Cesta ke spokojenosti

1. MODUL stres & emoce
2. MODUL komunikace 
3. MODUL sebekoučink

Kdy 4.2.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Odstresuj se“
     25.2.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Rozuměj emocím“     17.3.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Prezentuj to podstatné“  
     24.3.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Komunikace pro řešení konfliktů 1“
     31.3.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Komunikace pro řešení konfliktů 2“  
     21.4.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Empatie v komunikaci“
     28.4.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Kouzlo zpětné vazby“     19.5.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Sebezkušenostní večer s koučinkem - Kam kráčím….“
     26.5.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Sebezkušenostní večer s koučinkem - Čas na změnu…“ 
       2.6.2020, od 18.30 do 21.00 hodin „Sebezkušenostní večer s koučinkem - Jak změnit špatné přesvědčení o sobě…“

Záměrem kurzu  je podpořit Váš rozvoj osobnosti ve všech důležitých životních směrech. Cílem je ujasnit si své vize, potřeby včetně jejich naplňování, funkční způsoby komunikace a svého klidu. Naučit se zvládat stresové situace a rozumět svým emocím. Prožijete pečlivě vybrané komunikační techniky, metody pro sebekoučování, řízené meditace všímavosti, vizualizace, techniky pro odbourávání stresu a kultivaci emocí. Pro napojení se na moudrost své mysli budete využívat techniky NLP, koučovací a motivační karty.

Koncepce kurzu staví na kombinaci společného setkávání s individuální přípravou. Program je rozložen do deseti večerních setkání (18:30 - 21:00), v celkovém rozsahu 25 hodin výuky a sebepoznávání. Tato setkání jsou začleněny do tří modulů:

1. MODUL stres & emoce
2. MODUL komunikace 
3. MODUL sebekoučink

Moduly jsou  na sebe navazující, je možné si vybrat jednotlivé moduly nebo jenom jednotlivé lekce a není nutno dokončit celý kurz. Samozřejmě pro propojení skupiny a získání co nejideálnějšího stavu v osobním rozvoji je doporučující absolvovat celý kurz. Když máte zaplacený celý kurz, v průběhu celého období máte možnost konzultace mailem nebo po skypu s lektorkou v dotaci 60 minut. Idea je podpořit Vás na cestě ke spokojenosti, když máte chuť investovat Váš čas a pouze malou finanční částku.


 1. MODUL stres & emoce

  Hledáte odpovědi na tyto otázky? Naučíte se:

"Odstresuj se"

4.2.2020

Zažíváte stresové situace? Chcete poznat techniky k jejich lepšímu zvládnutí?

Co konkrétně Vás stresuje? 

Co z toho, co Vás stresuje, můžete a co nemůžete ovlivnit? 

Jak se tento stav stresu u Vás projevuje?

Máte chuť naučit se některé účinné techniky pro zvládání stresu?

✓určit, co Vám způsobuje stres a jak ho prožíváte ve svém těle;
✓pochopit mechanismus stresu;
✓jednoduché postupy, jak se spojit se svým dechem;
✓zklidnit mysl.

„Rozuměj emocím“

25.2.2020

Nenechte prchlivost cloumat svým majestátem“, jak pravil klasik.
Ovšem jak je to možné zvládnout, když je člověk unavený, děti křičí a šéf tlačí na splnění termínů?

Kdy naposledy jste cítil/a, že Vaše tělo bylo zmítáno emocemi? Vzpomeňte si na prožívanou událost!

Bylo to při společném nákupu s dítětem nebo na poradě v práci?

Ať již jste si vzpomněl/a na jakoukoliv informaci, naučte se pojmenovat a zpracovat své emoce.

 

✓pochopit pojem emoční inteligence;
✓poznat vlastní emoční reakce;
✓uvědomit si prožívané pocity;
 ✓účinné techniky pro uklidnění mysli a zpracování emocí.


2. MODUL komunikace, prezentovaní a síla slova

  Hledáte odpovědi na tyto otázky? Naučíte se:

 „Prezentuj to podstatné“


 17.3.2020

Trpíte strachem z veřejného prezentování?

Nevíte jaká slova volit, abyste zaujal/a přítomné?

Umíte se představit zajímavým a neopakovatelným způsobem za 60 vteřin?

✓v 60 vteřinách říct vše důležité na dané téma;

✓používat správný jazyk pro prezentaci.

"Komunikace pro řešení konfliktů"

24. a 31.3.2020

Když komunikujete v konfliktních situacích, uvědomujete si, co prožíváte?

Uvědomujete si, které potřeby se Vám právě teď nenaplňují?

Co Vám v tom brání, abyste si potřeby naplňovali?

Jaký nejmenší možný krok můžete udělat, abyste si svoje potřeby naplnili?

V průběhu dvou večerů se seznámíte s principy nenásilné komunikace (Nonviolent Communication) a možnostmi využití této komunikace v každodenních situacích, zejména při zvládání konfliktů.

Specifikou této komunikace je uvědomění si našich lidských potřeb, jejich jasné vyjádření a hledání cesty neboli strategie pro jejich naplnění, co se naučíte v prvním večeru.

Druhý večer je zaměřený na rozvoj empatického naslouchání a upřímného sebevyjádření.

 

Naučíte se:

 ✓naladit se na sebe i na druhé a zaznamenáte změnu způsobu, jakým mluvíte a slyšíte sebe i druhé;

✓ pochopit základní rozlišení mezi pozorováním a hodnocením, mezi pocity a myšlenkami, mezi strategiemi a potřebami a mezi rozkazem a prosbou.

„Empatie v komunikaci“

21.4.2020

Jaký je podle Vás rozdíl mezi soucitem a empatii?

✓empaticky naslouchat;

✓upřímně se vyjádřit.

"Kouzlo zpětné vazby"

28.4.2020

 

 

Máte dostatek odvahy říct tomu druhému vlastní názor na danou věc?

Umíte zformulovat Váš názor tak, aby Vám ten druhý rozuměl?

Formulace zpětné vazby je určitá dávka empatie a diplomacie, jak citlivou informaci sdělit tak, aby byla naslouchajícím přijata bez negování. Často se ve zpětné vazbě dostáváme do momentu, kdy neřekneme nic z toho, co jsme chtěli anebo vyslovíme něco, co nás i toho druhého následně trápí.

Naučíte se:

✓formulovat pozitivní i negativní zpětnou vazbu.

3 MODUL SEBEKOUČINK

  Hledáte odpovědi na tyto otázky? Naučíte se:

„Sebezkušenostní večer s koučinkem - Kam kráčím….“

19.5.2020

Víte, po čem vlastně toužíte?

Co přesně je Vašim cílem? Kdy chcete tento cíl dosáhnout?

Co do tohoto termínu chcete zvládnout?

Podle čeho poznáte, že se Vám cíl splnil?

Podle čeho to poznají lidi ve Vašem okolí?

Jaké to bude, až bude problém vyřešen? Jaký budete mít pocit?

✓identifikovat a stanovit si vlastní cíle s využitím techniky GROW a metody SMARTER;
✓formulovat své cíle jak v soukromém, tak i v profesním životě.

„Sebezkušenostní večer s koučinkem - Čas na změnu…“

26.5.2020

Máte chuť najít vlastní skryté řešení?

Potřebujete se uklidnit? 

Technika Změnového formátu - NLP NEW CODE.
Naučíte se:
✓najít vlastní řešení;
✓najít klid a harmonii;
✓techniku změnového formátu.

„Sebezkušenostní večer s koučinkem - Jak změnit špatné přesvědčení o sobě…“

2.6.2020

Myslíte si nějaký podobný výrok jako je i tento?

Jsem špatná matka. Nestíhám. Nic neumím. Jsem nemožný/á.

Když ano, i pro Vás je určena technika dnešního večera.

Technika nového přesvědčení - NLP NEW CODE.
Naučíte se:
✓odstranit nežádoucí přesvědčení a nahradit ho žádoucím přesvědčením o sobě;
✓techniku nového přesvědčení.


Po absolvování kurzu znáte ✓soubor relaxačních, vizualizačních a vybraných mentálních technik a technik NLP pro nalezení vlastního vnitřního klidu.


Organizační informace 

Kde Centrum Mandala, Opletalova 6, Brno - mapa.

Počet účastníků je omezen na 6 lidí.

Zájemci o celý kurz mají přednost. V místě konaného semináře bude zabezpečeno drobné občerstvení - káva, čaj a sušenky.

Cena: 
1. MODUL stres & emoce cena 600 Kč.
2. MODUL komunikace cena 1500 Kč.
3. MODUL sebekoučink cena 900 Kč.

Celý kurz čili 10 lekcí 2700 Kč.
Jednotlivé vstupné na lekci je 350 Kč.

Garance spokojenosti - platba Vám bude vrácena, v případě, že do 30 minut kurz nebo lekci opustíte.

Po registraci na kurz Vám zašlu platební údaje. Po obdržení platby Vám bude místo závazně rezervované a vydaná faktura. 

Pro přihlášení, prosím, využijte kontaktní formulář, který je níže na stránce. Napište, zda máte zájem o kurz, vybraný modul nebo jenom jednu lekci a kterou. Děkuji.

Storno podmínky

 

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:


Chcete zdarma získat e-book Harmonizace čaker? Vyplňte tento formulář!

Harmonizace čaker

Všechny e-booky »


Objevte vlastní intuici a jedinečnost!

Profesní růst

Hledáte možnosti zlepšení prožívání profesního života?

 

Ráda připravím pro Vaši organizaci školení na míru v oblasti leadershipu a měkkých dovedností.
 

Potenciál

Chcete objevit a naplno využívat klíč k svému potenciálu?

 

Najděte svou stezku poznání v průběhu osobního koučinku nebo individuálních konzultací.

 

Společná řeč

Máte zájem porozumět svým blízkým a jejich potřebám?

 

Objevte cestu z labyrintu nedorozumění s využitím konceptu nenásilné komunikace.

Semináře

Antistres
Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti a životní hodnoty
Sebepoznání - workshop
Osobní talent a klíč k svému potenciálu
Zlepši svůj život
Cesta ke spokojenosti
Proběhlé semináře

Informace

Osobní koučink
Logo
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Články

Odfoukni stres
Věřím tomu, co dělám
Barvy v životě (3)
Barvy v životě (2)
Barvy v životě (1)

Facebook