Delegování: Krok za krokem k efektivnímu týmu

Leadership
12.3.2024
5
min. čtení
Pokud hledáte efektivní způsob, jak delegování v týmu zvládnout, delegační poker všem manažerům rozhodně doporučuji.

Delegování v praxi

Delegování je jako kouzelné slovo, které zná každý manažer. Nicméně, uplatňování tohoto konceptu není vždy snadné. Někteří si mylně představují delegování pouze jako operativní přenesení úkolu na někoho jiného, kdo je právě k dispozici. Možná znáte situaci, kdy jdete po chodbě a váš zaneprázdněný šéf vám řekne: „Prosím, vezmi teď hned tento spis, naskenuj ho a rozešli všem,  kteří mají dnes odpoledne přijít na poradu. Děkuji.“ To ale opravdu není delegování.

Delegování je totiž sofistikovaný styl vedení, který vyžaduje určitou přípravu jak ze strany manažera, tak i jeho týmu.
Manažer nemůže o všem rozhodovat sám. Delegování dává možnost růst manažerům i týmům. Učí manažera předat zodpovědnost a pravomoc odpovědným osobám. Týmy vede k samostatnosti, zodpovědnosti a za odměnu dává svobodu.

Klíčovým prvkem delegování je důvěra a také kompetence osoby, na kterou je úkol delegován. A právě zde přichází na scénu metoda známá jako „delegační poker“, která poskytuje strukturovaný a interaktivní přístup k rozhodování a delegování v týmu.

Pokud hledáte efektivní způsob, jak delegování v týmu zvládnout, delegační poker 🃏 všem manažerům rozhodně doporučuji.
Autorem této techniky je Jurgen Apello.

Delegační poker

Abyste mohli hrát delegační poker, nejprve se musíte seznámit se 7stupni delegování 👍.

1.    stupeň ŘÍCT – rozhodnutí udělá manažer a týmu jej oznámí.

2.    stupeň PŘEDAT – rozhodnutí dělá manažer a oznámí týmu, proč je toto rozhodnutí vhodné.

3.    stupeň PORADIT SE – rozhodnutí dělá manažer a s týmem se radí, zjistí názory členů týmu.

4.    stupeň SOUHLASIT – manažer i členové týmu musí souhlasit, dohoda probíhá pomocí diskuze i hlasování.

5.    stupeň PORADIT TÝMU – manažer řekne svůj názor, doporučení a radu. Rozhoduje tým.

6.    stupeň ZEPTAT SE – rozhoduje osoba, která je za splnění úkolu zodpovědná, nebo tým, a manažera informuje/í, jak k rozhodnutí dospěl/i.

7.    Stupeň ROZHODNOUT SE – rozhodnutí učiní delegovaný jednotlivec nebo tým s delegovanou pravomocí, manažer může (ale nemusí) být informován o tom, jak se situace po učiněném rozhodnutí vyvíjí.

Sada 7 karet

ŘÍCT

PŘEDAT

PORADIT SE

SOUHLASIT

PORADIT TÝMU

ZEPTAT SE

ROZHODNOUT SE

Delegační poker


Hra za využití uvedených 7 karet pro delegační poker 🎲

• Vytvořte si seznam všech klíčových úkolů/aktivit, u kterých je potřeba rozhodnout, kdo za ně bude nést odpovědnost.

• Připravte sadu 7 karet delegačního pokeru pro každého člena týmu.

• Situaci/úkol, který chcete řešit, přečtete nahlas. (Např. výběrovéřízení pro nákup výrobního stroje.)

• Vybídněte členy týmu, aby si každý v tichosti promyslel, jak by situaci řešil – tj. vybral si jednu ze 7 karet.

• Když jsou všichni připraveni, vydejte pokyn pro otočení jimi vybraných karet.

• Každý člen týmu otočí svou vybranou kartu lícem.

• Jestli některý stupeň delegování navrhuje pouze jeden hráč delegačního pokeru/člen týmu, je zapotřebí tento názor vyloučit ze hry. Osoba,která navrhuje toto řešení, vysvětlí, proč jej zvolila.

• Podle četnosti odpovědí vyberte, který ze 7 stupňů delegování byl při řešení příslušného úkolu v týmu zastoupen nejčastěji. Zapište výsledek, jak daný úkol řešit.

• V případě potřeby je možné provést ještě jedno hlasování.

• Výsledkem je dohoda, v jaké míře (vzhledem k 7stupňové stupnici delegování) bude naplnění úkolu delegováno.

Výsledným produktem je delegační tabule, kde je uveden seznam jednotlivých úkolů/aktivit a k nim je přirazen zvolený stupeň delegování z nabídky 7 možností.

Co říct závěrem?

Delegační poker není jen hrou, ale skutečným nástrojem pro efektivní vedení týmu. Skrze tento proces nejenže manažeři objevují nové perspektivy a přístupy, ale také posilují důvěru a kompetence svých týmových členů. Je to cesta k vytvoření silného a autonomního kolektivu, který je schopen přijímat rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. Takže neváhejte a zahrajte si tento „poker“, abyste postavili tým, který dokáže dosáhnout skvělých výsledků. A pokud potřebujete průvodce, nebojte se mi ozvat – ráda vám pomůžu!

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.