Emoční inteligence na příbězích koučky

Seberozvoj
21.9.2021
5
min. čtení
Emoční inteligence je základním předpokladem pro zvládání vlastního chování a formuje naše rozhodování.

Znám dva bratry, oba vysokoškolsky vzdělané, pracovité a stejně vychovávané. Jeden z nich má velmi přátelské vztahy na pracovišti, přirozenou autoritu a šťastné manželství. Je úžasným manželem i otcem a tomu druhému se to nedaří. Co může být příčinou? Odpověď může být nedostatek emoční inteligence. Mým štěstím je, že jsem manželkou toho z nich, který emocím rozumí.

Emoční inteligence (EI)

Je základním předpokladem pro zvládání vlastního chování a formuje naše rozhodování. Pomocí této dovednosti dokážeme pochopit sebe, poskytuje nám sebeovládání a schopnost vžít se do kůže a mysli druhých.

Emoční schopnosti nejsou vrozené, ale jsou získané. A proto se dají se naučit, což je dobrá zpráva. Podrobnější poznatky o emoční inteligence najdete v knize Daniela Golemana (2011).

5 složek emoční inteligence

Zjednodušeně je možné identifikovat 5 složek emoční inteligence, z toho 3 jsou intrapersonální (k sobě) a 2 interpersonální (k druhým).

Schopnosti vztahující se k vlastní osobě (intrapersonální) jsou tři

Sebeuvědomění

Znamená schopnost uvědomit si vlastní vnitřní stavy, pocity, preference, myšlenky a možnosti. Pro někoho to znamená i schopnost vnímat intuici.

Umět si jasně identifikovat své životní hodnoty, a odpovědět na uvedené otázky níže v článku, je základem sebeuvědomění. Jestli neznáme své hodnoty, silné stránky a nedokážeme směřovat naše myšlenkové vzorce tvořivým a pozitivním směrem, budeme neustále prožívat ty samé scénáře a vnitřní dramata bez schopnosti uvědomit si sebe a své potřeby.

Objasnění na mém příběhu

V mém životě vojákyně byly nejdůležitější hodnoty PRAVIDLA, ŘÁD a JISTOTA. V současnosti jsou pro mě nejdůležitější SVOBODA a MOŽOST VOLBY. Hned po jejich uvědomění nakročením na civilní profesní kariéru jsem si je mohla prožít na tématu MATEŘSTVÍ.

Mám dvě dcerky.

Pro Martinu (30 let, VŠ chemik) jsem nejhorší matkou na světe. Je dospělá, vzdělaná, nádherná a velmi poslušná žena. Je tou nejlepší a nejmilovanější matkou svých dvou dcer.

Počátkem epidemie covidu i v našem vztahu došlo k rozdělení cest a totálnímu ukončení komunikace. Jediné, co můžu přijmout, je, že je to její rozhodnutí. Nevím, kdy ji uvidím, kdy se jí dotknu, kdy jí budu rozumět, kdy uvidím vnoučátka. Starší holčička má 2,5 roku a druhé vnoučátko jsem nikdy neviděla.

Pro druhou dceru jsem skvělou matkou. Říkává: „Mami, to je mazec mít tě jako mamku, protože dokážeš vše, po čem toužíš. Chápeš, jak je to šílené mít takový vzor?“

Můj postoj? Rozumím, že každý má možnost volby. Kdykoliv může starší dcerka přijít. Jsem tady pro ni. Protože matka vždy miluje. Nikdy neztratí moji důvěru a lásku. Má ji od okamžiku narození až do mého posledního výdechu. Respektuji svoji svobodu i svobodu mé dcery.

Můj požadavek? Respektující komunikace, bez vyčítání, nálepkování a hodnocení.

Moje silné stránky? Umět se rozhodnout a žít následky rozhodnutí.

Moje pocity po rozhodnutí? Smutek a klid.

Moje myšlenky? Věnovat pozornost tomu, co můžu ovlivnit. A proto pozitivně myslím pořád a těším se jednou na setkání se starší dcerou a její rodinou.

Seberegulace (Sebeovládání)

Sebeovládání znamená schopnost zvládnout, zpracovat a prožít své vlastní vnitřní stavy, nutkání a možnosti. Přesně tato dovednost nám pomáhá zůstat v nadhledu. Testovacím okamžikem, jak již umíme ovládnout sebe, může být okamžik, když slyšíme názory, které jsou v rozporu s vlastními názory.  Je naprosto v pořádku umět formovat své názory a respektovat, že jiný člověk může mít své. Pokud se nám daří seberegulaci rozvíjet, za odměnu umíme lépe pochopit své emoce, zpracovat stres a zachovat si nadhled. Rozvíjením seberegulace můžeme získat zlepšení zdravotního stavu a posílit si životní spokojenost. A to již za to stojí.

Když jsem začínala pracovat s EI, tak zde to byla moje slabina. Moje reakce vždy byly velmi energické a výbušné. V situacích, když jsem se nechávala unést amygdalou, čili v záchvatu vzteku, jsem způsobila vichřici v celém okolí. Po uklidnění jsem nechápala stres v očích lidí. Popíšu spíše veselou historku, když jsem moc neuměla česky a křičela jsem v záchvatu vzteku na svého prvního velmi klidného manžela: „O všem tady budu rozhodovat“. Tento flegmatický muž s rozvahou pravil: „Ovšemže, miláčku“. Odpověď mě uspokojila a její význam jsem pochopila tak za dva roky.

Motivace

Motivace nám poskytuje sílu a energii dosahovat pozitivních výsledků a překonávat nepříjemné okolnosti. Je to vnitřní jiskra, která nám pomáhá zvládat tíživé situace, když se nám nedaří. Slovo motivace pochází z latinského „moveo, movere“, v překladu pohybovat, měnit, a tudíž se jedná o neustálou změnu. Život je změna, i když ji lidi moc nevítají.

Když motivace zhasne, přichází vyhoření. To se stalo i mně ke konci mé vojenské kariéry. Největším stresorem pro mě byly dlouhé a nepřínosné porady. Nakonec jsem si i v rámci terapeutického výcviku personifikovala svého démona a byla to představa porady.

Naštěstí jsem objevila svůj talent podporovat a motivovat sebe a další lidi. Stala jsem se koučkou na OSVČ. I když je to podle mě náročný způsob, jak vydělat peníze, mně to dává smysl. Naplňují se mi hodnoty jako je svoboda a smysluplnost.

Nejvíce, co mě dobíjí baterky je, když vidím, jak klient/ka si dokážou uspořádat své hodnoty a najít vlastní řešení.

Věřím, že za 3 roky budu předávat své znalosti dalším zájemcům a tím budu získávat neustálou motivaci.

Schopnosti vztahující se k ostatním osobám (interpersonální) jsou dvě

Empatie

Empatie je schopnost rozeznat a pochopit rozpoložení a pocity druhých. Umění se vcítit a podívat se na problémy druhých jejich očima. Jednoduše se vžít do kůže toho druhého. Je velmi důležité být nejdříve empatický sám k sobě. Velmi často ve své praxi potkávám empatické osoby a vždy umí naslouchat pouze těm druhým. Mnozí si pletou empatii se soucitem. Někdy se lidi mylně domnívají, že je nejlepší druhou osobu utěšit a třeba říct nějaký jiný příběh, v kterém zazní i nějaká nevyžádaná rada.

Empatie je kouzelné slovo, které vás vezme do světa druhé osoby. Ve své praxi potkávám mnoho empatických lidí a vždy je velmi překvapí otázka: „Jak moc jsi empatický/á k sobě?“ Empatie je laskavost, kterou pohladíme vlastní duši i duši toho druhého.

Zvu vás do své koučovny, kde sedí společně mladý pár.  Jsou to fyzicky atraktivní a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Jejich cílem je budovat společný a spokojený vztah, alespoň takto svůj cíl formulují. Po celou dobu setkání očekávám empatii a pořád nepřichází. Každý z páru je tak hluboko zakořeněný ve svém pohledu a bolesti, že není schopen uvědomit si sebe, natož ještě pocity toho druhého.  Žena říká: „Potřebuji zachránit, opečovávat a přijímat pozornost. Já chci slyšet slova lásky. Já potřebuji, aby partner byl vždy se mnou. Nemám náladu jít s ním, když jsou to jeho známí a ne moji. A pořád se točí v postoji…JÁ.“ Rozumím, že žena je nešťastná a možná by stačilo začít být laskavá k sobě. Milovat sebe, a zejména pochopit lekci, kterou dává první složka emoční inteligence. Uvědomit si své hodnoty, silné stránky, pocity a potřeby. Když jsou zvládnuty všechny tři lekce EI, a to sebeuvědomění, seberegulace i vnitřní motivace, až poté je možné budovat opravdový a rovnocenný vztah. Jednoduše znám sebe a poté můžu s empatií a laskavostí poznávat kouzlo další osobnosti.

Ptáte se, jak dopadlo setkávání tohohle páru? Po druhém setkání jsem spolupráci ukončila, protože mi chyběla úcta a respekt ve vztahu. Pár mě vyhledal v době, když jejich vztah trval rok a z toho půl roku v něm živili psychické vydíraní a fyzickou agresivitu.  

Společenská obratnost

Člověk je tvor společenský a potřebuje ve své komunitě sdílet to dobré i zlé.  Sociální dovednosti jsou velmi důležité pro navazování a udržování dobrých vztahů. Jsou základem spokojeného života a schopnosti vzájemné spolupráce.

Tady vám můžu nabídnout jeden z nejhorších možných příkladů, jak mi to v mládí nešlo, přestože jsem extrovert. Byla v tom trošku i jazyková bariéra. Na vysoké škole, psal se rok 1988, byla již ruštinářka velmi smutná z naší skupiny a zcela sklíčeně řekla: „Tak já nevím, buď jsem hloupá já, nebo vy?“ Chtěla jsem ji utěšit a před celou aulou jsem pronesla spanilou trnavštinou: „Paní profesorka, vy ste blbá“…hurónský smích 150 spolužáků a v tom dozníval konec mé věty „NENÍ“. Prostě trnavská gramatika, „sú tu není“. Tento výrok jsem žehlila dlouze a bylo mi to fakt velmi líto. Ještě mnohokrát jsem tento komunikační vzorec ve svém životě opakovala, když pusa vypustila něco, že i ucho se divilo. Naštěstí jsem se naučila využívat jednoduchou činnost – nádech – výdech až poté slovo.

Otázky k zamyšlení, jak se vám daří v jednotlivých oblastech EI

Sebeuvědomění

Znáte své životní hodnoty? Vyjmenujte své 3 nejdůležitější.

Znáte své silné stránky? Vyjmenujte své 3 nejdůležitější.

Jak intenzivně umíte pozorovat, pojmenovat a zpracovat své pocity?

Jak moc dokážete pozorovat své myšlenky a jakým způsobem ovlivňují vaše chování?

Jak často se vám daří měnit mysl a myslet pozitivně?

Seberegulace

Do jaké míry si dokážete udržet nadhled, když se tíživá situace nevyvíjí podle vašich představ?

Jak moc v nepříjemné situaci dokážete odložit reakci na později?

Jakým způsobem umíte zpracovat stres? Jednoduše ho odfouknout a zůstat v klidu.

Jak se vám daří přijmout, že druhá osoba má názor, který je zcela mimo vaše chápání?

Jak umíte přesměrovat vlastní pocity tak, abyste naplnil/a svůj cíl?

Motivace

Co vám dělá radost a jak často danou aktivitu nebo činnost děláte?

Jak moc vás baví váš osobní i profesní život?

Co vám vždy zaručeně dobije baterky?

Podívejte se do své budoucnosti a odpovězte si, kde se vidíte za 3 roky? Co tam děláte?

Jak moc vás baví se neustále vzdělávat a učit se nové věci?

Empatie

Jak moc se vám daří naslouchat svým pocitům?

Jak intenzivně se umíte na danou situaci podívat očima osoby, která danou situaci prožívá?

Jak moc se vám daří naslouchat intuici?

Jakým způsobem vytváříte harmonické mezilidské vztahy ve svém okolí?

Z kolika úhlů pohledů se dokážete podívat na prožívanou situaci?

Společenská obratnost

Jakým způsobem umíte využívat komunikační dovednosti?

Jak se vám daří říct NE?

Jak intenzivně a konstruktivně umíte vyjednávat?

Jakým způsobem umíte lidi nadchnout a přesvědčit ke vzájemné spolupráci?

Jak umíte vést lidi, motivovat je a vytvářet tvořivou týmovou atmosféru?

Když rozvinete emoční inteligenci, můžete jenom získat

Bude se vám více dařit v následujících oblastech:

✓ Znát sebe a věřit si.

✓ Být chápajícím člověkem/rodičem/partnerem/vedoucím.

✓ Vytvářet pozitivní mezilidské vztahy.

✓ Dosahovat v práci lepších výsledků.

✓ Plnit úkoly s vysokou komplexitou.

✓ Prožívat spokojenost.

6 tipů, jak rozvíjet emoční inteligenci

✓ Identifikujte své potřeby.

✓ Buďte všímaví ke svým emocím. Trénujte všímavost.

✓ Trénujte snižování stresu.

✓ Rozvíjejte dovednost empatie a vnímejte nonverbální signály.

Řešte konflikty pomocí správně uchopeného procesu komunikace.

✓ Vždy naslouchejte sobě i druhým.

✓ Přijďte na kurz s Jankou

Použitá literatura

GOLEMAN, Daniel, 2011. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložila Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora. ISBN 978-80-7359-334-6.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.