Jak vybudovat tým, který „táhne za jeden provaz“

Leadership
12.4.2023
8
min. čtení
Co vše potřebuje leader/manažer zvládnout, aby jeho tým šlapal správným směrem?

Je velké množství leaderů/manažerů, kteří se orientují na definování vize, stanovení cílů, dosahování výsledků a vyhodnocení dosažených výsledků. Pouze úspěšní leadeři/manažeři ale zaměřují svoji pozornost také na lidi, jejich spokojenost a týmovou dynamiku. Zaměřit se na lidi je cesta, která zaručuje výsledky i naplnění cílů a vize organizace.

Víte, podle čeho poznáte kvalitu leadera/manažera? Podle lidí, kteří ho obklopují.

Motivovaný,spokojený jednotlivec v dobře sehraném týmu je srdcem organizace.

 

Co vše potřebuje leader/manažer zvládnout, aby jeho tým šlapal správným směrem?

Investovat čas a úsilí do vybudování funkčního týmu, ve kterém jednotlivci umí spolupracovat, se vyplatí. V prvním kroku směrem k funkčnosti týmu je potřeba identifikovat potenciál, silné stránky a charakteristiku každého člena týmu. A poté objevit „lepidlo“, které tyto jednotlivce zaručeně stmelí. Tímto lepidlem je pracovní atmosféra, do které rozhodně patří spolupráce, pozitivita, kreativita a smysl pro humor.

Pokud praxe poukáže na to, že se v týmu vyskytlo „shnilé jablko“, je namístě jej vyloučit. Takový jedinec může trousit negativní poznámky, neustále si stěžovat, není ochoten se učit a vytváří na pracovišti špatnou náladu. Čímž může vysloveně otrávit pracovní atmosféru.

Důležitou součástí týmové spolupráce je schopnost řešit tíživé situace a konflikty. Vždy je potřeba umět identifikovat a pojmenovat vzniklé problémy, navrhnout řešení, překonat překážky a zvládat konflikty pomocí komunikačního mistrovství. Preventivním nástrojem může být i umění formulovat a poskytovat zpětnou vazbu.

V neposlední řadě je důležité využívat retrospektivu, nastavit proces lessons learned, jenž umožňuje získání zkušeností, které lze zobecnit, a opakování best practices.

A velmi důležitou a někdy opomíjenou částí týmové spolupráce je také oceňování úspěchů jednotlivce i týmu. Společné sdílení radosti.

Co to znamená být týmovým hráčem?

Být neopomenutelnou součástí svého týmu, umět s týmem dýchat a obětovat pro něj i své blaho. Tuto dovednost umí vybudovat vojenské prostředí. Ve vojenských týmech probíhá speciální výcvik, který učí lidi táhnout za jeden provaz pro dosažení společného cíle. I malá chybička může znamenat zranění nebo přímo smrt vás nebo vašeho spolupracovníka.  Při stmelování týmu se často využívá simulace krizových situací, ve kterých tým hledá scénáře možných řešení, a to i za nedostatku času, informací a pod tlakem.

I když v civilních týmech nejde přímo o smrt, vždy jde o život. V pracovním týmu strávíme poměrně velkou část života, a proto je žádoucí vytvářet atmosféru sounáležitosti a společně kráčet ke splněnému cíli. V týmech získáváme nejhodnotnější zkušenosti života. A bez ohledu na to, v jaké oblasti tým působí, má platit pravidlo, že každý člen týmu se rozhoduje ve prospěch týmového výsledku. Pak můžou vznikat vynikající výsledky a pevné vztahy. Jak ale takový tým vybudovat?

Týmový koučink

Spolupracující tým je základem úspěchu!

6 kroků, jak jej vybudovat:

Představte si, že jste získal/a vytouženou manažerskou pozici a souběžně s ní „zdědil/a“ i existující tým.  Můžete mít štěstí a tým je funkční a snový. Nebo zjistíte, že v týmu to pokulhává. Pak nezbývá nic jiného, než se rozhodnout, jak dál: buď se budete muset rozloučit s představou, že budete vést zralý a funkční tým, nebo tým budete muset změnit tak, aby odpovídal vašim požadavkům.

Dejme tomu, že máte štěstí a můžete stávající tým restrukturalizovat.

1. krok – Identifikujte skladbu týmu

Analyzujte podle stanovených kritérii, z jakých jednotlivců se tým skládá. Odbornost,osobnost, výsledky, potenciál, to je tím, oč tu běží.

  • V týmu potkáváte znechuceného, a dokonce i neznalého člověka, který neumí a nechce. Ověřte, že tento stav je setrvalý, a rozlučte se s tímto členem týmu.
  • V týmu objevíte nadšeného nováčka, který neumí a chce. Nasměrujte ho, poskytněte mu informace a jednoznačné vedení a kontrolujte jeho práci. Dejte mu čas, aby se mohl stát rovnocenným členem týmu.
  • V týmu také můžete narazit na otráveného dříče, který rozhodně umí, ale již nechce. Dopřejte mu koučování, čas na restart a domluvte se, jak má vypadat vaše spolupráce. Buď se opětovně rozhoří a bude cenným členem týmu, nebo bude potřeba rozloučit se s ním.

Poznejte, kolik samostatných pracantů, kteří umí a chtějí, v týmu máte. Nechte je přijmout zodpovědnost a delegujte na ně úkoly.

Stav týmu monitorujte nepřetržitě.

2. krok – Zbavte se nefungujících členů

Jedno shnilé jablko může zkazit celou mísu. Jakmile zjistíte, že někdo je neschopný, chová se nezrale, vytváří negativní atmosféru, zbavte se ho. Jinak zničí morálku celého týmu.

3. krok – Všem členům týmu dejte šanci na rozvoj

Pojmenujte hodnoty jednotlivce i týmu. Objevte potenciál a silné stránky všech lidí v týmu. Klidně označte i slabiny. Společně s jednotlivci vytvořte jejich rozvojové plány. Se svými lidmi se učte. Buďte učícím se týmem.

4. krok – Objevujte a přijímejte nové členy

Pro oživení a hledání nových možností přijměte do týmu erudovaného člena, který má talent v klíčové oblasti.

5. krok – Vzdělávejte se a měňte své strategie

Buďte dobrým leaderem týmu a učte se novým dovednostem. Naslouchejte, rozhodujte, měňte styly vedení lidí. Učící se leader je inspirací pro tým.

6. krok – Vytvořte bezpečné pracovní prostředí

Mnoho lidí opouští svoji práci, protože pracovali pod vedením toxického leadera. Buďte jiný/á. Naučte se koučovací dovednosti. Naslouchejte svým lidem. Vytvořte důvěryhodné prostředí. Naučte své lidi klást otevřené otázky. Zajímejte se o jejich názory. Využijte techniky týmového koučinku a nakonec vždy rozhodněte. Rozhodovací pravomoc nelze delegovat.

Pamatujte na zpětnou vazbu a oceňování týmu. Nevyhýbejte se konfliktům. Konstruktivně vyřešené konflikty vyčistí atmosféru pro spolupráci.

Kde můžete žádoucí dovednosti získat? Na akreditovném kurzu  Kouč pro management

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.