Každý má svou realitu aneb Neurolingvistické programování pro koučovací a manažerskou praxi

Koučink
10.6.2023
10
min. čtení
Neurolingvistické programování. Je to soubor technik, které jsou velmi často využívané v koučovací praxi a obchází rozum.

Zkratka NLP

že nevíte, co znamená? Neurolingvistické programování. Je to soubor technik, které jsou velmi často využívané v koučovací praxi.

Mapa reality

Základem teorie NLP je, že neexistuje pravda a každý z nás má svoji vlastní mapu reality. Tuto realitu si utváříme tak, že vnímáme prožívanou skutečnost pomocí pěti smyslů a následně o dané situaci přemýšlíme. Zatímco prvotní vjemy již odmalička získáváme prostřednictvím smyslů, získané poznatky následně zpracovává mozek. Ten ale některé informace postupně maže, popřípadě překrucuje, protože jich je na něj prostě moc (nebo je považuje za nedůležité). Právě tímto způsobem vzniká náš obraz o světě. Výsledem je naše představa o realitě, ve které žijeme.

Naše realita tedy odráží naše vlastní subjektivní zkušenosti, které můžou vytvářet také určité modely (vzorce) našeho chování, žádoucí i nežádoucí. Pomocí NLP technik je pak možné vzorce nežádoucí přemodelovat na žádoucí. Člověk se pomocí technik NLP dokáže propojit se svým nevědomím a vnitřní motivací. Protože tyto techniky obcházejí rozum, jejich prožívání se realizuje v mírně relaxovaném stavu.

V čem pomáhá NLP

V koučovací praxi se NLP využívá pro modelování žádoucích vzorců chování a odbourávání nežádoucích přesvědčení. To jsou vlastně domněnky typu: „nejsem dost dobrý“, „to neumím“, „to nezvládnu“ apod. Je zajímavé, jak velké množství lidí uvažuje tímto sebedehonestujícím způsobem. Přitom přemýšlet pozitivně: „to jsem nikdy nedělala, to mi určitě půjde“, jako to dělá má oblíbená literární hrdinka, Pipi Dlouhá punčocha, může každý.

Pomocí NLP je možné pozitivně ovlivnit sebeuvědomění, sebevědomí a vnitřní motivace. Díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost dosažení vytouženého a stanoveného cíle.

Aktivním využíváním NLP roste schopnost modelovat si možnosti řešení situací a následně si z nich vybrat žádoucí směr. Hlavním ukazatelem jsou prožité emoce při vizualizaci možných situací.

NLP v manažerské praxi

Využíváním poznatků NLP je možné zefektivnit rozhodovací proces manažera, manažerské rozhodování a definování vizí a cílů. Techniky pomáhají podívat se na řešenou situaci z více uhlů pohledu a vizualizovat si cíle.

Jednou z technik NLP je tzv. Walt Disney model neboli metoda „3 židlí“. Tato metoda nabízí tři možné úhly pohledu: pohled snílka, realisty a kritika.  Její pomocí lze vytvářet dechberoucí až pohádkové vize, které můžou na první pohled své tvůrce i vylekat. Pomocí dalších vhledů je možné vizi  jednoznačně popsat a poté navrhnout  reálné kroky k jejímu naplnění.

NLP navíc nabízí celou škálu pochopení komunikačních možností, pomocí kterých lze vést smysluplné rozhovory. Teorie objasňuje důležitost komunikačního napojení, vnímání řeči těla a správné formulace slov. Tyto znalosti je vhodné využívat zejména pro manažerské rozhovory.

Co mě nejvíce baví na NLP?

NLP pracuje s teorií, že každý člověk disponuje minimálně jedním zážitkem, kdy uspěl. I když někteří lidé ve svém životě ani vteřinku štěstí nezažili, a tak své vnitřní zdroje nemohou najít. Pokud mezi ně nepatříte, pojdťe si ochutnat jak NLP funguje. Nyní si vzpomente na nějaký svůj úspěch nebo situaci, kdy jste byli šťastní.  

Kdy se vám něco opravdu povedlo?  Co v té vzpomínce vidíte? Jaký pocit si uvědomujete?

Již tím, že máte možnost vrátit se k této milé vzpomínce, máte vnitřní zdroj, ze kterého můžete čerpat prožitek úspěchu a modelovat si svůj život žádoucím směrem.

Techniky NLP

Co vidím jako slabinu NLP?

Doporučuji ji jako podpůrnou metodu a řadím ji do technik, které obcházejí rozum. Osobně jsem velmi ostražitá, aby nedocházelo k manipulativnímu tlaku zneužitím tzv.hypnotického jazyka. Co to znamená?

Hypnotický– Miltonův jazyk

V NLP se setkáváme s modelem jazyka, kterýse nazývá Miltonův. Miltonův model jazyka je záměrně neurčitý, nekonkrétní a otevřený. A proto si lidé, se kterými mluvíme daným jazykem, sami přebírají význam tak, jak to vyhovuje právě jim.Vytváříme kontext s nejmenším možným obsahem.  Bohužel tento model jazyka využívají často obchodníci. Dokonce jsem slyšela i kouče, který tímto způsobem prodával koučovací výcvik.  Využil vzorec tzv. nekonkrétní osoby, což je vlastně velké zevšeobecnění, a říkal: Všichni moji klienti jsou spokojení a každý, kdo prošel mým koučovacím kurzem, je úspěšný na trhu.“

NLP a morálka

Koncept NLP je mocným nástrojem a já k němu přistupuji s respektem a morálním kodexem.  A tak to předávám i v kurzech.

Morální kodex je vskutku praktický .Když mluvíme pravdu, nemusíme si pamatovat vyřknuté lži. I když NLP nám objasní, že pravda neexistuje. Znamená to, že mluvím v souladu se svojí realitou ,která je mojí mapou území. V mé mapě území je prostor pro férové a konkrétní informace, ale i pro techniky, které obchází rozum.

Specifičnost technik NLP vidím v určitém překrytí s terapeutickými technikami. Rozhodně nejsou všemocné a je potřeba nabízet je pouze lidem, kteří rádi pracují s představivostí a vizualizací. Doporučuji je jako doplňkové techniky ke koučovacímu rozhovoru.

Chcete si osvojit koučovací dovednosti? Přijďte na semestrální kurz Kouč pro management.

Použitá literatura

BANDLER, Richard a John GRINDER, 1982. ReframingNeuro-Linguistic Programming and the Transformation of Meaning. 1. Moab,UT: Real People Press. ISBN 9780911226256.

KNIGHT, Sue, 2011. NLP v praxi:neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedinečnosti. 1. Praha:Management Press. ISBN 9788072612314.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.