jedná se o soubor pečlivě připravených prohlídek z oblasti gynekologie, vyšetření krve, moči, tripple test, ultrazvukové prohlídky, vyšetření na těhotenskou cukrovku a celá další řada bezplatných a placených lékařských služeb.

Emoce nás provází celým našim životem a nelze je rozdělit na dobré a zlé. Některé se dokonce ze svého života snažíme vypudit, což děláme především v dospělosti velmi často. Mnohem lepší varianta je žití v rovnováze, a tudíž pochopení významu všech emocí. V tomto příspěvku je moje pozornost věnovaná základním emocím: smutek, strach a štěstí. Naučme...