Koučovací karty rozšiřují obzory

Koučink
5.2.2023
5
min. čtení
Když se v koučinku „ocitneme v koncích“ a již jen tápeme, naše obzory mohou rozšířit právě koučovací karty.

V koučovacím rozhovoru je někdy žádoucí podívat se na řešené téma z určitého nadhledu. Když se „ocitneme v koncích“ a již jen tápeme, naše obzory mohou rozšířit právě koučovací karty.

Koučovací karty

Karty se řadí mezi projektivní techniky, jejichžvýchodiskem je Freudova teorie nevědomí. Nevědomí je složka osobnosti, kde jsouuloženy naše zkušenosti, vzpomínky a potlačené události. Pomocí karet je možnétyto hluboko skryté obsahy, které ovlivňují dynamiku osobnosti, odkrýt. Kartypomáhají pojmenovat zaběhnuté vzorce v chování, potlačené zážitky a emoce.Karty jsou zároveň bezpečným nástrojem koučinku, protože koučovaný sisouvislosti nachází sám.

Proč karty fungují?

Zjednodušeně je možné říct, že existují tři typy způsobů, jak lidé pracují s informacemi. Dle toho je možné vytvořit určitou jejich„typologii“:

 • Zrakový (vizuální) typ – dobře si pamatuje, co vidí, má rozvinutou zrakovou představivost;
 • Sluchový (auditivní) typ– dobře si pamatuje, co slyší, má rozvinutou schopnost slyšet i nejmenší detaily;
 • Pohybový (kinestetický) typ – dobře si pamatuje, když se může pohybovat a popřípadě vnímat prožívané pocity.

Práce s kartami je pak nejvhodnější pro lidi, kteří informace dominantně zpracovávají zrakem. Zrak odesílá do mozku naprostou většinu signálů smyslového typu – nejčastěji se uvádí, že zrakové podněty tvoř í80 % z nich. Proto jsou karty zpravidla velmi dobrým pomocníkem.

Metaforické obraty, které vyjadřují sílu zrakového vjemu

 • oči jsou branou do světa lidské duše;
 • mít náhled;
 • získat nadhled;
 • z mého úhlu pohledu;
 • udělat si o někom/něčem obrázek;
 • být v obraze;
 • zavíral před tím oči;
 • měřit si někoho pohledem;
 • házet po někom očkem;
 • mít klapky na očích;
 • má růžové brýle na očích.

Výčet by mohl být dlouhý. Zajímavé je, že do procesu vnímání spadají všechny vědomé a nevědomé pochody, které přeměňují smyslové vjemy ve smysluplnou informaci. Mozek je schopen vtisknout význam vizuálním vjemům, které obdrží z karet.  Díky tomu nejenže porozumí viděnému obrazu, ale roztřídí získané informace a vyhodnotí nejdůležitější sdělení pro klientem prožívanou situaci.

Karty otevírají nitro klienta tím, že jsou na nich obrazy, slova a výjevy, které může každý člověk interpretovat podle svého nevědomí. Může sáhnout někam hloubko, do sebe, aby popsal, co na kartě vidí.  A jelikož se rozumová složka nemá čeho chytit, na povrch se dostávají věci, které by jinak zůstaly nejspíš skryty.

Karty pomáhají:

 • vyjádřit emoce;
 • uvědomit si silné stránky;
 • pojmenovat své životní hodnoty;
 • zobrazit vztah k sobě i k jiným;
 • dostat se k hlubším či podstatným tématům;
 • dát hluboký rozměr koučování;
 • pochopit prožité situace;
 • zpestřit práci se skupinkou.

Díky tomu, jak pestré využití karty nabízejí, pak lze prakticky vždy klientovi pomoci najít jeho cíl a řešení.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.