Než si řekneme ANO

Koučink
29.4.2021
5
min. čtení
Užitečné tipy jak budovat manželství nebo partnerství. 7 hlavních mýtů proč vztah nefunguje. Test pro vztah.

...aby vztah uspěl, mají ho tvořit dva…

Když již má člověk tolik zkušeností, že může v článcích spojit osobní zkušenosti s poznatky vědy, píše se s radostí. A proto píšu článek o partnerství pro nás.

Jsme pro sebe stvořeni? Milostné vztahy nám zrcadlí, jak se k sobě chováme. Člověk ve svém životě přirozeně hledá svůj ideální protějšek. Tento protějšek možná bude ideálním, ale i tak bude mít nějaké nedostatky, neobvyklé názory a tajná přání. Jak poznat, jestli nám to spolu bude klapat? Můžeme plně věřit svému srdci, nebo potřebujeme pro spokojený vztah něco víc?

Zamilovanost

Kráčejíce ve spleti uliček života přijde kratičký okamžik, když se člověk najednou zastaví a jeho oči se hluboce vnoří do žhavého pohledu, zatím neznámé bytosti. Zastaví se čas, srdcem pronikne emoce lásky a člověk ztrácí rovnováhu, v ústech cítí vášeň a tělo je zcela omámeno novým poznáním. Poznáním ZAMILOVANOSTI. Kouzlo objevování vzájemného souznění přináší radost, intimitu, dotek a mnohem více radostných emocí. Záříme a kveteme.

Partnerský vztah

Vztah se vyvíjí, na scénu přichází komunikace, slova hebká a líbivá můžou být vystřídána i slovy, která tnou bolestivě hluboce do srdce. Malé drobnosti, které zpočátku nebylo vidět, jsou najednou nepřekonatelnou překážkou a zamilovanost je vystřídána rutinou nebo i strachem ze samoty. To vše obsahuje partnerský vztah.

Partnerství je nový začátek, objevování, rozkvétající poupě, klidná rána, dlouhé noci, vášnivé diskuze, sen i plynutí. Nejdůležitější okamžiky vztahu nejsou ty, když je nám společně radostně, ale ty, když se nám nedaří. Potřebujeme sounáležitost, pochopení a podporu. Jedině tak může vztah doplout až k plnosti, plodnosti a následně k harmonickému podzimu a spící zimě. Aby mohl vztah plout tímto směrem a nemusel být odložen k ledu, je potřeba v páru společně vztah tvořit, pečovat o něj a budovat ho. Někdy již cítíme, že to není to pravé ořechové, ale racionálně vypneme signály intuice a ve vztahu setrváváme. Tlak na to být spolu se stává společenskou normou. „Co by řekli na rozchod ostatní?“ Také žijeme v iluzi, že svatba to může opravit a vstoupíme do stavu manželského. Sňatek má velkou sílu a mnoho podob, ale nemá roli opraváře nefunkčního vztahu.

Místo souznění a porozumění je komunikace plná konfliktů, tápeme, noříme se hlouběji a hlouběji do temnoty hádek a stresu. A tak si vzpomeneme na jeden z mýtů:“ dítětem se to spraví“, a šup již je tady malý človíček a problémy narůstají. Mnoho lidi nemá po celý život odvahu vystoupit ze začarovaného kruhu nefunkčního manželství a takové lidi i já potkávám ve své praxi.

Manželství – krok správným směrem

Tak jak k narození dítěte není přiložen návod na výchovu ani před uzavřením manželství se mnoho lidí nezamýšlí nad uměním společného žití. Co manželství znamená? Třeba jenom podstatné jméno na deset písmenek. Jakým smyslem tato písmenka naplnit? Co je na tomto svazku to podstatné?

10 písmen – jaká jsou ta vaše?

M – mateřství

A – altruismus

N – něha

Ž – žena

E – empatie

L – láska

S – sex

T – tvořivost

V – vítězství

I – ideál

3 oblasti pro párový sebekoučink

Téma VĚRNOST.

Slibem manželským zpečeťujeme příslib, že budeme partnerem věrným, člověkem pevných morálních kvalit v otázkách lásky a oddaným partnerem. Jaká je pak realita v běžném životě, když vztah je již unavenější a najednou někde v našem okolí se vyskytují žádoucí oči a určité možnosti prožít fyzické potěšení?

Otázky k zamyšlení na téma VĚRNOSTI

Jaká je vaše představa o setkávání se s jiným pohlavím?

Jak moc vás baví flirtování? Co s tím hodláte udělat, jestli vás baví?

Co podle vás představuje žárlivost? Jak často a jak intenzivně prožíváte žárlivost? Na koho nebo na co žárlíte?

Téma BUDOVÁNÍ VZTAHU.

Jít do manželství s tím, že se „princ a princezna vzali a žili pak šťastně až do smrti“, je poměrně naivní představa. Je nutné si uvědomit, že zamilovanost pozvolna vyprchá, a proto je potřeba vztah budovat.

Otázky k zamyšlení na téma BUDOVÁNÍ VZTAHU

Jakým způsobem tvoříte a budete tvořit váš vztah? Promluvte si o tom a sdělte partnerovi také svá případná přání.

Když něčemu ve vašem vztahu nerozumíte, co uděláte?

Jaké to je pro vás vnímat a přijímat postoje toho druhého?

Téma OCEŇOVÁNÍ.

Když milujeme s respektem a úctou je potřeba s laskavostí oceňovat skutky a činy toho druhého. Říct mu konkrétní věci, které nás potěšily. Je potřeba vypnout automat a myslet si, že vše, co pro nás partner/ka dělá, je jeho povinností. Nebo si dokonce myslet, že partner umí číst naše myšlenky a prostě ví, že jsme ho v myšlenkách pochválili.

Otázky k zamyšlení na téma OCEŇOVÁNÍ

Co je podle vás důvodem pro ocenění partnera/ky?

Jakým způsobem oceníte partnera, když vám pomůže s nějakou maličkostí v průběhu dne?

Jak mu řeknete svá slova uznání?

7 vztahových mýtů a proč je nedělat

Vztahovým mýtům se věnoval psycholog a terapeut Arnold Allan Lazarus (2001), který popisuje 24 mýtů manželského soužití.  Za manželství lze považovat i párové žití v nesezdaném modelu, když se jedná o déletrvající partnerský svazek. V tomto článku vám představím 7 vybraných mýtů.

1. Manželé by měli zároveň být i nejlepší kamarádi. Manželé sdílejí velké množství každodenních situací, kdy na sebe svými náladami a názory nepřetržitě působí a ovlivňují se navzájem. Přátelé plní v našich životech jiné role než partneři, a v mnoha případech je lepší některé problémy sdílet s osobou stejného pohlaví. Vhodným sdílením s přáteli je možné odstranit i určité napětí ve vztahu. Tím přijde k žádoucí pohodě ve vztahu. Dovolme si vybudovat důvěru ve vztahu a prožívat podporující vztahy i s přáteli.

2. Romantická láska je to, co dělá manželství kvalitním. Naplňování touhy žít v romantické zamilovanosti může vyústit až rozvodem z důvodu rozčarování a zklamání. Manželství je daleko komplexnější svazek a představa pokračování extáze milostných hrátek a pouhé užívání si nenaplní potřeby obou partnerů. K tomu je potřeba prožívat i další životní hodnoty společně.

3. Mimomanželský vztah zničí manželství. Nevěra je velkým zemětřesením v každém vztahu, ale nemusí nutně znamenat, že manželství je zničené.  Když partneři dokážou identifikovat příčinu nevěry a nastavit dál vhodný vzorec soužití, je možné své manželství naopak upevnit. Znám několik párů, které tuto krizi zvládli a žijí harmonickým vztahem. Naopak moje osobní zkušenost je jiná, protože jsem neuměla odpustit. Takže moje volba byla korektní rozvod a to je taky umění.

4. Cítíte-li se provinile, vyznejte se. Když se jedná třeba o výše zmiňovanou nevěru, řekněte to raději někomu jinému než partnerovi. Mně doznání manžela pouze ublížilo a jeho situace v našem vztahu byla poté poměrně tíživá. Přesně si pamatuji na ten okamžik jeho přiznání. Po měsíčním pracovním odloučení jsme se potkali a já jsem nahlas v novinách četla rubriku pro ženy: „Alice radí“. Byl tam příběh, kde manželka popisovala, jak ji manžel po mnoha letech sdělil, že jí byl nevěrný a ona se mu na oplátku doznala ke stejnému pochybení, a tak se nad tím společně zasmáli. Za nějakou chvilku mi můj partner řekl: „Jednou ti taky něco řeknu a třeba se taky společně zasmějeme.“ V tom okamžiku se mi podlomila kolena a cítila jsem slabost v těle a nechtěla jsem dál nic slyšet. Jenomže on pokračoval: „Víš, já jsem ti byl taky nevěrný.“ Moje reakce byla vášnivá, a smích tam chyběl. Takže moje doporučení je stejné jak pravil Miroslav Plzák: „Zatloukat, zatloukat, zatloukat!“

5. Dobří manželé dělají vše společně. Tento mýtus je velmi zavádějící, manželé mají povinnost dělat společně důležitá rozhodnutí, ale určitě mají mít i prostor sami pro sebe, své koníčky a přátele

6. V manželství můžete dát průchod emocím. Znáte to, když přijdete unavení z práce a najednou veškerý váš vztek si odskáče partner/ka? Chování k partnerovi má mít v sobě vždy zdvořilost a respekt. Tudíž i v manželství je důležité umět ovládat své emoce.

7. Měli byste toho druhého přetvořit v lepší bytost. Rozhodnutí jednoho z páru, že z toho druhého vychová lepšího člověk, zpravidla vede ke konfliktům.  Převýchova partnera může vztah pouze zničit. Je třeba naučit se dělat kompromisy a hledat společnou cestu s partnerem takovým, jaký je. Milovat a přijímat ho jako komplexní osobnost.

Na začátku je opojení, láska a zvídavost. Postupem času vztah zraje a stává se trvalým svazkem partnerským, popřípadě manželstvím. Než si řekneme ANO, je dobré poznat naše bio, hodnoty, silné stránky a schopnosti komunikace. Tím si můžeme budovat nádherný vztah plný respektu a laskavosti se schopností řešit konflikty a společně rozhodovat.

Samozřejmě i v průběhu manželství je potřeba o vztah pečovat a společně tvořit, a to i v oblasti rozvoje partnerského vztahu.

10 bodů ke spokojenému vztahu

Velmi často v koučovacích rozhovorech slýchám, že partnerský vztah je již pokažený. Pojďte si udělat kratičkou inventuru, jak vnímáte svůj partnersky vztah.

·  Co je podstatné pro váš partnerský vztah?

·  Jak pečujete o svůj vztah?

1. Důvěra

Věřím, že můj partner je spolehlivým  a zodpovědným životním společníkem. Věřím, že mi pomůže i ve dnech mé nemoci. Schopnost pevně stát bok po boku vedle toho druhého i ve špatné dny, když se druhému nedaří. Podpořit partnera.  Věrnost ve vztahu. Schopnost odpustit.

Jakými aktivitami a chováním získává moji důvěru?
Jakými aktivitami a chováním ztrácí můj partner moji důvěru?


2. Láska

Pozitivní pocit, který ve svém srdci uchovávám vůči svému partnerovi.  


3. Respekt, tolerance apochopení

Znám svého partnera a jsem schopen/schopna přijmout jeho slabé stránky.

4. Mluvíme spolu

Schopnost ve vztahu společně plánovat budoucnost. Mít společné cíle.  Způsobilost v konfliktních situacích hledat kompromisy. Ocenit partnera slovy. Říct mu pozitivní zpětnou vazbu.

5. Společné radosti a koníčky

Prožívat společnou dovolenou. Mít společné koníčky. Umět sezasmát, mít radost a laskavý humor.

6. Hodnoty vztahu

Hodnoty jsou to, čeho si nejvíce vážíme. Odkazují nás na to dobré, správné a důležité. Usměrňují náš přístup k osobnímu i profesnímu životu. Člověk hodnotám připisuje určitou váhu a vytváří si určitý hodnotový žebříček neboli hodnotovou hierarchii. Hodnotový systém lze chápat jako pomyslný žebříček hodnot, jež jsou uspořádány podle důležitosti, kterou člověk hodnotám přikládá.

Lidi, kteří mají jasnou představu o svém hodnotovém systému, o svých cílech a schopnostech, mají tendenci se lépe adaptovat svému okolí a jsou přesvědčení, že sami si určují svůj osud. Tudíž mají schopnost lépe zvládat práci se stresem a emocemi.

Pro partnerství je důležité mít stejné partnerské hodnoty, které slouží, jako pevné pilíře na kterých lze budovat partnerský vztah.

7. Peníze a financování

Způsob hospodaření o majetek. Finanční nezávislost každého partnera. Materiální jistota. Finanční gramotnost. Vzájemná spokojenost s hospodařením ve vztahu. Rovnoprávnost.

8. Sex, intimita, doteky

Sexuální uspokojení. Kvalita a intenzita sexu. Sex jako nedílná kvalita vztahu. Někdy se bohužel na tuto komoditu zapomene a vášeň ze vztahu vymizí.

9. Nastavení pravidel při výchově dětí

Důležitým prvkem táhnout za jeden provaz přivýchově dětí. Mít nastavena pravidla, umět je vy-komunikovat a rovnocenně o děti pečovat i se s nimi radovat.

10. Prostor pro sebe

Pro každého z nás je důležité mít prostor pro sebe, pro vlastní sebe-rozvoj. Je žádoucí umět si vyčlenit čas pro partnerství i čas pro sebe, tak, aby se naplňovaly potřeby obou partnerů.

Test

Otázky pro vás oba.

Na jednotlivé otázky odpovídejte s využitím škály 1 až 10. (1 absolutně NE….10 absolutně ANO)


Jak moc věříte svému partnerovi?

Jak intenzivně cítíte lásku vůči svému partnerovi?

Jak moc znáte a respektujete slabé stránky partnera?

Jak často plánujete svoji budoucnost a máte u toho společný cíl?

Jak často slovně pochválíte/oceníte svého partnera?

Jak intenzivně se ve vztahu umíte zasmát, pobavit se pobýt spolu?

Jak moc znáte 3 vaše nejdůležitější a společné hodnoty partnerského  vztahu?

Jak moc jste spokojený/á s finanční situací ve vtahu?

Jak moc vás uspokojuje sexuální/intimní život s partnerem?

Jak moc jste spokojený/á kolik času trávíte s partnerem?

Jak moc vám vyhovuje, kolik času máte pro sebe?

 

Celková spokojenost v partnerském vztahu vyjádřená součtem hodnot.

 

Otázky pro rodiče

Na jednotlivé otázky odpovídejte s využitím škály 1 až 10. (1 absolutně NE….10 absolutně ANO)


Jak moc jste spokojeni s nastavenými pravidly při výchově dětí?

Jak je dokážete dodržovat a připomínat svým dětem?

Jak moc jste spokojený/á se spoluúčasti svého partnera při výchově  dětí?

 

Celková spokojenost v rodičovských posotjích vyjádřená součtem hodnot.

 

·    Jaký je váš průměr?

·    Co můžete v jednotlivých oblastech udělat,abyste se co nejvíce přiblížili k bodovému hodnocení 10?

Použitá literatura

LAZARUS, Arnold. Marital Myths Revisited: A Fresh Look at Two Dozen Mistaken Beliefs About Marriage. 2. USA: Impact Publishers, 2001. ISBN 978-1886230385.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.