Co již bylo

Zážitkový seminář Řeč emocí

Na semináři dne 2.2.2019 holky vykouzlily krásnou atmosféru důvěry  a vzájemného sdílení. Na semináři si každá přítomna mohla ujasnit, jakým způsobem může vnímat své emoce a využívat možnosti své emoční inteligence.

Anotace semináře

Emoce v sobě nesou nespoutanou energii a každý z nás si umí představit, jaký může být život, když emoce z něho vytěsníme. 

Naslouchání a empatie Správná volba
Naslouchání a empatie Správná volba

 

Zážitkový seminář Intuice

Na semináři dne 24.11.2018 se potkala příjemná parta žen. Obsahem semináře byly techniky všímavosti a meditace s využitím nahrávky šamanského bubne. Práce s inspirativními kartami, Sdílení a naslouchání.

Anotace semináře

Intuice někdy označovaná i jako šestý smysl je součástí života.  Meditace a cvičení všímavosti jsou způsobem, jak se na vlastní intuici napojit. Tajemná a kouzelná intuice může pomoci zvážit možnosti, jak řešit prožívanou situaci, naladit se na vlastní vnitřní hlas a učinit rozhodnutí. Díky spojení všímavosti a intuice se účastnice semináře mohly dozvědět něco o sobě  Fotky byly pořízení před zahájením semináře.

Motivační karty Můj svět
Motivační karty Můj svět

 

Zážitkový seminář Cesta k empatii 

Na semináři dne 15.9.2018 se potkalo celkem 6 žen. Obsahem byly komunikační techniky jako naslouchání a vedení empatického rozhovoru. Práce s motivačními kartami a využití léčivých nástrojů. Fotky byly pořízené v době polední přestávky se záměrem uchovat anonymitu účastnic semináře.

Anotace semináře

Dnešní uspěchaná společnost vyžaduje plnění úkolů a zejména viditelné výsledky. Zapomínáme na prožívání emocí. Pojďme si připomenout naši lidskost pomocí emocí. Dokud se budeme chovat lidsky a používat emoce budeme lidmi.

Drobné občerstvení Prostory semináře Cesta k empatii
Drobné občerstvení Prostory semináře Cesta k empatii

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *

Vaše zpráva:Objevte vlastní intuici a jedinečnost!

Profesní růst

Hledáte možnosti zlepšení prožívání profesního života?

 

Ráda připravím pro vaši organizaci školení na míru v oblasti leadershipu a měkkých dovedností.
 

Potenciál

Chcete objevit a naplno využívat svůj skrytý potenciál?

 

Najděte svou stezku poznání v průběhu osobního koučinku nebo individuálních konzultací.

 

Společná řeč

Máte zájem porozumět svým blízkým a jejich potřebám?

 

Objevte cestu z labyrintu nedorozumění s využitím konceptu nenásilné komunikace.