Koučink a k čemu to může být dobré právě pro vás?

Koučink
30.5.2021
8
min. čtení
Koučink je nádherným nástrojem, který vám může pomoci objevit sebe. Kdy vyhledat psychiatra, psychologa, terapueta nebo kouče?

Možná jste již slyšeli slovo koučink, možná jste již prožili koučovací sezení, možná pravidelně využíváte služby kouče a třeba Vás zatím toto slovo nijak neoslovilo.

Ať patříte do jakékoliv skupiny, ráda se podělím o své zkušenosti z pohledu koučky. Vynechám veškeré poučky, které jsou možné dohledat v jiných zdrojích, protože definičně tento pojem není úplně ukotven.

Omezím se pouze na základní vymezení pojmu koučink a kouč.

Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje maximalizovat jeho výkon. Spíše, než že by koučování něčemu učilo, pomáhá učit se (Whitmore, 1994).

Kouč je osoba s odpovídající kvalifikací a umí pokládat správné otázky ve správnou dobu (Birch, 2005, p. 3).

NÁHLED KOUČKY

Koučink je nádherným nástrojem, který Vám může pomoci objevit své poslání, potenciál a způsob myšlení. Prostě potkáte sebe, když do sebe správně zapadne několik esenciálních maličkostí.

Takže, pěkně po pořádku v pěti krocích:

1. Co je možné očekávat od koučinku

Setkání dvou lidí, přičemž jeden má být profesionálním koučem a vést celé společné setkání. Vždy má naslouchat Vašim potřebám a respektovat Vaši osobnost. Celé setkání je pouze o Vás. Hlavní postavou jste Vy a pomocí dobře kladených otázek se více a více propojujete se sebou, se svou podstatou a tím hledáte možnosti řešení tíživé situace, kterou prožíváte. Někdy to jde lépe a někdy je tam hodně překážek a různorodých vrstev, kterými pracně a letitě překrýváte své já.

Pro objasnění si dovolím použít metaforu slupování cibule. Představte si, že Vaše podstata je ukryta uvnitř cibulky a za mnoho let žití se na ni nabalují jednotlivé slupky. Zráním, dospíváním a žitím přibývá mnoho dalších a dalších slupek a tím si vlastně chráníte své „já“ a souběžně mu zapomínáte naslouchat. Najednou žijete svůj, třeba i úspěšný, uspěchaný a náročný život podle představ lidí z okolí. Zapomenete, co je správné a žádoucí pro Vás, kam kráčíte a jaké je Vaše poslání.

Když máte štěstí, jednoho dne cítíte, vnímáte nebo tušíte, že je potřeba něco změnit. Již neslyšíte pouze přátelský hlas svého „já“. Stále má ale takovou sílu, že Vám dokáže signalizovat, že je pořád živé a tvořivé. Možná právě „Vaše já“ zabalené v mnoha slupkách Vás přivede na koučovací sezení v momentě, kdy potřebuje opět volně dýchat.

Setkání s koučem může připomínat proces postupného slupování slupek pěkně shora až k jádru věci. Právě ty první, hnědé a velmi tvrdé slupky jde sloupnout nejhůř. Pomocí laskavého vedení Vám kouč pomůže vidět sebe s nadhledem a najít sílu odloupnout první vrstvu. Pod jednotlivými slupkami jsou schované různé strachy, smutky, špatná přesvědčení, které se do nich vkládají od prvního dne žití. Ať se tam již zakořenily vlastními obavami nebo vlivem vychovatelů a vnějšího prostředí, jednoduše jsou tam.

Od koučinku můžete očekávat, že neutrální člověk Vám pomůže změnit optiku Vašeho vhledu na sebe. Jeho kouzelným a mocným nástrojem jsou jednoznačně otázky. Otázky otevřené, navazující, osvobozující, a hlavně bez vlastních interpretací.

I v případě, že nevěříte v sílu otázek, důvěřujte kouči. Dobrý kouč to umí a budete velmi překvapený, na co vše umíte najít řešení a odpověď.

Základem koučovacího setkání tak, jak ho vidím jako koučka, je laskavá empatie, moudrost a opravdovost podstaty toho, co dělám a čemu věřím. Základem z pohledu klienta jsou to důvěra a odhodlání změnit, co již nelze táhnout dál.

Jednou větou. Koučink je moderní užitečný nástroj, který umí člověku opět otevřít oči pomocí vhodně kladených otázek.

2. Jak se připravit na koučovací setkaní

Tohle je velmi osobní záležitost. Přichází klienti, kteří nemají zadání a hledáme společná témata k řešení až na sezení. Taktéž existují klienti, kteří mají téma pečlivě připravené. Ze zkušenosti vím, že stejně v průběhu koučovacího sezení vypluje na povrch esenciální téma. Podle toho, která slupka cibule se odlupuje, mění se i témata a postoje klienta.

Jednou přišla mladá paní, můžeme ji říkat Rita. Rita měla připravené téma: „Mým cílem je změnit svou práci.“ Uváděla, že již léta dělá v zaměstnaneckém poměru, kde ji nikdo nerozumí, je tam velmi nespokojena a jejím snem je změnit práci. Již má i zkušenosti, nabízí permanentní make-up, jenomže počet klientů není dostatečný. Nemá představu, jakým způsobem oslovit další klientky, nemá chuť využívat sociální sítě. Chtěla by svoje prostory na vytvoření kosmetického salónu, jenomže nemá finance. Potřebuje absolvovat další kosmetické kurzy, ale neví kdy, udává, že nemá čas ani peníze pro jejich absolvování. Celkově, jak v nonverbálním, tak i ve verbálním postoji bylo hodně odmítání a její pozornost se orientovala zejména na to, co nechce.

Inspirativní otázka pro podporu svobody: Rito, představte si, že se Váš sen splnil a Vy jste spokojenou kosmetičkou. Popište mi, jak to vypadá?“

Rita se umí vžít do okamžiku, kdy se ji naplnil sen a přesně vidí, jak to má vypadat, ovšem pořád ji provází strach z nedostatku peněz.

Přichází další otázka:Kdybyste měla všechny potřebné prostředky, a teoreticky máte možnost jenom uspět, co byste udělala?“ Rita začíná pozvolna rozmotávat klubíčko možností a začíná se ji skládat obrazec, jak naplnit svůj cíl. Jenomže celou dobu nepřišlo ke sloupnutí první slupky z cibule. V hlase i slovech bylo něco, co nedovolilo věnovat plnou pozornost řešenému tématu.  

Vyslovila jsem velmi jednoduchou otázku: „Rito, co je ve Vás živého?“ Ano, to byla kořenová otázka celého sezení.

V Ritě byl smutek ze ztráty velmi blízké osoby. Najednou se vše ukázalo jinak. Rita potřebovala prožít smutek nad ztrátou milované osoby. Její formulovaný cíl byl pouze zástěrkou.

Na tomto případě chci pouze ukázat, že mít připravené téma je někdy pouze zástupné pro přesměrování vlastní pozornosti.

Jednou větou. Klidně si téma pečlivě připravte a uvidíte, co se nakonec odkryje. Když téma neumíte přesně uchopit, také je to v pořádku. Kouč zná techniky, jak to Vaše důležité najít.

3. Koho možná potkáte, když přicházíte na schůzku s koučem

Říkáte si, no přeci kouče nebo koučku. Ano, velmi jednouché, ale je to průvodce vhodný pro Vás?

Jaký je platný právní rámec a kompetenční model pro tuto profesi v ČR?  

V tomto okamžiku zklamu každého, kdo očekává legislativně pevně nastavená pravidla. Můžeme se odrazit od paragrafu 5 občanského zákoníku, který říká: „…kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži…“  Takže jednoduše řečeno, kouč/ka nebo poskytovatel poradenství v oblasti osobního rozvoje potřebuje mít odpovídající znalosti.

K výkonu povolání kouč/ka není vyžadována žádná specifická akreditace.  

Ve vztahu k výše uvedenému tedy může být koučem/koučkou každý, kdo považuje své znalosti za relevantní.

Samozřejmě, že existuje celá řada různých akreditovaných společností, akademií, škol, které školí a certifikují kouče podle různě interně nastavených pravidel. Tudíž můžete potkat velmi vzdělaného erudovaného kouče pracujícího s nejnovějšími poznatky neurovědy a klidně i esoterickou osobu, která Vás provede minulými životy. Je na každém, aby si dokázal podle dostupných informací dohledat, který kouč je pro něho ten pravý.

Buďte k sobě laskaví, a když napoprvé nepotkáte svého pravého kouče, klidně hledejte dál. Je to jak v každé životní oblasti. Někoho baví dovolená na horách a někoho u moře. Věřte, že najdete svého pravého kouče, protože jich znám mnoho a vím, že to umí a jsou úžasní.

Jednou větou. Než se závazně přihlásíte na koučovací setkání s koučem/koučkou, prostudujete si, jestli je pro Vás „ten pravý/ta pravá“. I z tohoto důvodu já nabízím GARANCI SPOKOJENOSTI. Platí pouze spokojený klient.

4. Co můžete koučinkem získat

Pomocí koučinku získáte schopnost podívat se na dané situace z jiného uhlu pohledu. Dokážete změnit filtry vnímání a najít svá ideální řešení. Jedná se o změnový formát myšlení čili si uvědomíte, co je již ve Vašem životě překonané a nepotřebné, co potřebujete změnit a jakým způsobem to zrealizujete.

Podle míry osobní spokojenosti Vám může stačit pouze jedno sezení. Zpravidla již při třetím sezení pozoruji, jak klient buduje vlastní sebevědomí, sebeúctu a sebedůvěru. V případě, že Vaše osobní cibule má hodně slupek a jdou dolů pomalu, spolupráce se prodlužuje klidně i na rok. Tohle vše je velmi individuální a nerada bych to kategorizovala. Klientům vždy říkám: „propojte svou intuici a rozum a přesně budete vědět, zda je již čas pro další setkání. Mějte k sobě laskavý přístup a pracujte se svou pozorností.“

Jednou větou. Koučinkem si uvědomíte sebe, svou jedinečnost, jemnost a sílu.

5. Možná témata koučinku

Představím Vám 10 velmi často se vyskytujících témat, která jako koučka slýchávám. Samozřejmě je jich mnohem více.

- Pořád pracuji, jsem v jednom kole.

- Dělá mi problémy se rozhodnout.

- Nevěřím si. Nejsem dost dobrý/á.

- Jsem žárlivý/á. Partner na mě žárlí.

- Mám strach. Bojím se změny.

- Cítím úzkost, nepohodu.

- Neumím zastavit myšlenky, neumím odpočívat, pořád jedu naplno.

- Moje komunikační dovednosti jsou mizivé. Nejde mi se domluvit. Mám trému, když mám mluvit.

- Tápu, nevím, kam dál a s kým. Co je mým posláním?

Jednou větou: Pokud Vás něco v článku zaujalo a potřebujete změnu, právě nastal čas dovolit si vše, po čem toužíte.

PSYCHIATR x PSYCHOLOG x PSYCHOTERAPEUT x KOUČ

Když budete řešit tíživé životní situace, můžete navštívit Vámi zvoleného odborníka, i podle jeho profesního zařazení.

Psychiatr je vystudovaný všeobecný lékař, který se dále specializuje pro oblast psychiatrie. Poskytuje lékařskou pomoc v oblasti prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace v ambulantní a lůžkové péči. Jako jediný odborník má právo předepisovat léky pro léčbu duševních nemocí.

Psycholog vystudoval tříletý bakalářský nebo pětiletý magisterský studijní obor na filozofické nebo pedagogické fakultě. Má přehled o lidské duši. Pracuje s psychologickými prostředky, mezi něž patří zejména rozhovor, pozorování a při diagnostice také použití dalších diagnostických metod ve formě testů apod. V rámci poradenství Vám psycholog jednoduše řekne názor, radu anebo doporučení, jak je možné danou situaci vyřešit. Jestli radu přijmete, je jenom na Vás. V případě, že má zájem o práci ve zdravotnictví, absolvuje další studium a po úspěšné atestaci je klinickým psychologem.

Psychoterapeut má vysokoškolské vzdělání nejlépe humanitního nebo sociálního směru a poté absolvuje speciální tří až pětiletý psychoterapeutický výcvik. Pomáhá klientům důvěřovat vlastnímu úsudku. S klientem řeší zejména minulý prožitek a způsob, jakým ho zpracoval. Vede ho k prožití a zvládnutí tíživých traumatických životných situacích. Jedná se zejména o dlouhodobou spolupráci s klientem.

Kouč má minimálně středoškolské vzdělání a spíše vyšší. Jedná se o velmi vzdělané osoby z různorodých oblastí, kteří mají chuť ukázat ostatním jejich možnosti. Najdete zde lidi s mnohaletou praxí v různých oborech: manažery, právníky, lékaře, učitelé, finančníky, personalisty nebo psychology. Profesionální kouč absolvuje koučovací výcvik a neustále se každoročně vzdělává, aby zachycoval nové trendy koučinku a neurovědy. Kouč pracuje s klientem na bázi jeho přítomností a vždy směřuje pozornost klienta do budoucnosti. Z minulých prožitků využívá jejich pozitivní přínos. Přesměrovává způsob myšlení klienta od negativního k pozitivního.

Koho si vybrat?

Můžeme si to popsat na kratičkém příběhu. Máte strach z lyžování a je nutné pro získání snové pracovní pozice jít na lyžařskou dovolenou a naučit se lyžovat.

- Psychiatr v tomto případě určitě není Vaším odborníkem. On pečuje o duševně nemocné pacienty.

- Psycholog s Vámi formou rozhovoru probere Vaší situaci a pomocí diagnostického testu vyhodnotí, jakým způsobem můžete zpracovat strach z lyžování. Může Vám nabídnout vhodné řešení.

- Můžete zajít za psychoterapeutem a s ním podrobně analyzujete Vaši minulost a najde spojitost mezi dosavadními životními zkušenostmi a schopností naučit se lyžovat. Odhalí, jaké frustrace, obavy a strachy jsou ve Vás a bude Vám postupně pomáhat překonat obavy z lyžování před prvním reálným kontaktem s touto aktivitou.

✓ Když navštívíte kouče, nejprve se Vás zeptá, jaké máte důvody a motivaci se naučit lyžovat. Pak zjistí, jak jsou pro Vás tyto důvody důležité, jaký to bude mít pro Vás přínos, kolik osobní chuti máte v sobě pro naplnění cíle. Kouč věří, že na to máte a vidí Váš potenciál to zvládnout. Buduje sílu Vaší vůle a způsob myšlení. Bude Vás podporovat pomocí vizualizace cílového stavu. Pomocí otázek Vás navede na veškeré možnosti, které pro naplnění daného cíle máte. Sami si ujasníte, co a koho potřebujete, kolik času máte. Kouč Vám pomůže si uvědomovat vlastní pokroky a k tomu má celou řadu koučovacích technik nebo i technik z neurovědy. Profesionální kouč vždy pozná, kdy klient potřebuje pomoc jiného odborníka a nasměřuje ho správným směrem.

Jednou větou: Doporučení jak vybírat.

✓ Jestli jste prožili trauma například domácího násilí, je pro Vás určitě vhodné spolupracovat s psychoterapeutem či psychiatrem.

✓ V případě, že potřebujete poradit jak dál, je pro Vás nejlepší psycholog, který v rámci poradenství může dát nejlepší možnou radu.

✓ Kouč je pro Vás vhodný, pokud jste psychicky zdravým člověkem a chcete hledat vlastní ideální řešení.

Základem koučinku je vzájemná důvěra, laskavá empatie a chuť změnit prožívanou nepohodu v užitek.  Máte chuť to prožít?

Použitá literatura:

Birch, P. (2005). Koučování. (Vyd. 1.). Brno: CP Books.

Whitmore, J. (1994). Koučování: Příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. (1. vyd.). Praha: Management Press.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.