Naplňování potřeb v soukromém a profesním životě

Seberozvoj
14.1.2018
10
min. čtení
Stres je reakcí těla na nenaplněné potřeby. Co udělat, abyste si svoje potřeby naplnili? Odstresujte se a žijte s radostí.

Propojené nádoby

Samozřejmě, jestli jsou naše potřeby naplněné nebo nenaplněné se plně odráží nejenom v soukromém, ale i v profesním životě. Určitě je důležité mít rovnováhu naplňování potřeb v obou rovinách, protože se jedná o spojené nádoby. Dokonce i stres je odrazem našeho těla na nenaplněné potřeby. Ráda bych vám představila krátké zamyšlení nad tím, jak je možné pracovat s potřebami. Nejdříve bych nasměrovala vaši pozornost na spojení potřeb a motivace na pracovišti. Motivace představuje v nejširším slova smyslu komplex činitelů, jevů a procesů, které podněcují, usměrňují, udržují a cílí lidské chování. Tvoří ji instinkty, pudy, potřeby, zájmy, cíle, aspirace, ideály, hodnoty a životní filozofie. Ve své dlouholeté praxi jsem viděla různé postupy, jak je možné motivovat své zaměstnance a citát Jonase Ridderstrale považuji za velmi inspirativní i pro řadu dnešních manažerů a leaderů: "Místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace." Jestli patříte mezi šťastlivce, které vede leader, co ctí daný citát, tak tohle cvičení právě tady a teď nepotřebujete.

Pro zajištění motivace lidí je vhodné, aby je poháněly jejich vlastní vnitřní motivy. Motivy jsou definovány jako pohnutky, psychologické osobní příčiny reakcí, činností a jednání člověka. Za základní formu motivů jsou pokládány potřeby. Potřeb je celá řada a různí autoři je různě dělí. Nejznámější je bezesporu teorie potřeb Abrahama Maslowa, v mém článku využiji potřeby z nenásilné komunikace Marshala Rosenberga.

Doporučené cvičení pro identifikaci, jak naplňuji nebo nenaplňuji svoje potřeby.

✓ Pracujte se seznamem níže uvedených potřeb.

✓ V seznamu si zelenou tužkou označte potřeby, které máte naplněné.

✓ V seznamu si červenou tužkou označte potřeby, které máte nenaplněné.

Seznam potřeb

smysl - integrita - progres/pokrok - efektivita - růst/rozvoj - učení se - soustředění
jistota - bezpečí - stabilita - řád - předvídatelnost - jasnost - orientace
možnost volby - autonomie - svoboda
respekt - pozornost - být viděn - ocenění - ohleduplnost
přátelství - sdílení - blízkost - důvěra - láska - společnost - spolupráce - sounáležitost
spontánnost - autentičnost - hra, hravost - dobrodružství
tvořivost - sebevyjádření - zábava, humor - lehkost, uvolnění
pochopení, porozumění, přispění, dávání - chápat, být pochopen - být slyšen - vědět, být informován - empatie - podpora - pomoc
prostor - klid
fyzické potřeby - pohyb - odpočinek - dotek - sexuální prožívání
síla, vliv, moc - schopnost postarat se o potřeby své či druhých
upřímnost, integrita - spravedlnost - vzájemnost - transparentnost
krása - jednoduchost - harmonie - soulad - čistota - pořádek

Jak dál...

✓ Poté, co máte jasnou představu o tom, které potřeby máte nenaplněné, položte si prosím tyto otázky.

  1. Co byste potřebovali, abyste naplňovali svoje potřeby?
  2. Co Vám v tom brání, abyste si potřeby naplňovali?
  3. Kdo je zodpovědný za to, abyste si potřeby naplňovali?

Kdo je zodpovědný za Vaše případné vyhoření na pracovišti?

Závěrečná otázka

"Jaký nejmenší možný krok můžete udělat, abyste si svoje potřeby naplnili?"

Je možné, že v dnešní civilizaci a uspěchané době vás může napadnout, že pro naplňování potřeby vám zejména chybí čas. Možná to může znamenat, že času je dostatek jenom je zapotřebí se naučit s ním jinak hospodařit, a tudíž vám doporučuji přečíst knihu od Morgana Scotta Pecka Nevyšlapanou cestou. V této knížce byste mohli najít odpověď na možnosti vnímání času.

Jestli budete mít k cvičení nějaké dotazy, tak mě prosím oslovte.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.