Co možná nevíte o porodech

Seberozvoj
14.4.2020
5
min. čtení
Porod – cesta, jak přijít na svět a znát nebo neznat svoje rodinné kořeny. Okamžik zrození nás ovlivňuje po celý život.

Tento článek navazuje na můj příběh Věřím tomu, co dělám, kde jsem popsala moji profesní cestu vojákyně. Co bylo potom?

Janka Srdcem

Hned v první den po ukončení služby vlasti jsem si začala užívat svůj projekt „Janka Srdcem – koučka a lektorka osobního rozvoje“. Pozvolně přicházeli klienti a zorganizovala jsem podzimní semináře na téma emocí a stresu. První měsíc svobodného podnikání mě moc bavil, jenomže současně mi otevřel oči, jak se žije OSVČ v naší republice. Než jsem získala jakoukoliv korunku, bylo moji povinností uhradit zdravotní a sociální pojištění, koupit materiál na kurzy, občerstvení a mnohem více. Samozřejmě za předpokladu, že budu zdravá, protože na nemocenské pojištění jsem ani nepomyslela.

Archivářka

Co jsem potřebovala udělat, abych mohla být koučkou a odfoukla stres z existencionálních stresorů? Najít si super brigádu! To se mi povedlo, a najednou jsem byla archivářkou v nemocnici, kde jsem se začala ponořovat do historie jedné velmi zajímavé nemocnice.

Ohromily mě krasopisné zápisy obsahující informace o přijatých pacientech z období před druhou světovou válkou. Jednotný rukopis, úhledné písmo, černý inkoust, vyčíslené finanční náklady za operace a na konci každého roku přesná statistika. Cítila jsem v sobě pocity překvapení a obdivu k pečlivosti našich předků. Užasla jsem nad vysokými cenami, které v minulosti musel pacient uhradit za provedené operace. Taky jsem tam objevila jedno, pro mě do té doby neznáme téma, tzv. „utajené porody“.

Cílem mého článku je informovat o možnosti využít utajovaný porod. V naši společnosti je věnovaná mediální pozornost babyboxům, ale zde je hodně nevýhod. Pravděpodobně žena rodí v domácím prostředí bez lékařské péče a zbavuje dítěte možnosti najít jednou své kořeny původu.

Porod – cesta, jak přijít na svět a znát nebo neznat svoje rodinné kořeny

Když v lůně ženy roste miminko, zpravidla se na jeho příchod těší celé jeho okolí. Většina děti se narodí rodičům, kteří po nich touží a od prvního okamžiku ví vše důležité o svém původu. Den a hodinu narození, kdo je máma, táta a postupem času poznává celou řadu zajímavých příbuzných. Neumíte si představit, pro kolik lidí je důležité znát přesnou hodinu narození. Volají mi s nadějí, že to v archivu dohledám, protože najednou je to pro ně důležitý údaj a maminka si nepamatuje.

Některé děti se ovšem o svém původu moc toho nedozví. Jsou situace, kdy těhotná žena nemůže dát miminku domov. V tomto okamžiku má několik možností:

✓ absolvovat běžný porod a poté rozhodnout o dalším osudu dítěte;

✓ zvolit utajený, anonymní nebo diskrétní porod;

✓ odložit novorozeně do babyboxu.

Utajený porod

Utajený porod v naší republice je právně ukotvený od 1. září 2004. Je povolen pouze u zletilých žen, které nejsou vdané, popřípadě jsou rozvedené déle než 300 dnů a mají české státní občanství. V případě, že je žena neprovdaná, ale otec uznává své otcovství, má taktéž rodičovské práva, a proto lze provést utajený porod pouze s jeho souhlasem. Žena může požádat o utajený porod před termínem porodu v porodnici nebo až při samotném příjmu na porodní sál. Když těhotná žena žádá o utajený porod včas, tak v průběhu těhotenství je ji přidělen jeden gynekolog a porodní asistentka, aby se žena setkala s co nejmenším počtem personálu. Tady prosím všechny maminky, které napadne myšlenka, že by si vlastně takovým prohlášením zabezpečily nadstandartní a individuální péči ze strany lékaře a porodní asistentky, ať si raději užívají pocitů štěstí z toho, že čekají své milované děťátko a klidně si v čekárně počkají, až bude lékař dostupný jenom pro ně. Někdy může být čekání náročnější, ale jenom proto, že každá budoucí maminka si zaslouží stejnou péči. Tudíž když čekáš, jiná maminka se dozvídá to, co potřebuje vědět o jejím miminku v bříšku.

U příjmu ženy, která má zájem o utajený porod, je jí přiděleno náhradní rodné číslo, náhradní příjmení a jméno. Pod těmito „novými“ symboly je vedena celá zdravotnická dokumentace. Po propuštění z hospitalizace, je celá dokumentace zapečetěna, ale doplňuje se o jméno a příjmení ženy.

Z profesionálního hlediska garantuji, že zdravotnická dokumentace je uložena v souladu s platnými zákony a nikdo nemá právo do ni nahlížet. Navíc dokumentace o utajeném porodu se uchovává pouze v písemné podobě. Po ukončení hospitalizace ženy je dokumentace zkompletována, zapečetěna a uložena ve zdravotnickém zařízení. Zdravotnická dokumentace může být po uložení otevřena pouze na základě rozhodnutí soudu nebo na žádost dané ženy. Dokumentace je uložena pod číslem pečetě a žena toto číslo zná.

Po porodu není matka dítěte zapsána do jeho rodného listu, ale má právo mu dát křestní jméno. Jestli mu jméno nedá, tak o jeho jménu rozhodne soud. Dítě je ihned po porodu v péči novorozeneckého oddělení bez kontaktu s biologickou matkou a následně je dáno do kojeneckého ústavu. Jestliže se po šesti týdnech jeho narození vzdá matka rodičovských práv, je dítě dáno k adopci. Dítě zná informace o průběhu porodu a následně může požádat soud o odpečetění utajované zdravotnické dokumentace.

Anonymní porod

Anonymní porod je porodem utajovaným s tím rozdílem, že rodička z nějakého důvodu odmítá ve zdravotnickém zařízení, kde přišla porodit, sdělit jakékoli údaje o své osobě. V České republice nejsou anonymní porody povoleny.

Diskrétní porod

V naší republice je několik zařízení, kde může porodit žena a dítě přenechat do adopce. Princip porodu je, že jméno matky a její ostatní osobní údaje (rodné číslo, bydliště) jsou součástí zdravotnické dokumentace. Veškerá předporodní i poporodní ubytování je zabezpečena ve zdravotnickém zařízení ve značné vzdálenosti od místa bydliště, což snižuje stres z odhalení utajovaného stavu.  Tento porod je povolený i pro vdané ženy. Dítě je zapsané do matriky v místě, kde se narodilo a zahájí se veškeré potřebné právní úkony k předání dítěte do náhradní péče. Identita matky je uvedena jak v rodném listě, tak v matričních záznamech. Když si maminka svůj postoj nerozmyslí, dítě je volné k adopci po šesti týdnech. V tomto případě má k dispozici velmi podrobnou zprávu, kde je popsaná sociální a zdravotní anamnéza biologické rodiny.

Diskrétní porod částečně připomíná situace, když v minulosti majetnější dáma odcestovala na venkov, kde strávila tu část těhotenství, kdy na ní již bylo znatelné. Po porodu se pak vrátila ke své rodině, kde žila svým běžným způsobem života a o dítě bývalo dobře postaráno na venkově, kdy finanční zajištění hradila rodina dámy.

Když se narodíš v babyboxu

Jednoho dne vykoukneš z tepla maminčino bříška a v krátkém okamžiku se ocitneš v jiné velmi čisté schránce. Okamžitě, jak tě něčí ruce vloží do této krabice, zapne se vyhřívání, ventilace a za maličký okamžik i alarm. To je vlastně tvůj hlas, který říká personálu zdravotnického zařízení, že mají nové miminko. Jsi odložené dítě do babyboxu, v médiích se objeví zpráva, že jsi třeba 296. dítě, kterému zachránil život babybox. Nemáš u sebe nic, podle čeho by se dalo poznat, kdo je tvoji matkou nebo otcem, kdy přesně ses narodilo a tak dostáváš svoji novou identitu. Je ti přiděleno nové rodné číslo a zapíšeš se jako nejmenovaný či nejmenovaná. O tvém jménu a příjmení poté rozhodne soud, na jehož základě dostaneš nový rodný list s již přiděleným jménem a příjmením. Dítě nemá žádné informace o svých předcích ani o porodu.

Závěr

V případě, že je rodička ve velmi komplikované situaci a zvažuje, jaký způsob porodu využije, může rozhodovat v zákonem vymezených mantinelech o tom, zda ji dítě bude znát či nikoliv, zda bude dítě vyrůstat v biologické nebo jiné rodině. Role otců je komplikovaná a v některých případech nemusí o těhotenství vědět. Určitě je dobré pamatovat i na práva dítěte a dopřát mu možnost mít informace o svém původu. Je velmi důležité, že ve všech výše zmíněných způsobech vždy matka zachrání život nově narozeného člověka.

Přeji všem dětem, aby měly milující maminku, a z mého pohledu to může být maminka biologická nebo adoptivní. Taktéž jim přeji, aby měly možnost dozvědět se o své biologické rodině vše, když budou mít o to zájem.

I když toto téma nepatří do mého portfolia služeb i tak vidím určitou spojitost. Když hledáš na cestě životem sebe a svoji identitu můžeš přijít na mé kurzy a semináře, kde najdeš svůj vnitřní klid.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.