Jak zpracovat strach pomocí koučinku?

Koučink
15.3.2022
5
min. čtení
Potřebujete pochopit aktuální situaci ve spojitosti s válečným konfliktem? Pomůžu vám.

Potřebujete pochopit aktuální situaci ve spojitosti s válečným konfliktem?

Máte strach z války a z nedostatku energií, ze zdražování a buducnosti?

Koučink je jednou z metod, která vám může pomoct, a navíc s profesionální koučkou, která má osobní zkušenost s válkou.

Možnost volby kam směřovat pozornost pomocí koučinku

Člověk je v každé životní situaci schopen neustále se učit, hledat nové možnosti, měnit své pocity a rozhodovat se. Pomocí koučinku se můžeme naučit vědomě pracovat s vlastními pocity a lépe pochopit emoce. Rozhodnout se jakým směrem budeme upínat naši pozornost.

Koučování je rovnocenný vztah mezi koučem a koučovaným, který je propojený důvěrou a je v něm zvídavost, intuice, tvořivost, vynalézavost a pozornost prožívaného okamžiku.

Prožívaná krutá fakta

Každý člověk je jedinečnou bytostí, která v průběhu života prožívá různorodé situace a někdy i velmi tvrdá fakta.

James Stockdale, americký admirál, přeživší dlouholeté zajetí ve vietnamské válce, i když netušil, jak to vše dopadne, řekl: „Uchovejte si víru, že nakonec zvítězíte bez ohledu na těžkosti a současně konfrontujte nejtvrdší fakta své stávající reality, ať jsou jakákoliv.“

Nikdo z nás neví, jak se bude vyvíjet život na této planetě. I když mnoho astrologů, věštců, vědců i politologů nám představuje různorodé scénáře budoucího vývoje civilizace, nedostáváme uklidnění. A tak emoce strachu intenzivně působí na zdraví jednotlivce a ovlivňují i mezilidské vztahy.

Celkově i ve své koučovací praxi slyším z úst mých klientů strach z totality, války, zdražování i konce světa.  Dobrá nálada ze společnosti se spíše vytrácí a optimistické prognózy není slyšet.  

Koučovací otázky:

S jakými krutými fakty se nyní musíte vypořádat?

Jakým způsobem se s danými fakty můžete vypořádat?

Kdo nebo co vám může pomoct?

Emoce a pocity

Emoce je reakce na určitý podnět, který právě pozorujeme. Představme si tedy, že sledujeme v televizi válku minutu po minutě, a to v nás probudí nelibé emoce (strach, zlost, smutek, odpor). Je jenom na nás, jak a jestli vůbec danou emoci projevíme, nebo ji ututláme v těle. Projevem emoce v dané situaci může být i propuknutí v pláč. Emoce neovládáme, ty v nás jsou a je jen na nás, zda a jak je projevíme ve vnějším světě. A právě v tomto momentu projevu se dostáváme k pocitům.

Pocit je způsob, jak si vykládáme prožívanou emoci. Pocit si dokážeme uvědomit, pojmenovat a můžeme na jeho základě udělat rozhodnutí. Prožíváním pocitům můžeme rozumět. Ostatní lidé neví, jaké pocity prožíváme, dokážou je pouze odhadnout podle našeho chování. A proto za to, jaké pocity prožíváme, jsme odpovědní pouze my sami. Kdo věnuje veškerou svoji pozornost katastrofickým zprávám v televizi, dozvídá se kolik je ve světě násilí, jak trpí oběti válečných konfliktů, jak dochází ve světě neobnovitelné nerosty a příroda je vlastně již zničena, je vystresovaný. Tento člověk vědomě prožívá emoce strachu a živí pocity bezmoci a smutku.

Koučovací otázky:

Jaké pocity právě vnímáte ve svém těle?

Jak často v průběhu dne si uvědomujete aktuálně prožívané pocity?

Jaké aktivity vám pomáhají prožívat štěstí?

Koučink a válka

Moje zkušenosti  s válkou

Protože jsem i já osobně prožila kus svého života ve válečném konfliktu, vím, jaká krutá fakta obyvatelé daného území prožívají. I navzdory vážnosti každého konfliktu si v tomto článku dovoluji nasměřovat pozornost na kapičky štěstí, které prožívají i lidé žijící ve válečném konfliktu.

V letech 2005 až 2006 jsem byla nasazena jako vojákyně v Iráku, a to přímo v Bagdádu. Život měl svá specifika. Místní obyvatelstvo bylo bez energií, bez funkčního zdravotnického a vzdělávacího systému. Vše bylo rozbité. I tak si děti hrály mezi troskami města, místní pekli chutné irácké pečivo, fantastické koláčky a hlavně fungovaly trhy. Trhy byly plné různorodého zboží a ceny byly stanoveny vyjednáváním. To prodejce bavilo zcela nejvíce. V případě, že jste nevyjednával/a, tak si vás jako zákazníka ani nevážili. Na nákupy jsem vždy šla se svým polským kolegou, který byl ve vyjednávání velmi dobrý.

Ženy, které jsem znala, si rády kupovaly neuvěřitelně velké zlaté šperky, zdobily se a opravdu prožívaly radost. Náš irácký tlumočník se vůbec netěšil po práci domů, protože musel doprovázet svoji ženu a čtyři dcery na nákupy. Jednoduše žili své obyčejné životy, starosti a zrnka štěstí.

Když jsem se ptala mladé irácké ženy, mé kolegyně, jaké pocity prožívá, když žije ve válce, tak pragmaticky odpověděla, že je zvyklá. Irák, podle jejího pohledu, je země neutichajících válek. Ona jako dítě prožila válku v letech 1980–88 mezi Irákem a Íránem, následně v letech 1990–91 válku v zálivu, a nakonec od roku 2003 válečný konflikt, v kterém jsem se seznámila i já s ní. Zajímala se o módu, vzdělávání a toužila po partnerském vztahu, sňatku a rodině. Její sny byly laskavé a toužící po naplnění základních lidských potřeb. Vůbec již nevnímala strach z kontextu vojenského prostředí a jednoduše se radovala z obyčejných maličkostí. Vždy byla upravená a usměvavá.

Koučovací otázky:

Co je teď pro vás důležité?

Kdy v minulosti jste zažil/a náročnou situaci, kterou jste nemohl/a ovlivnit?

Jak jste danou situaci zvládl/a přežít?  Co z prožitého vám může pomoct nyní?

5 doporučení pro zvládnutí aktuální situace

✓ Nesledovat nebo minimalizovat sledování zpráv o konfliktu na území Ukrajiny.

✓ Věnovat se tomu, co máte rád/a. Co vám osobně dává smysl a přináší radost.

✓ Udělat si priority svého života a věnovat svůj čas, úsilí  a pozornost tomu, co je pro vás důležité. Může to být vztah sám/sama k sobě. Vztahy partnerské. Možná je načase ve svém životě opravit něco nefunkčního.

✓ Pečlivě zvážit jaký typ a rozsah pomoci můžete nabídnout. Pamatujte, nelze zachránit svět, i malá pomoc znamená hodně. Pomoc bude dlouhodobějšího charakteru, takže přidat se můžete kdykoliv.

Uchovat si víru, že nakonec zvládnete veškerá tvrdá fakta, která prožíváte.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.