Koučink pro covidové období

Koučink
13.3.2021
5
min. čtení
Léčivý koučink v době covidové, když prožitky jsou různorodé. Jak být realistou a zvládnout situaci?

… aneb sounáležitost a spolupráce patří k lidstvu a pokroku

Žijeme v době covidové. Po více než třiceti letech svobodného rozvoje a nespoutaného tvoření nás potkalo nové a nepoznané období. Rozumím, že je to velmi zvláštní situace a každý ji prožíváme různě. Pro některé lidi je tedy právě teď vhodná doba na smysluplný koučink poskytující léčivou energii klidu a harmonie.

Koučka, která prožila válku

Já mám to štěstí, že mám za sebou vojenský i koučovací výcvik a nezapomenutelný osobní prožitek z válečného konfliktu. Oficiálně bylo napsáno, že jsem členem nebojové mise v bojovém prostředí (non-combat mission in a combat environment). Taková klička, aby válka v Iráku mohla zapadat do kontextu mírové operace. Toto je jen jedna část mého života, ale pro potřeby koučinku v aktuální situaci je částí klíčovou.

Zážitky z války mi pomáhájí lépe chápat veškeré prožitky, které se nám nyní dějí. Pořád žijeme v mírovém prostředí, ale dopady vnější situace a opatření již velmi intenzivně zasahují do našeho bytí.

My, jako společnost, která má fobický strach ze smrti, jsme vystaveni přímému kontaktu s ní. Prožíváme v našich životech zákaz pohybu, navštěvování našich blízkých a starších příbuzných, kteří jsou klienty domovů důchodců nebo léčeben pro dlouhodobě nemocné. Další frustraci přináší i zaměstnání, někdo do práce nesmí a někdo jiný je ze své práce totálně vyčerpaný.

Děti jsou bez sociálních kontaktů potřebných pro jejich vývoj a rodiče nemají dostatek energie vytvářet zábavné i naučné aktivity po celý den. Možná to může přijít v kontextu situace úsměvné, ale trpí i naši pejsci, zejména štěňata bez socializace. Prostě na vlastní kůži najednou prožíváme mnoho restriktivních opatření. Pro část obyvatel jsou tyto zákazy nové a nepoznané, pro ostatní jsou vzpomínkou na život v socializmu.

Ať je to jakkoliv, poznáváme beznaděj, bezmoc, vztek a zármutek ze ztráty známých jistot.

Jak zvládáme covidovou situaci?

Je zcela přirozené, že společnost na základě svých osobních zkušeností se pozvolně rozděluje do více skupin. Bohužel k tomu velmi intenzivně pomáhá nekompetentnost klíčových hráčů, kteří mají moc a vliv rozhodovat. Jednoznačně jsme svědky toxického leadershipu, ve kterém leadeři selhávají a sami porušují stanovená pravidla. V jejich archetypálním vzorci chování můžeme pozorovat roli oběti, kdy marně hledají viníka. Nakonec se viníkem stává občan, který může za současný stav, protože jeho chování není dostatečně disciplinované.

Reakce lidí, jak dané období prožívají, jsou volbou strategie pro zvládnutí stresu. Velmi zjednodušeně je možné definovat určité skupiny i podle toho, jakým způsobem je situace zasáhla.

✓ První skupinou jsou lidé, kterých se dané období nikterak netýká. Nic se v jejich životech nezměnilo. Jsou zdraví, jejich rodinní příslušníci také a mají své stabilní příjmy. Umí přijmout dopady zavedených opatření. Tito lidé zůstávají poměrně v psychické pohodě.

✓ Druhá skupina jsou lidé, kteří přišli o své příjmy, řeší existencionální přežití svého podnikání a hledají způsoby, jak danou situaci řešit. Tady již nejsou uspokojovány základní životní potřeby, a tudíž má prožívaná situace přímý dopad na psychickou pohodu.

✓ Další skupina lidí prožila dokonce osobní ztrátu těch nejbližších. Většinou se jedná o velmi rychlá úmrtí, na která nebyl nikdo připravený. Tito lidé jednoznačně prožívají nezpracované trauma.

✓ Jednou ze skupin jsou i lidé, kteří prožívají frustraci z vládních opatření a postupů, jakými vláda situaci řeší. Tady se objevuje zklamání z jednání vládních činitelů a může již přecházet k rebelii jako známce nesouhlasu z přijatých opatření.

✓V poslední skupině jsou popírači vážnosti celé situace. I zde jde o jeden z možných způsobů, jak zpracovat stres.

Ať již patříte do kterékoliv skupiny nebo dokonce prožíváte více obtíží najednou, je možné říci, že společnost jako celek poznává TRAUMA. Každý z nás prožívá emoci STRACHU. Zda je původcem strachu ztráta práce, financí, blízké osoby nebo svobody, není až tak důležité. Podstatné pro nás jsou devastující dopady emoce strachu, která se rychle šiří. Proto je důležité o svých prožitcích mluvit, své emoce pochopit a přijmout.

Zcela důležité je taktéž akceptovat názor toho druhého. Každý z nás má na danou situaci svůj názor a NELZE nikomu jeho přesvědčení vyvracet. Každý člověk má právo mít svůj subjektivní úsudek a ten se může vyvíjet a měnit. Pro pocit bezpečí a důvěry je vhodné právě své názory a postoje sdílet s koučem. Rolí kouče je empaticky naslouchat, přijmout názor klienta a pomocí koučovacích otázek rozšiřovat jeho možnosti vhledu a tím mu pomoci zpracovat prožívanou situaci.

Když to shrnu, máme zde dva kruté fakty, které je potřeba přijmout a umět zpracovat pro to, aby člověk mohl fungovat ve svém běžném životě:

✓ Nemoc covid-19 včetně různorodých mutací je naší součástí.

✓ Drakonická a plošná opatření trvající déle než rok bez výsledků.

Žádné životní zkušenosti se nedají naučit, je potřeba je odžít. Do těch mých zkušeností patří ODVAHA přežít, umění UKLIDNIT SE a schopnost upřít zrak ke světlu na konci tunelu čili mít NADĚJI. Vše mnou prožité si dosedlo, uzrálo a nyní to ve smysluplném dialogu předávám i vám.

Co rozhodně dělat jinak?

Jsme zvyklí dělat některé věci podle nastavených a v normálních podmínkách funkčních metodik. Tyto zavedené postupy v krizi nefungují a je potřeba aplikovat ZMĚNU. Jednou z takových oblastí je stanovování cílů. Je velmi doporučováno určovat si pouze krátkodobé cíle s myšlenkou na to, co opravdu lze ovlivnit a je vhodné svou pozornost orientovat na okamžitý prožitek žití.

TERMÍNY

I když podle metodiky SMART je potřeba si u cílů stanovovat termíny, pro toto období doporučuji naopak žít v okamžiku dnešního dne a jenom věřit, že jednou bude opět volnost pohybu. Jednou se potkáme s rodinou. Jednou pojedeme na dovolenou. Proč nás může termín dostat do psychické nepohody? K tomu je možné použít tzv. Stockdalův paradox.

Jim Stockdale byl v americké armádě důstojníkem s nejvyšší hodností (admirál), který kdy byl za dobu trvání vietnamské války sestřelen a držen v zajetí. Byl mnohokrát mučen, ale vydržel, a po více než pět let v zajetí dokázal povzbuzovat morálku ostatních spoluvězňů. Paradox, po něm pojmenovaný, je založen na dvou rozhodnutích.

✓ "Buď za všech okolností realista, protože první umírají a prohrávají optimisté, kteří uvěří snům o amnestii. Musíš přijmout to, že po dobu zajetí nemůžeš ovlivnit vůbec nic“.

✓ „Já to přežiju. Přežiju, a budu mít ještě šanci vypovědět poznání z dané situace a znovu nabýt důstojnost a bezpečí“.

Stockdalův paradox: „Uchovejte si víru, že nakonec zvítězíte bez ohledu na těžkosti a současně konfrontujte nejtvrdší fakta své stávající reality, ať jsou jakákoliv.

Na tomto příkladu chci uvést využití pro dnešní situaci. Prosím, neupínejme se, že za tři týdny se otevřou školy, školky a obchody. Protože když nastane den D + 3 týdny, dojde k velkému zklamání a frustraci, když se opatření nerozvolní, a dokonce může přijít k dalšímu zpřísňování. Buďme realisté, uchovejme si víru, že naše společnost zůstane svobodnou a s nemocí se naučíme žít.

NADĚJE

Již zlidovělý citát „naděje umírá poslední“ poukazuje na důležitost této životní hodnoty. Václav Havel vyslovil citát, že „naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“ Tenhle odkaz má v sobě významnou hloubku, a když každý v sobě najde smysl svého života, dohromady jako společenství dokážeme covidovou situaci zvládnout. Smysl života je něco, co lze velmi obtížně definovat, ale co je přesto nutno očekávat, hledat a prožívat. Smysl života v sobě obsahuje dvě důležité hodnoty a to ODPOVĚDNOST a SVOBODU.

Odpovědnost má každý člověk vůči sobě, svým blízkým, ale i ke společnosti.  Společnost nám určuje zákony, principy a určité modely chování, které bychom měli v rámci naší svobody a odpovědnosti dodržovat a korigovat své chování na základě daných principů.

Svoboda je určitá možnost volby, která souvisí s naším rozhodováním o dalším žití, dosažení našich cílů v kontextu smysluplného poslání a vize jak jednotlivce, tak i celé společnosti.

Podstatou naděje je víra, že vše bude odžito a na konci tunelu je světýlko. Víra a pozitivní očekávání jsou esenciálními prvky naděje. Lidé upírají svůj smysl života k naději, že jednou budeme opět žít svobodný život, který nás plně baví. To je motivující, ale tomuto cíli není nyní vhodné dát konkrétní datum. Stačí, když budeme věřit a podle toho i jednat, že opět až to bude možné, se začneme potkávat, komunikovat, společně tvořit. Z nynější situace si můžeme vzít to dobré a v budoucnosti realizovat žádoucí změny.

Na cestě naděje, která je dlážděná smyslem života, osobní odpovědností a svobodou, má své významné místo i DŮVĚRA. V ideálním stavu je potřeba věřit odpovědným orgánům, že kompetentně zvládají krizový management státu. Ovšem toto nemůžeme ovlivnit. Pro zvládání osobních traumat je potřeba hledat řešení, která je možné ovlivnit vlastním jednáním.

Koučovací otázky pro sebekoučink

Dovolete si najít chvilku pro sebe a hledejte odpovědi. Stojí to za to.

Oblast naděje

✓ Jaké situace ve Vašem životě v milosti vypadaly zcela beznadějně a dnes jsou již vyřešeny?

✓ Co Vám nyní pomáhá věřit, že bude lépe?

✓ Kdo Vás může podpořit a pomoci Vám?

✓ Jak se můžete se situací smířit?

Oblast zvládnutí krize

✓ Jaké krizové situace jste již v životě prožil/a? Co jste se z nich naučil/a? V čem Vám tyto zkušenosti mohou pomoct zvládnout covidové období?

✓ Kdo z Vašeho okolí danou situaci zvládá lépe? Jak to dělá? Jak danou situaci řeší?

✓ Jaký nejmenší krůček můžete nyní udělat, aby se Váš život začal posouvat tím správným směrem?

✓ Co nejmenšího můžete udělat pro své zdraví?

✓ Čemu potřebujete věnovat svoji pozornost?

✓ Co neovlivníte a musíte to přijmout jako obtížný fakt?

✓ Když tato situace bude již jenom minulostí, co změníte ve svém způsobu života?

✓ Jaké ponaučení si z prožívané nepohody odnášíte pro svůj budoucí život?

Co získáte koučinkem se mnou?

Nabízím individuální koučink v bezpečném prostředí, kde společně vytvoříme uzavřený kruh důvěry. Podstatou krizového koučinku je vedení smysluplného dialogu, jehož cílem je uklidnění a harmonie. Doprovodím vás do vnitřního bezpečí vlastního JÁ s cílem získat NADHLED v prožívání aktuální situace. Celý dialog bude vedený pouze v oblasti vaší osobní odpovědnosti a hranic, které můžete nyní ovlivnit.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.