Intuice

Seberozvoj
2.12.2018
5
min. čtení
Jak si všimnout, že ke mně promlouvá intuice? Naslouchat a přijít na prožitkový seminář Intuice, vždy v listopadu.

"Intuice je funkce, kterou vidíte za roh, což ve skutečnosti nemůžete udělat, ale ona to udělá za vás a vy ji důvěřujete"  - Carl Gustav Jung

Intuice z definičního pojetí

Náhledem do různých filozofických slovníků lze konstatovat, že pojem intuice je řešen po mnoho staletí, a to zejména ve filozofii. Latinský výraz "intuitio", z něhož vznikl český překlad pojmu, pochází ze staršího slova "intuitus", což lze přeložit jako"pohled, zahledění do sebe" (Kábrt, 1996, s. 244) neboli "vzhled", později se začal používat i "ohled". Intuice ve Filozofickém slovníku (1976) je vymezena jako "schopnost bezprostředního postižení pravdy bez předešlého vhledu a zření, kdy se objeví náhle v lidském nitru jádro problému." Ve své knize Myšlení a pohyb Bergson (2003, s. 34) dochází k závěrům, že intuice je chápána jako poznání bezprostřední a absolutní, ovšem má iracionální stránku.

Jak si všimnout, že ke mně promlouvá intuice?

Intuice k nám promlouvá různými způsoby. Někdo ji vnímá jako tichý vnitřní hlas, popřípadě jako určitou předtuchu neboli náhlé vnuknutí, popřípadě vidí určitá znamení. Jsou ovšem lidé, kteří ji spatřují v obrazech nebo ve snění a určitě je možné ji vnímat i svým tělem ve formě různých pocitů. Je jedno jakým způsobem jsme schopni vnímat naši intuici, spíše je důležité si uvědomit, za jakých podmínek ji slyšíme. Intuici je zpravidla možné zachytit, když jsme v klidu, když nic nevnímáme a jsme schopni vnímat okamžitou přítomnost "Tady a teď". Pro porozumění a pochopení řeči intuice je možné používat moderních metod jako je Focusing a praxe všímavosti Mindfulness. Tyto metody využívám i já ve své praxi. Samozřejmě, že jsou i tradiční metody, mezi které patří imaginace, šamanské a meditativní praxe a mnoho dalších.

K možnostem vnímání intuice je každý z nás otevřen jiným způsobem, a ať ji zachytáváme jakýmkoliv způsobem, zpravidla je platné, že v daný okamžik jsme uvolnění a aktivně nepřemýšlíme, což právě může být úskalí. Je možné promlouvat se svojí intuicí na procházce v lese, při sportování a dá se i naučit být všímavý a otevřít bránu k intuici. Pro vaši představu uvádím možnosti, jak třeba zachytáváte intuici vy osobně.

Intuice

1 Vnitřní hlas

Někdy je možné intuici vnímat jako vhled, záblesk myšlenky v hlavě nebo slyšení tzv."vnitřního hlasu", který k nám promlouvá a šeptá nám možná řešení.

2 Znamení

Vzpomínám si na vtip plný znamení, které tonoucí nevnímal. Silně věřící křesťan, který neuměl plavat, se rozhodl, že v moři skočí do vody a zkusí plavat. Skočil tedy a začal se topit. Voláním prosil Pána Boha o pomoc: "Pane Bože, prosím tě, zachraň mě." Vtom se objevil plavčík se záchranným kruhem a nabídl mu svoji pomoc. Jenomže on tuto pomoc odmítl se slovy "Mě zachrání Bůh." Plavčík odešel, když v tom se náhle objevila loď. Lidé se snažili tonoucího zachránit, ale on jejich pomoc opětovně odmítal. Zůstával totiž pevně přesvědčen, že ho zachrání sám Bůh. Následně tonoucí více žádostivě prosil Boha, aby ho jako dobrého a mravného křesťana zachránil.  Po chvilce k tonoucímu přilétl vrtulník a záchranář mu nabídl pomoc, kterou tonoucí opět odmítl. Z posledních sil prosil Boha o pomoc, až se po chvilce utopil. Po smrti se u nebeské brány pána Boha zeptal: Pane Bože, proč si mě nezachránil, mě dobrého a počestného křesťana? Bůh odpověděl: "poslal jsem plavčíka, loď i vrtulník, co víc jsem měl dělat?"

Jak to máte s vnímáním událostí, které můžou být znameními intuice? Umíte je vnímat nebo je tvrdošíjně od sebe odpuzujete?

3 Sny a obrazy

Znáte ten pocit, když máte živé sny a najednou cítíte, že vidíte správné řešení?

4 Tělesné pocity

Intuice nás může oslovit i různými tělesnými pocity např. mrazením v zádech, tíživým pocitem v žaludku, nebo také nevysvětlitelnými obavami a nedůvěrou. Poslouchejme své tělo.

Rozvíjení intuice

Intuice je kouzelná v tom, že se umí dostat do našeho vědomí zcela nepozorovaně a spontánně. Záleží jenom na nás, jestli jí budeme naslouchat. Pokud intuici nasloucháme, přináší nám opakovaně inspiraci pro život a práci. Pokud dokážeme vnímat signály zvenčí prostřednictvím svého těla a slyšet vlastní intuici, budeme mít mnohem jednodušší život.

Použitá literatura

KÁBRT, Jan. 1996. Latinsko-český slovník. 4. vyd. Praha: SPN, 483 s. Střední slovníky jednostranné (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 800-426-657-6. Str. 244.

Filozofický slovník. 1976. 1. Praha: Svoboda, 557 s. Str. 198.

BERGSON, Henri. 2003. Myšlení a pohyb. 1. vyd. Překlad Jakub Čapek. Praha: Mladá fronta, 279 s. Myšlenky (Mladá fronta). ISBN 802-041-014-7. Str.34.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.