Důvěra: hnací motor v leadershipu a koučinku

Leadership
1.5.2023
8
min. čtení
Důvěra je lepidlo, které drží vše pohromadě veškeré vztahy. Důvěru je potřeba v leadershipu i koučinku.

Proč vám chci ukázat důležitost důvěry právě v oblasti leadershipu a koučinku?

Protože u leadershipu i koučinku jde o vliv a následování cílů.

Vůdcovství (leadership) je možné chápat jako schopnost vést a ovlivňovat pracovníky tak, aby následovali vedení v zájmu stanovené vize k dosažení cílů. Z tohoto pojetí vůdcovství lze odvodit, že mezi základní principy vůdcovství patří stanovení vize, včetně způsobu jejího předávání, dále schopnost navigace leaderem a také důvěra podřízených v jeho schopnosti.

Koučink je možné chápat jako schopnost provázet druhou osobu tak, aby našla veškeré možnosti vhledu na prožívanou situaci v zájmu nalezení vlastního ideálního řešení. Z toho plyne, že mezi základní principy koučinku patří stanovení cíle, včetně způsobu jeho dosažení, dále schopnost navigace koučem a důvěra koučovaného v sebe, koučovací proces i v kouče.

„Důvěra je lepidlo, které drží vše pohromadě“

(Stephen Covey,1932-2012)

Důvěra je esencí všech vztahů. Je-li zneužita, je ohroženo i fungování vztahů. Podle uznávaného lektora, motivačního řečníka a trenéra leadershipu, Stephena M. R. Coveye (2008), si lze důvěru (či důvěryhodnost) obrazně představit jako statný strom, který k tomu, aby mohl plodit, potřebuje kořeny, kmen i korunu (viz obrázek 1).

To, co důvěru utváří, tedy charakter a kompetence, je tak možné připodobnit právě k těmto částem stromu. Zatímco nedílnými složkami charakteru jsou integrita (pomyslné kořeny) a úmysly (kmen), totéž lze v případě kompetence říci o způsobilosti (větve/koruna) a výsledcích(plody).

Charakter = integrita + úmysly

Integrita je u člověka na první pohled skrytá, stejně jako kořeny stromu. Integrita je soulad mezi tím, co leader/kouč říká a co si myslí. Na integritu navazují úmysly, které jsou druhou částí charakteru. Mohou se projevovat otevřeně, v analogii stromu je představuje zmiňovaný kmen.

Vedoucí pracovník i kouč by měl být veden čistými úmysly a měl mít odvahu říkat pravdu.

Kompetence = způsobilost + výsledky

Způsobilost představovanou větvemi lze chápat jako vzdělání a odbornou erudici, pomyslnými plody obojího jsou výsledky. Obě tyto složky kompetence jsou viditelné, sledovatelné a lze je také hodnotit. Kompetence, na rozdíl od charakteru, je tedy prokazatelně doložitelná.

V případě leadera se zájem upírá na jeho způsobilost a připravenost přiměřeně zvládat zadané úkoly včetně vedení lidí v rámci daného profesního zařazení. V případě kouče je pak klíčová způsobilost a schopnost provázet koučovaného strukturovaným rozhovorem a dodržovat při tom etický kodex a také schopnost dosahovat požadovaných výsledků.

Důvěryhodnost v leadershipu

Důvěryhodnost v příkladu

V tomto okamžiku se pojetí důvěryhodnosti jako komplexity určitých kvalit očekávaných u všech lidí, v něž důvěru vkládáme, může jevit docela utopicky. Ano, jedná se o ideál. Existují však i životní situace, ve kterých posuzujeme důvěryhodnost jinak.

Představte si, že máte zdravotní problém a chystáte se na operační zákrok. Můžete si vybrat ze dvou lékařů:

První lékař

První lékař (PL) vystudoval prestižní lékařskou fakultu a má profesní způsobilost L3. To znamená, že je to zkušený lékař se specializovanou působností, který navíc disponuje 15letou profesní praxi. Z toho lze usuzovat, že tento člověk je kompetentní: má odpovídající vzdělání a také vynikající výsledky. Statisticky je téměř stoprocentní v úspěšnosti provedených operací a má také stoprocentní kompetence pro provedení operace s požadovaným výsledkem uzdravení.

Na druhou stranu je tento lékař nevěrný své manželce a udržuje intimní vztahy na pracovišti. Přijímá od pacientů finanční dary a nedodržuje své sliby. Na operačním sále bývá vulgární k personálu.

Druhý lékař

Druhý lékař (DL) vystudoval celkem dobrou lékařskou fakultu a má nižší profesní způsobilost L2. To znamená, že je to lékař s odbornou způsobilostí a praxí více než 24 měsíců. Statisticky je zaznamenáno, že u některých operací potřeboval podporu jiného kolegy a dopustil se i určitého pochybení. Jeho kompetentnost je na nižší úrovni než kompetentnost předcházejícího lékaře.

Charakter tohoto lékaře je však naprosto čistý. Je pravdomluvný, spolehlivý a vytváří velmi hluboké mezilidské vztahy. Své sliby vždy dodržuje.

Vy jako pacient máte veškeré tyto informace a chystáte se na operační zákrok. Kterého lékaře si vyberete – PL, nebo DL?

K čemu slouží příklad s výběrem lékařů?

I na důvěryhodnost je potřeba dívat se z různých úhlů pohledu, v leadershipu i koučovaní je právě důvěryhodnost základním stavebním kamenem vztahu. Bez důvěry nelze komunikovat a naplňovat žádoucí cíle.

Důvěra a koučink

Důvěra jako základní pilíř spolupráce

Důvěra v koučovacím vztahu je esenciálním pilířem vzájemné spolupráce. Když vznikne důvěryhodný vztah mezi koučem a klientem, pak vzájemná spolupráce přináší žádoucí výsledky. Důvěra je důležitá proto, že otevírá cestu k pozitivním emocím, které pomáhají klientovi realizovat změny jeho myšlení a chování.

Z důvěryhodného vztahu čerpá klient i kouč:

  • Klient má odvahu s pomocí kouče hledat své řešení.
  • Kouč získává další zkušenosti a tím rozšiřuje své kompetence.

A v leadershipu je to s  důvěrou úplně stejné. Posiluje zralost leadera, sílu podřízených a mezilidské vztahy.

Použitá literatura:

COVEY, Stephen M. R. a  Rebecca R. MERRILL, 2008. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Vyd.  1. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-176-8.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.