Pestré možnosti využití koučinku v každodenní praxi

Koučink
15.6.2023
8
min. čtení
Koučink je důvěryhodný vztah mezi koučem a koučovaným, kdy v smysluplném rozhovoru dominantní roli hraje otevřená otázka.

Definičních pojetí koučinku je mnoho. Jedná se totiž o funkční nástroj, takže záleží na tom, jak s ním zacházíte. Vždy se ale jedná o důvěryhodný vztah mezi koučem a koučovaným, kdy dominantní roli hraje otevřená otázka. Ve své praxi také vnímám, že téměř nelze určit hranici mezi koučinkem a terapií zaměřenou na řešení.  

A proto pro koučink se mnou platí tato definice:

Koučink je vývojově pokračováním psychoterapie se zaměřením na řešení a s využitím pozitivní psychologie.  Jeho součástí je prozkoumání všech životních i profesních témat. Je možné pohybovat se na celé časové ose od minulosti až k budoucnosti, prioritou je ale pohled do budoucnosti. Hybnou silou je dobře definovaný cíl a emoce, které motivují nositele cíl naplnit.“

Co o koučinku řekli účastníci mých kurzů?

Koučink je…

  • smysluplný dialog;
  • kompas určující, jak dál;
  • akcelerátor myšlenek;
  • katalyzátor myšlenek;
  • je to nadhled z 12. patra;
  • stopařův průvodce vesmírem;

… pomocí kterého jsem schopen/schopna definovat své cíle a najít strategie, jak těchto cílů dosáhnout.


Funkce koučinku

1.     Vzdělávací

Koučink lze využí tv kontextu dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků/manažerů/leaderů nebo zaměstnanců. Vzdělávací funkce je důležitá pro rozšiřování dovedností osvojených v rámci základního vzdělávacího systému. Následným získáním praxe vzniká potřeba dalšího vzdělávání se. Pomocí koučovacích dovedností je možné implementovat do své profese další rozměr. V jakékoliv činnosti se můžeme neustále zlepšovat a hledat nové možnosti a řešení.

2.     Preventivní

Pomocí sebereflexe je možné chránit psychickou pohodu klienta, který si umí vždy včas najít ideální strategii pro naplňování žádoucích cílů. Koučink má fungovat preventivně a zabránit tím vyhoření, vyčerpání, vztahovým konfliktům a celkové nepohodě klienta. Je možné aplikovat i sebekoučink za předpokladu, že jednotlivec je schopen sebereflexe. Tuto tvář koučinku považuji za nejvíce žádoucí.

3.     Krizová

Koučink má často sloužit jako zázračný lék v beznadějné situaci. Být poslední instancí před rozvodem. Poslední záchranou před absolutním zhroucením manažera. Tohle pochopení je docela limitní. Velmi často koučovaní vyhledávají pomoc velmi pozdě. Nelze hasit lokální požár, když hoří celý les.

4.     Komunikační

Koučink je funkční nástroj pro vedení smysluplných dialogů. Pomáhá aktivně využívat zpětnou vazbu, formulaci prosby a využívání otázky k otevření možností řešení. Základním předpokladem je komunikační napojení v rozhovoru, což je schopnost naslouchání, důvěry a směřování k cíli.

Pomocí koučovacích dovedností je možné zvládnout i konfliktní situace.

Koučink s Jankou

Co se o  koučinku neříká

V mnoha koučovacích kurzech uslyšíte, že koučink je možné využít pouze vzhledem k budoucnosti. V některých kurzech již zaznívá, že lze pracovat i s minulostí, ale pouze s cílem uvědomit si, co dobrého z prožitého je možné uplatnit pro vytvoření si žádoucí budoucnosti.

Moje koučovací praxe ukazuje, že klient je komplexní osobností a není možné budovat žádoucí budoucnost, když není přijata minulost. A tak je velmi často potřeba v rámci koučovacího rozhovoru, zejména v osobním koučinku, pochopit emoční programy, které jsou překážkou pro aktivní formulování cíle.

Manažerský koučink

Je možné definovat jej jako rozvojový program pro přijetí změny na cestě k dosažení stanovených cílův kontextu vize a poslání organizace.

Typické situace pro manažerský koučink:

  •  Zaměstnanec potřebuje zvládnout vytyčené cíle.
  •  Podpora manažerů v růstu.
  •  Preventivní péče pro zvládnutí profesních i osobních krizí, vyhoření, přetížení, ztráty motivace.
  •  Budování týmů,  rozvoj,  učení se v týmech, sounáležitost a spolupráce v týmech.

Osobní/životní koučink

Jedná se o rozvojový program, který vytváří podmínky pro emoční stabilitu a klid pro dosažení žádoucích cílů.

Sám klient často nemá představu, co je terapie a co koučink. Proto je dobré, když má kouč kompetence pro komplexní poskytnutí péče o klienta. Cesta koučinku je dobrou volbou, jenom je nutné najít zkušeného kouče, který má kompetence pracovat s přesahem.

Kompetence kouče

Pokud se kouč tématy klienta nezabývá, protože nemá kompetence, může nasměrovat klienta k jinému odborníkovi nebo rozšířit portfolio své kompetence. Zejména v životním koučinku je pak potřeba umět pracovat také se strachy klienta – ostatně, emoce jsou fyziologické procesy, které jsou hybnou silou i v koučinku.

A proto ve výuce kladu velký důraz na plné zvědomení si všech výhod i nástrah koučování.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.