Ochrana osobních údajů

Informace o vás jsou u mě v bezpečí

Některé vaše osobní údaje jako subjektu údajů jsou nezbytné pro účely zpracování vaší poptávky, rezervace, objednávky, vystavení a zaslání faktury. Jiné osobní údaje nejsou pro zajištění vámi požadovaných či objednaných služeb nutné. Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávám vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu pro komunikaci s vámi e-mailem o vaší poptávce, rezervaci, objednávce, zaslání faktury. Telefonní číslo jako údaj slouží pro operativní spojení se s vámi, v případě jakékoliv nepředpokládané události.

Důležité pojmy

Správce Ing. janka Koláčná Kosecová, Ph.D. je provozovatelem webových stránekwww.jankasrdcem.cz, s tímto webem spojených služeb. 

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele(fyzickou osobu). 

Subjekt údajů je pro účely těchto zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou správcempři provozu služeb zpracovány. 

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je správcem prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

K čemu potřebuji váš souhlas

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního číslo) slouží k tomu, abych vám zasílala informace v souvislosti s vaší poptávkou, rezervací, objednávkou, zasláním faktur. V kontaktním formuláři shromažďuji vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení či název organizace a e-mail popř. telefonní číslo, abych vám mohla zaslat informace k vaší poptávce, rezervaci, objednávce, zaslání faktury.

Z důvodu plnění služeb a vydání daňového dokladu zpracovávám vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, fakturační adresa, u organizace jméno a příjmení, název organizace, email, IČ a fakturační adresa, abych mohla zpracovat poptávku služeb, rezervaci a objednávku služeb a vystavovat a archivovat faktury.

Doba uchování osobních údajů

V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.

Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů.

Zpracovatelem údajů jako správcem webu je Ing. Janka Koláčná Kosecová, Ph.D. (IČ07986475 se sídlem, Pod Střediskem 803, Hrušovany u Brna). Používání souborů cookies probíhá za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Nastavení cookies je povinnost správce webu.

Máte právo dotázat se, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Máte právo požádat o opravu či výmaz vašich osobních údajů. Jestliže některé osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte mě na to. Máte kdykoli právo odejmout váš souhlas s výše uvedeným zpracováním vašich osobních údajů a jejich zpracování tak máte právo zamezit.

Stažení e-booku zdarma

Stažením e-booku zdarma souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., se stažením e-booku a zasíláním e-mailových zpráv, za předpokladu dodržení podmínek nařízení GDPR. Z odběru e-mailových zpráv je možné se kdykoliv odhlásit.

E-mailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného souhlasu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání e-mailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Další e-mailové zprávy zasílá správce vždy jen na základě možností stanovených z.č.480/2004 Sb., za předpokladu dodržení podmínek nařízení GDPR.

Kdo na všechno dohlíží

Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.