3 užitečné tipy k sebelásce

Seberozvoj
30.3.2021
5
min. čtení
Mějte rád/a sebe a věřte sobě. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat.

Jak mít rád/a sebe?

Komunikace se sebou

Jaké otázky pokládat sám/sama sobě, aby se člověk měl opravdu rád?

Jak se zbytečně necyklit v myšlení, kde se pořád utvrzuji, že nejsem dost dobrou bytostí a nezasloužím si žít šťastně? V tomto článku vám představím 3 užitečné tipy pro rozvoj sebelásky. Konkrétně jak si nastavit hranice, říct ne a být zvídavou bytostí.

Nastavení hranic

Mít se rád/a může někdy být celoživotní lekcí a člověk se to prostě nenaučí.  Ve světe osobního rozvoje se velmi často setkáváme se slovním spojením „vymezit si své hranice“. Co to přesně znamená?

Hranice jest čára, resp. pruh, dělící dvě sousední držby, jak uvádí Ottův slovník naučný (1902). Jazykem současnosti je možné říci, že odděluje území podle stanovených pravidel. Tudíž respektujme hranice druhých, a pokud si nejsme jisti, kudy vedou, ověřujme si je. Neoddělitelnou součástí sebelásky jsou hranice, kterými respektujeme vlastní touhy, potřeby a myšlení.

Když si neumíme vlastní hranice nastavit, lehce se necháváme zneužívat. Svůj volný čas věnujeme problémům a pomoci druhým. Výsledkem je únava, nedostatek času a frustrace z toho, že prostě neumíme říct a dost.

Otázky, které nám můžou pomoci si nastavit osobní hranice:

✓ Co se děje ve vašem těle, když pomáháte druhým a na sebe zapomínáte?

✓ Jaké chování očekáváte od blízkých osob?

✓ Jaké chování očekáváte od lidí, které potkáváte?

✓ Jakým způsobem se chováte k sobě?

✓ Jakým způsobem se chováte k druhým lidem?

✓ Čeho se skutečně bojíte, že se stane, když řeknete NE?

Sebeláska

Umění říct NE

Pro umění nastavit si vlastní osobní hranice je potřeba umět říct v některých případech NE. NE je někdy důležitější než ANO. Naučte se říkat NE s důstojností.

Otázky, které nám můžou pomoci říct NE:

✓ Jak často si děláte starosti, že neumíte říct NE?

✓ Jak intenzivně cítíte vinu, když někomu řeknete NE?

✓ Myslíte si, že vás ostatní nebudou mít rádi, když řeknete NE?

✓ Jak často umíte říct NE druhým lidem?

✓ V jakých situacích umíte říct NE?

Když neumíte odmítnout pomoc druhým, tak vlastně říkáte NE sami sobě. Jinými slovy je možné říci, že pokud říkáte ANO věcem, které vám nedělají dobře, tak říkáte NE sami sobě.

Cvičení, které vám pomůže umět říct NE.

1. Sepište si seznam různých situací z každodenního života, na které si vzpomenete, když vás někdo přemluvil k tomu, abyste udělal/a něco, co jste vlastně udělat nechtěl/a. Prostě, kdy jste uvnitř těla křičel/a své NE a neřekl/a to nahlas.

2. Nyní se podívejte na ten seznam, co jste vytvořil/a. Představte si každou tu situaci a napište, co by se bylo stalo, kdybyste byl/a řekla NE. Napište své obavy, strachy a veškeré možné negativní dopady, kdyby vaše ústa nahlas řekla NE.

3. Teď se podívejte na dané situace ještě jednou a představte vše to pozitivní, co by se stalo, kdybyste řekl/a NE. Představte si zcela vědomě situaci a její pozitivní přínosy pro vás, když řeknete NE.

Pár tipů, jak se učit říct NE.

1. Vyjadřujte se jednoznačně.

2. Naberte odvahu říct NE. Jak to trénovat? Představujte si pozitivní efekt, když NE řeknete.

3. Říkat NE je věcí tréninku.

4. Uvědomujte si svůj dech, své pocity a říkejte NE s upřímností.

5. Začněte říkat NE v jednoduchých situacích.

6. Hledejte kompromisy způsobem, ať jsou spokojené obě komunikační strany (tzv. strategie win-win).  

Příklad pro strategii win-win:

Přijde kolegyně a poprosí vás, abyste jí pomohl/a s měsíční uzávěrkou. Jenomže neumíte říct NE. Můžete zvolit strategii kompromisu. Tudíž vaše odpověď může být „ANO, můžu udělat tuto měsíční uzávěrku dnes po pracovní době za tebe. Zítra si vezmu volno a poprosím tě, abys strávila dvě hodiny na pokladně a vyřídila zakázky, které na mě čekají.“  

Nebo příběh s partnerem. Partner přijde s prosbou jít do kina. Já vím, že opět bude chtít vybrat nějaký sci-fi film a já mám ráda komedie. Když neumím říct NE, můžu říct ANO, ale jinak. Takže moje strategie může vypadat takto: „ANO, můžu jíst s tebou do kina a já vyberu film.“

Jak říct jednoduše NE, když vás žádosti o pomoc obtěžují

V situacích, kdy se prostě tomu druhému nechce a jenom hledá někoho, kdo to udělá za něho, je dobré říct jenom NE. Samozřejmě, když to ještě neumíte, je možné odpověď formulovat třeba takto: „Je mi líto, nemám čas, takže NE“. Když již kolegyně poněkolikáté poprosí, abyste vyměnil/a toner v tiskárně, můžete jí nabídnout, že jí to ukážete, zaučíte a příště to již zvládne sama. „Rád/a ti to nyní ukážu, jak to lehce vyměníš a příště to můžeš udělat sama.“

Jak říct NE v konceptu nenásilné komunikace (NVC)

Nenásilná komunikace je komunikačním nástrojem, který zohledňuje potřeby všech zúčastněných. Základní princip tkví ve schopnosti vyjádřit své vlastní pocity a potřeby a empaticky naslouchat pocitům a potřebám komunikačního partnera. Tudíž, i když chcete říct NE, je potřeba se empaticky naladit na potřeby žadatele, souběžně si uvědomit i své vlastní potřeby, které jsou pro vás důležité.

Příklad:

Kolega mě osloví s prosbou o pomoc při přestěhování jeho kanceláře ve čtvrtek odpoledne. Jenomže já v tento den nemůžu, protože podle rozpisu s manželkou vyzvedávám dítě ve školce.

Vždy na prosbu kolegy jednám s empatií a pamatuji na naplňování svých i kolegových potřeb. Jak říct ne ve 4 krocích.

1. Empatické propojení „Děkuji ti za oslovení o pomoc i důvěru, že ti fakt mohu pomoct.“

2. Pochopení potřeb komunikačního partnera „Rozumím, že potřebuješ kancelář přestěhovat.“

3. Identifikace vlastních potřeb „Já potřebuji ve čtvrtek vyzvednout dítě ze školy.“

4. A proto NE.

Co získáte, když se naučíte říct NE?

1. Naučíte se vážit si sebe a svého času.

2. Když si vážíte sebe, tak i ostatní si budou vážit vás a vašeho času.

3. Sebelásku.

Zvídavost jako koření života

Nastavení vnitřního kritika, který k nám promlouvá pomocí výčitek, určitě slyšíme v hlavě často a velmi dobře. Je načase změnit destruktivní vnitřní dialog na smysluplný.

Vnitřní kritik neustále hodnotí, nálepkuje, má tendence pomlouvat a očekávat nesplnitelné. Používá řeč plnou výmluv a obhajování a vytváří nekonečné kolo strachu. Stačí ho jednoduše vypnout.

Pomoct ho vypnout může právě přirozená zvídavost. Začneme svět pozorovat se zvědavostí a laskavostí. Vypneme hodnoticí myšlenky a stáváme se pozorovatelem. K tomu je velmi prospěšné pracovat s vlastní všímavostí i pomocí meditací a konceptu mindfulness.

Možné příklady na přerámování 5 myšlenek od kritického pohledu k sebelásce.

Na to nemám. To zvládnu.Nejsem dost dobrý/á.Jsem jedinečnou bytostí.Nezasloužím si to. Zasloužím si vše, po čem toužím.Nemám žádný vliv. Můžu ovlivnit mnoho situací ve svém životě.Jsem divný/á. Jsem úžasná a originální bytost.

Otázky, které v nás mohou probudit zvídavost:

✓ Jaké myšlenky se objevují ve vaší mysli?

✓ Jaké fyzické prožitky vnímáte v těle?

✓ Jaké pocity prožíváte?

✓ Kam směřujete vlastní pozornost?

✓ Jak se vám vede si všímat vnitřního kritika? Když si ho všimnete, jakým způsobem ho zastavíte a přesměrujete pozornost na laskavost a zvídavost?

Koučovací karty a komunikace

Pro hodně lidí je náročné umět si stanovit své hranice a říct ne, protože je to nikdy nikdo neučil. Podívejte se na svůj život se zvědavostí a laskavostí, pojďte ho měnit maličkostmi. Když se vám cokoli z výše uvedeného povede použít v praktickém životě, oceňte se a trénujte dál. Vše se dá naučit. Naučte se vést svůj vnitřní dialog žádoucím směrem i s využitím koučovacích karet.

Použitá literatura

Ottův slovník naučný: část 18. V Praze: J. Otto, 1902.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.