Moje vzdělání a praxe

Vzdělání:

  • Vysokoškolské vzdělání oblast Vedení lidí a management (Ing)
  • Doktorandské vzdělání obor Ekonomika a management (Ph.D.)

Praxe:

  • Výkon manažerských a vedoucích pozic ve státní organizaci
  • Garantování a výuka předmětu leadership na vysoké škole
Další vzdělávání:

Kouč osobního rozvoje - Rekvalifikační kurz číslo osvědčení 152/2019, AKOR. MŠMT-19049/2018-1/241.

Kurz Posilovna mysli, 2 stupeń. - Efektivní techniky NLP a NEW CODE NLP. Mgr. Markéta Hamrlová, Ph.D. Plán 10/2019

Leadership I   - Role leadera, motivace, delegování. ICT PRO.

Vedení porad  - Proces vedení porad i s využitím facilitace. ICT PRO.

Vedení a koučink zaměstnanců - Proces koučování a motivace týmů. ICT PRO.

Nenásilná komunikace - Proces NVC jako nástroj pro řešení konfliktních situací. Jakým způsobem získat a udržet nadhled nad situací a jak včas odhalit emoce, které konflikt ovlivňují, a pracovat s nimi. Akreditace MPSV číslo 2017/0055-PC/SP/PP. V návaznosti další kurzy Mgr. Ivana Horáková, Mgr. Ondráš Přibyla.

Facilitace - Základní objasnění procesu facilitace. EDUTICA

Umění zpětné vazby - Formulace zpětné vazby. Akreditace MPSV č. 2016/0202-PC/SP/VP/PP. Mgr. Michal Horák

Divadelní improvizace v komunikaci - Mezilidská komunikace s využitím improvizace. Akreditace MPSV č. 2016/0853-PC/SP. Mgr. Jaromír Strahovský.

Komunikace I - Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku. Mgr. Michal Dubec 

Základy pro svět prezentací - Schopnost srozumitelně prezentovat požadované téma. Ing. Lukáš Hrdlička, BA

Mindfulness I - Jak zlepšit svou pozornost a zachovat si nadhled.  Ing. Marek Vich, Ph.D.

Kurz mindfulness MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction je ucelený a propracovaný systém duševních a tělesných cvičení a práce ve skupině. Mgr. Jiří Rosenmayer

Emoce pod kontrolou I - Emoční inteligence a sebeuvědomění. Ing. Mgr. Radka Loja

Focusing I - Proces tělesně zakotveného prožívání. Akreditace Asociace klinických psychologů ČR. PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D. a MUDr. Helena Hájková

Focusing II - Porozumění základním principům, na nichž se zakládají naše vztahy. Akreditace Asociace klinických psychologů ČR. PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D. a MUDr. Helena Hájková

Satiterapie - krocení démonů v Satiterapii. Seznámení se v postupných krocích s psychoterapeutickou technikou, která využívá personifikaci komplexů strachu a úzkosti. Akreditace Asociace klinických psychologů ČR. PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D. a MUDr. Helena Hájková

Intuice - Schopnost rozeznat intuici od zaměnitelných tendencí mysli. PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D. a MUDr. Helena Hájková

Moudré žití, moudré umírání - Proces umírání a doprovod na cestě umírání. Stephen Jenkinson, USA

Práce s terapeutickými kartami - Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami COPE/KARTY S PŘÍBĚHY/MOŘE EMOCÍ/MYTHOS. Kurz je určený psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, pracovníkům krizových center a sociálním pracovníkům. Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D. 

Práce s kartami pro kariérní koučování - ROZHODOVÁNÍ a ​KARTY S PŘÍBĚHY/MOŘE EMOCÍ/SVĚTEM HODNOT: vybrané techniky pro kariérní poradenství a kariérní koučování. Mgr. Lenka Tříletá