Všímavost jako cesta k vnitřnímu klidu

Koučink
11.8.2019
8
min. čtení
Všímavost je schopnost mysli, kterou dokážeme vnímat okamžik „tady a teď “. Všímavost je schopnost najít klid v uspěchaném životě.

Všímavost je schopnost mysli, kterou dokážeme vnímat okamžik „tady a teď “. Toto nadání má každý člověk a je pouze na jednotlivci, do jaké míry kapacitu všímavosti využívá ve svém životě. Rozvinutí všímavosti zajišťuje dokonalý přehled o situaci, rozšiřuje naši možnost rozhodovat se, účinně jednat a přináší do každodenního života více radosti, lehkosti, laskavosti a štěstí. Okamžik všímavého prožitku každé minuty přináší opravdovost života, jak již v událostech příjemných i nepříjemných.

Čtyři možnosti, jak rozvíjet vlastní všímavost

Určitě je možné najít tu správnou metodu pro každého jedince.

Mindfulness

Je velmi populárním a účinným programem pro snižování stresu s využitím všímavosti. Co tento koncept obnáší? Možnost opět se spojit sám se svým tělem, uvědomovat si své myšlenky, fyzické prožitky a vjemy. Vše je realizováno pomocí meditačních technik, které jsou velmi různorodé a jsou bez duchovního kontextu. Důležité je být laskavý sám k sobě a najít časový prostor pro pravidelné cvičení.  Základní vstupní branou do světa všímavosti je 8týdenní program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), který je uceleným a propracovaným systémem duševních a tělesných cvičení, včetně práce ve skupině.  S využitím technik mindfulness máme možnost se naučit jíst jídlo se všímavostí. Co je na tom dobrého? Schopnost užívat si smyslu chuti plnými doušky a v konečném důsledku sníst jenom tolik, kolik je opravdová potřeba vlastního těla.

všímavost a koučink

Satiterapie

Je definována jako integrativní psychoterapie, která vede člověka ke všímavému, čili uvědomělému prožívání. Všímavost je zakotvena v tělesné skutečnosti a je důležitým prostředkem změny.

Základní technikou je zakotvení v tělesných smyslech: dotek-chuť-čich-zrak-sluch.

Popis techniky:

Najdu si místo na sednutí a sednu si s důstojností a narovnanou páteří, ruce jsou uvolněny. Zavřu si oči a pouze prozkoumávám, kolik napětí cítím ve svém těle. Pomalu si upravuji svoji polohu sezení. Můžu uvolnit svá ramena, záda, ruce, obličejové svaly, rty, taktéž napětí ve svém těle, ať ho cítím kdekoliv, u srdce, v břiše, hrudníku i zádech, atd. Sedím zpříma a polohu těla upravím do příjemné a vyvážené polohy, provedu poslední kontrolu uvolněnosti svalů. Nyní zaměřím svoji pozornost na dotyk svého těla s podlahou. Uvědomuji si, jakým způsobem vnímám dotyk se zemí, podložkou. Kde pozoruji dotyk rukou se svým tělem - dotyk mezi rukama - dotyk mezi rty. Uvědomím si celou sedící pozici - dotyk s podlahou - dotyk se sedadlem - dotyk mezi rukama - dotyk mezi rty-dotyk mých zavřených očí s víčky. Dalším smyslem, kterému věnuji svoji všímavost, je chuť v ústech. Využiji k tomu vlastní jazyk, který v ústech prozkoumá kvalitu chuti, naberu si klidně do úst i sliny. Následně svoji pozornost zaměřuji na nos, čili čich. Začenichám nebo se několikrát zhluboka nadechnu a pozoruji, jaké vůně cítím. Čtvrtým smyslem je zrak. Na zlomek vteřiny mrknu, ať vidím světlo, stíny, barvy, opětovně oči zavřu. Poslední smysl je sluch, a tak se zaposlouchám do ticha, zvuků, které slyším v daném prostoru a rozšířím svoji pozornost i o zvuky vzdálené a jenom je pozoruji s otevřeností a bez posuzování. Nyní je možné říci, že jsme ukotvení v pěti smyslech a máme koncentrovanou vlastní všímavost.

Satiterapie zahrnuje zakotvení v tělesných smyslech, v motivaci pro plnění cílů, mezilidských vztazích a institucionálním ukotvení. Po zakotvení v pěti smyslech je možné pracovat s dalšími kroky satiterapie, a to zakotvení v motivaci, kde hledáme odpovědi na otázky:

„Co je mým cílem? Co je smyslem toho, co dělám?“.

V oblasti mezilidských vztahů hledáme odpovědi na kvalitu a rovinu vztahů s lidmi v rodině, na pracovišti, čili vztahy s lidmi, kteří jsou mi sympatičtí i nesympatičtí. Otvírá se zde možnost řešení konfliktů se všímavostí. Poslední kotvení je institucionálního charakteru se zaměřením na otázky:

„Jakou školu jsem vystudoval? V jaké organizaci pracuji? Které organizace mi pomáhají a mám je rád/a nebo naopak?“

To je institucionální zakotvení, které je určované a definované institucemi, v nichž studujeme, pracujeme nebo vyřizujeme nějaké náležitosti.

Pozornost v satiterapii

Focusing

Je praktické využití všímavosti pro porozumění a přijetí emocí. Jedná se o proces, ve kterém nasloucháme vlastnímu tělu vstřícným způsobem a jsme připraveni přijímat zprávy vlastního těla o tom, co je právě ve vlastním životě důležité. Pracuje se zde s identifikací ohniska fyzického prožitku v těle a propojení myšlenek. Tudíž v procesu focusingu dochází k pojmenování prožívaných fyzických prožitků do srozumitelných slov. Kromě ukotvení ve vlastním těle je možné využívat i interpersonální kotvení.

Zkrácená ukázka z mé praxe: Veronika (45) vyhledala moji pomoc v době partnerské krize, kdy zvažovala rozchod. Popisuje konflikt, kde přišlo ze strany partnera k fyzickému napadení a jeho odchodu z domu. Tady popisuje pocit rozervaného srdce, a tak začíná naše společná cesta focusingem. Veronika si zavírá oči a pod mým vedením ji vyzývám, aby zachytila tělesné ohnisko ve svém těle. Po popisu pocitu nesmírné tíhy na srdci ji vyzývám k nalezení slova, které k tomuto ohnisku patří…přichází odpověď kámen, který je šedivý, studený a vlhký. Následně se společně vracíme opět k tělesnému ohnisku a otázkou: „Vidíte ve svém těle nějaké jiné fyzické ohnisko nebo se jedná o stejné? Jakým způsobem se toto ohnisko změnilo?“ Klientka popisuje, že ohnisko je pořád v srdci, jenom velikost se mění a taktéž tíha je již menší. Kámen mění barvu v černou lesklou a mění se i jeho velikost a teplota. Tudíž se ptám „Jaké slovo Vás nyní napadá k tomuto ohnisku?“ Odpověď je „šílený smutek“ …. a proces pokračuje až k jeho závěru. Po ukončení procesu přichází fáze společného zpracování pocitů a jejich významů.

Focusing

Koučink založený na všímavosti

Je správným nástrojem, který lze klientům nabídnout. Všímavost v koučovacím procesu přináší schopnost soustředit se na to, co se přesně děje v přítomném okamžiku a uvědomit si prožívané emoce. Pokud se naučíme prožívat život v přítomném okamžiku, můžeme si vytvořit pocit klidu a pohody. Ukotvením všímavosti v běžném životě je možné dosáhnout změny v emoční reakci mozku, což přináší schopnost lepší reakce na prožívané události. Člověk je schopen pojmenovat emoce a myšlenky spojené s prožitími událostmi, následně je zpracovat a vytvořit změnu ve svém postoji k prožívání emocí.  Poté, při výskytu nové události, je schopen si uvědomit přítomnost okamžiku, spojit se sám se sebou a lépe reagovat na prožívané podněty.

Trenér mindfulness, satiterapeut  a všímavý kouč mají společnou charakteristiku, a to že klienta bezpečně provedou celým procesem změny.  Jejich úkolem je vytvořit bezpečné prostředí, naslouchat a trpělivě nabízet a využívat řadu prostředků pro naplnění požadovaného cíle. Cíle, které mají být dosažené, jsou definovány výhradně klientem. Rozhodně zde není prostor na dávání nevyžádaných rad.

Máte chuť si více prozkoumat vlastní všímavost?

✓ Ráda vás na této cestě empaticky doprovodím.

✓ Můžu pro vás připravit ucelený program všímavosti nebo využít jednotlivé techniky všímavosti při osobních konzultacích a koučinku.

✓ Taktéž Vás srdečně zvu na mé kurzy plné empatie a praktických návodů, jak najít svůj klid.

Kde jsem čerpala zkušenosti a informace:

HÁJEK, Karel, 2017. Krocení démonů v satiterapii: Akreditovaný kurz. Brno.

HÁJEK, Karel, 2017. Tělesně zakotvené prožívání – Focusing I.: Akreditovaný kurz. Brno.

HÁJEK, Karel, 2018. Interpersonální kotvení – Focusing II.: Akreditovaný kurz. Brno.

ROSENMAYER, Jiří, 2018. Kurz mindfulness MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction je ucelený a propracovaný systém duševních a tělesných cvičení a práce ve skupině. Brno.

NEENAN, Michael a Stephen E. PALMER, 2015. Kognitivně-behaviorální koučink v praxi: přístup založený na důkazech. Přeložil Hana MINARČÍKOVÁ. V Brně: Motiv Press. ISBN 978-80-87981-14-6.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.