Staňte se lepším leaderem díky koučování

Akreditovaný, seberozvojový a sebezkušenostní kurz pro manažery, leadery a šéfy týmů. Taky pro každého, kdo chce nabízet profesionální koučink.
Kurz Kouč/ka je akreditovaný u MŠMT.

Chcete vést tým úspěšně, ale nefunguje vám to

 • Necítíte se jako dobrý šéf, vaši zaměstnanci to z vás cítí a nepodávají tak stoprocentní výkony.

 • Odcházejí vám klíčoví zaměstnanci a ti stávající se kvůli nadměrné pracovní zátěži dostávají pod velký stres, což není dlouhodobě udržitelné.

 • Nerozumíte konfliktům a nevíte, jak je řešit, takže by se ve vašem týmu dalo napětí krájet.

 • Nejste si jisti sami sebou a pochybnosti vám podrážejí nohy.

Janka Kosecová, koučka a motivátorka

Naučte se koučovat

 • Poznáte sami sebe a získáte jistotu, takže nehrozí, že by vaše rozhodnutí někdo zpochybňoval.

 • Naučíte se řešit konflikty efektivně a laskavě, což se pozitivně odrazí na atmosféře ve vašem týmu a pracovních výkonech.

 • Porozumíte dynamice a potřebám ostatních.

 • Budete podporujícím partnerem, který přispívá k harmonii a růstu na pracovišti.

Výhody mého kurzu

 • Malá skupina 6 lidí. Bezpečné prostředí pro sdílení.

 • Moje individuální podpora po celou dobu kurzu.

 • Praktický nácvik koučovacích technik a zpětná vazba.

 • Dostatek studijních materiálů a čas na vyzkoušení v praxi.

Janka Kosecová, koučka a motivátorka

Předám vám své zkušenosti z armády, koučinku a podnikání

 • V armádě jsem pracovala 32 let, velela jsem týmu 120 lidí. Trénovala jsem empatii i motivování.

 • Naslouchala jsem podřízeným a argumentovala nadřízeným. Rozhodovala jsem i při velké nejistotě.

 • Management a leadership jsem učila na vysoké škole. Teorii jsem pak převáděla do praxe. A praxi do teorie.

 • Do podnikání jsem skočila po hlavě. Dám vám potřebné informace, abyste to měli snazší.

Nebudete první. Mám za sebou

25
let vedení lidí ve vojenském prostředí
2000
odškolených hodin s majiteli firem a manažery
1400
lidí se mnou začalo svoji novou cestu
Janka Kosecová, koučka a motivátorka
 • Co dostanete

 • Laskavé vedení a podporu po celou dobu kurzu.

 • Praktické znalosti a techniky, které můžete okamžitě použít.  

 • Rozvoj vlastní osobnosti a kompetencí potřebných ke koučování.

 • 90 minut mentoringu se mnou.

 • Co si odnesete

 • Lepší poznání sebe sama.

 • Soubor technik pro individuální i týmový koučink.

 • Praktické informace, jak rozjet vlastní koučovací praxi.

 • Mé osobní know-how z koučinku i podnikání.

5
výcvikových bloků
15
výcvikových dní
120
výcvikových hodin

Projdeme společně 5 koučovacích bloků

1. blok: Základní teoretické vymezení koučinku
 • koučovací dovednosti  – aktivní naslouchání, empatie, získávání důvěry a budování vztahů
 • techniky stanovování cílů  – model GROW, VAKOG a metodika SMARTER
 • využití smyslové inteligence při koučování  – pochopení individuálních preferencí myšlení
 • psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč a mentor  – základní teoretické vymezení kompetencí
2. blok: Osobní talent & Techniky NLP
 • typologie osobnosti  – jejich využití při určování hodnot, silných stránek, zápalu a poslání
 • techniky NLP  – porozumění emocím, včetně vizualizace
 • barevná typologie  – využití pro management, leadership a marketing
 • životní energie  – koučovací techniky pro práci s životní energií
 • praktické rady pro zahájení koučovací praxe  – identifikace a vizualizace ideálních klientů
  a využití získaných znalostí v obchodním, profesním a osobním životě
3. blok: Stres a Emoce v koučinku
 • stres  – syndrom vyhoření, antistresový koučink a techniky pro identifikaci vyhoření a zpracování stresu
 • emoce a emoční inteligence  – techniky pro kultivování emocí, využití koučovacích karet
 • „cesta životem“  – koučovací technika
 • praktické informace pro rozjezd koučovací praxe – digitální marketing, cenotvorba
4. blok: Týmový koučink & Koučink a manažer
 • týmový koučink – praktický nácvik vybraných technik
 • situační vedení lidí – využití v manažerské i koučovací práci
 • práce s energií v týmu – koučovací karty pro týmovou spolupráci
 • manažerské archetypy aplikace archetypů pro manažerskou i koučovací praxi   
 • role manažera jako kouče koučink pro manažerskou praxi
5. blok: Komunikační dovednosti  – zpětná vazba, řešení konfliktů
 • zpětná vazba – teorie a formulace. Jak a kdy podávat zpětnou vazbu? A co když nefunguje 
 • řešení konfliktů – strategie řešení konfliktů, koučovací techniky NLP
 • práce se strachy – vnitřní dialog, personifikace strachů a jak je zvládnout pomocí koučinku
 • koučovací praktika – certifikace, závěrečný test a koučink

Výcvik přizpůsobuji vašim potřebám.
Probíhá ve skupině 6 lidí.
Kurz ukončíte písemným testem a praktickou zkouškou.
Odcházíte jako lépe vybavený manažer nebo profesionální kouč.

Stojí za mnou řada spokojených nových koučů

Kurz Kouč pro rozvoj osobnosti mě osobně velmi posunul a nabídl mi širokou škálu nejen informací, ale hlavně prakticky prožitých technik a možností, jak pracovat s klientem. Oceňuji velmi osobní a individuální přístup lektorky, maximální soustředění, nasazení a fokusing na každého jednotlivce v kurzu. Po absolvování kurzu mám vše potřebné pro uplatnění koučinku v praxi, stačí už jen začít! Jděte do toho s Jankou .

Pavla Charvátová

učitelka ZŠ

U Janky jsem absolvoval kurz KOUČ pro management. Přicházel jsem tam s otázkou, zda-li jsem si vybral správně? Hned po prvním dnu jsem věděl, že ano!! Co mě potěšilo: - kvalita a množství studijního materiálu, - rychlé odpovědi na mé emaily/dotazy i mimo kurz, - lidského a osobního přístupu Janky. Znalosti, které jsem na kurzu získal využívám jako CEO každy den. Kurz vřele doporučuji!

Karel Řezníček

CEO výrobní firmy

Janku jsem poznala v kurzu Kouč pro management v době, kdy jsem procházela velmi těžkým obdobím. Byla jsem úplně na dně. O koučinku jsem slyšela už dříve a tak jsem si říkala, že to je ta cesta, která mě nastartuje a já změním obor a budu svou paní. Na kurzu koučinku jsem poznala svůj směr. Koučovací dovednosti využívám každý den a velice ráda je předávám dál. Jsem šťastná, a proto vřele doporuji kurz každému. Janka je výborný kouč, mentor, lektor a člověk. Popravdě... finanční odměnu pro Janku považuji za nejlépe investované peníze v mém životě.

Michala Vevoda

Podnikatelka

Praktické a organizační informace

Podmínky pro získání rekvalifikace

Koučovací výcvik je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako kurz pro získání rekvalifikace k pracovní činnosti Kouč se specializací Kouč pro management. Číslo jednací MSMT-5393/2024-3 ze dne 18.5.2024.

Pro získání certifikace MŠMT je třeba splnit:

 • věk 18 a více let,
 • ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
 • účast na kurzu musí být minimálně 80 %,
 • hodnocení úspěšnosti závěrečné písemné zkoušky: 80 %,
 • písemná zkouška – test z probrané látky, v rozsahu 20 otázek bez nabídky odpovědí v délce trvání 1 hodina,
 • praktická zkouška – koučovací rozhovor v délce 45 minut s neznámým klientem/koučovaným,
 • hodnocení úspěšnosti závěrečné praktické zkoušky: způsobilý.
Využití příspěvku na kurz od Úřadu práce díky projektu „Jsem v kurzu“

Kurz je zařazen MPSV do e-shopu rekvalifikací  Jsem v kurzu . Pro přihlášení je potřeba identitu občana. Do vyhledávání napsat slovo „kouč“. Zaškrtnout políčko „akreditované kurzy“. Vyplnit přihlášku. K přihlášce připojit jako přílohu kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom).  Já schválím. ÚP schvaluje spíše vzácně a je potřeba prokázat účelnost rekvalifikace. Schváleno je cca 10 % žádostí.
Kód kurzu víkendy 132 024 017 247 https://www.uradprace.cz/web/cz/sprava-registrace-vzdelavatele#/rekvalifikace-kurz-detail/17247
Kód kurzu pracovní dny 132 024 017 246 https://www.uradprace.cz/web/cz/sprava-registrace-vzdelavatele#/rekvalifikace-kurz-detail/17246

Platební podmínky

Platbu za výcvik je možné rozdělit zaplacením zálohy (ve výši 20 % ceny kurzu) před zahájením výcviku a doplacením zbytku částky po 4. výcvikovém bloku. Účastníci, kteří výcvik platí ze svých soukromých peněz, si mohou vyjednat odlišné platební podmínky, zejména rozložení do více splátek. Individuální domluva. Záloha ve výši 20 % ceny kurzu je povinná vždy.

Dárkové certifikáty a slevy

Chcete nadělit kurz jako dárek? Na celou cenu kurzu nebo její část pro vás připravíme dárkový certifikát. Slevy je možné projednat na základě individuální žádosti.

Storno podmínky

Účastník má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit následující smluvní pokutu ve výši: 50 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde nejpozději 14 dní před zahájením kurzu; 100 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde 4 a méně dní před termínem zahájení kurzu.

Opatření pro případ zhoršení hygienicko-epidemiologické situace

Při organizaci výcviku budeme postupovat podle aktuální hygienicko-epidemiologické situace. V případě omezení počtu osob, které se smí účastnit vzdělávacích akcí, jsme připraveni (jak prostorem, tak počtem lektorů) výcvikovou skupinu rozdělit do menších skupin. V případě větších restrikcí máme pro konání výcviku připravené náhradní termíny. O všech změnách vás budeme včas informovat.

Stáhněte si
e-book, který vám řekne
o kurzu víc

Připravila jsem pro vás podrobný materiál, který odpoví na všechny vaše otázky.

Janka Kosecová, koučka a motivátorka

Cena a termíny

Kouč pro management
(Akreditovaný kurz MŠMT)
51 999 Kč
Termíny soustředění kurzu č. 9: (vždy středa - pátek) 23-25.10; 20.-22.11; 11.-13.12. 2024; 22.-24.1,2025; 19.-21.2.2025

Termíny soustředění č.10: (víkendový) 4.-6.10; 2- 3.11; 14-15.12.2024; 11.-12.1.2025; 1.-2.3; 22.-23.3; 5.-6.4.2025
Základní teoretické vymezení koučinku
Osobní talent & Techniky NLP
Snydrom vyhoření. Stres a Emoce v koučinku
Týmový koučink & Koučink a manažer
Komunikační dovednosti  – zpětná vazba, řešení konfliktů
Chci být koučem pro management

Zajistěte si místo v kurzu zasláním zálohy pouze ve výši 20 %.
Sleva pro studenta ve výši 2000 Kč (Po doložení ISIC karty).
Platbu lze rozložit do splátek.

Na kurzu se setkáte také s dalšími lektorkami

Jana Němcová
Mgr. Jana Němcová, MSc.
Lektorka a koučka

Ukáže vám, jak je možné prožívanou situaci změnit v požadovaný výsledek.
Má zkušenosti ze vzdělávacích projektů a zná taje grafologie.

Soňa Kubíčková
Mgr. Soňa Kubíčková
Koučka

Pozve vás do světa poezie, kde empatie rozprostře se a smysluplnost slova dovede vás k pochopení situace.

Staňte se leadrem již dnes

Máte zájem o kurz Kouč pro management?
Registrujte se pomocí tohoto formuláře a já vám obratem pošlu další informace a fakturační údaje.
Jak pracuji s vašimi osobními údaji se můžete podívat zde.
Děkuji! Na vaši přihlášku odpovím obratem.
Něco se pokazilo, zkuste to znovu.