Koučování v rezortu obrany ČR

Koučování není mentoring a tudíž nepřináší rady a řešení. Koučování vás nasměřuje jak plnit sny a vize v budoucnosti, jak objevit a naplnit potenciál a dobře stanovit cíle s využitím metody SMART. "Jaký je současný stav koučování v rezortu obrany ČR?" Na základě provedeného šetření v měsících říjen až prosinec 2017 u účastníků kariérových kurzů je možné konstatovat:

Kouč, mentor, velitel

Celkový počet oslovených a spolupracujících respondentů byl 98, přičemž se jednalo o dvě rozdílné skupiny a to 48 osob v hodnosti podplukovník a plukovník a 50 osob v hodnosti kapitán a major. U druhé skupiny byla provedena přednáška na téma koučování, což možná pozitivně ovlivnilo i zájem dozvědět se více. Z dotazníkového šetření je jednoznačné, že u skupiny bez provedené přednášky má 67% osob zájem o další informace o koučování, 13% zájem nemá a 20% neví. Přičemž ve skupině, kde byla přednáška na dané téma, je výsledek následovný: 80% osob má zájem o další informace, 12% osob zájem nemá a jenom 8% neví.

Armáda, jako specifická organizace, má své jednoznačné zadání dané zákonem o ozbrojených silách a má tudíž jasně vymezené cíle. Dalšími apriori nástroji sloužící k řízení a vedení činnosti vojsk jsou základní řády, vojenské předpisy, rozkazy, normativní výnosy, české obranné standardy, standardní operační postupy a metodické listy. Z tohoto uvedeného rámce vyplývá, že na nižším stupni velení se očekává automatické plnění striktně stanovených dovedností, které vojáci získávají v rámci studia, školení, instruktáží nebo metodických zaměstnání formou mentoringu. S pomocí takto získaných hlubokých znalostí, uplatňování odborných schopností a osobního příkladu, budují velitelé své týmy respektive jednotky. Na taktickém a operačním stupni velitelé více využívají mentoring a s koučováním se spíše ve své praxi nesetkávají.

Na strategické úrovni lze prostřednictvím koučování aplikovat inovativní a kreativní přístupy při objevování potenciálu, hledání východisek a vytváření vizí. Sem například spadá nastavení priorit pro programy a projekty výzkumu a udržování rovnováhy mezi současnými operačními potřebami oproti budoucím na základě vývoje bezpečnostního prostředí a analýzy současného stavu. K úspěšnému koučinku přispívá i určitý nadhled a odstup od běžných rutinních úkolů a problémů denního života vojsk tak, aby bylo možné armádu vidět v širším kontextu a ve vazbě na bezpečnostní situaci státu.

Metoda koučování v armádním prostředí není doposud zakořeněná. Na druhou stranu může vhodným zacílením na klíčový personál významně zvýšit používání získaných znalostí a dovedností ve vojenské praxi.

Koučování v rezortu obrany je možné provádět za využití interního nebo i externího kouče, přičemž:

U obou forem, jak u interní tak i externí, je nutné provést analýzu finančních nákladů, která bude jedním z ukazatelů pro zavedení vybrané formy. Dále se doporučuje vyhodnotit negativa a pozitiva obou forem, z nichž jsou některá, specifická pro rezort obrany (obr.1).Koučování není mentoring a tudíž nepřináší rady a řešení. Koučování vás nasměřuje jak plnit sny a vize v budoucnosti, jak objevit a naplnit potenciál a dobře stanovit cíle s využitím metody SMART. "Jaký je současný stav koučování v rezortu obrany ČR?" Na základě provedeného šetření v měsících říjen až prosinec 2017 u účastníků kariérových kurzů je možné konstatovat:

Celkový počet oslovených a spolupracujících respondentů byl 98, přičemž se jednalo o dvě rozdílné skupiny a to 48 osob v hodnosti podplukovník a plukovník a 50 osob v hodnosti kapitán a major. U druhé skupiny byla provedena přednáška na téma koučování, což možná pozitivně ovlivnilo i zájem dozvědět se více. Z dotazníkového šetření je jednoznačné, že u skupiny bez provedené přednášky má 67% osob zájem o další informace o koučování, 13% zájem nemá a 20% neví. Přičemž ve skupině, kde byla přednáška na dané téma, je výsledek následovný: 80% osob má zájem o další informace, 12% osob zájem nemá a jenom 8% neví.

Armáda, jako specifická organizace, má své jednoznačné zadání dané zákonem o ozbrojených silách a má tudíž jasně vymezené cíle. Dalšími apriori nástroji sloužící k řízení a vedení činnosti vojsk jsou základní řády, vojenské předpisy, rozkazy, normativní výnosy, české obranné standardy, standardní operační postupy a metodické listy. Z tohoto uvedeného rámce vyplývá, že na nižším stupni velení se očekává automatické plnění striktně stanovených dovedností, které vojáci získávají v rámci studia, školení, instruktáží nebo metodických zaměstnání formou mentoringu. S pomocí takto získaných hlubokých znalostí, uplatňování odborných schopností a osobního příkladu, budují velitelé své týmy respektive jednotky. Na taktickém a operačním stupni velitelé více využívají mentoring a s koučováním se spíše ve své praxi nesetkávají.

Na strategické úrovni lze prostřednictvím koučování aplikovat inovativní a kreativní přístupy při objevování potenciálu, hledání východisek a vytváření vizí. Sem například spadá nastavení priorit pro programy a projekty výzkumu a udržování rovnováhy mezi současnými operačními potřebami oproti budoucím na základě vývoje bezpečnostního prostředí a analýzy současného stavu. K úspěšnému koučinku přispívá i určitý nadhled a odstup od běžných rutinních úkolů a problémů denního života vojsk tak, aby bylo možné armádu vidět v širším kontextu a ve vazbě na bezpečnostní situaci státu.

Metoda koučování v armádním prostředí není doposud zakořeněná. Na druhou stranu může vhodným zacílením na klíčový personál významně zvýšit používání získaných znalostí a dovedností ve vojenské praxi.

Koučování v rezortu obrany je možné provádět za využití interního nebo i externího kouče, přičemž:

U obou forem, jak u interní tak i externí, je nutné provést analýzu finančních nákladů, která bude jedním z ukazatelů pro zavedení vybrané formy. Dále se doporučuje vyhodnotit negativa a pozitiva obou forem, z nichž jsou některá, specifická pro rezort obrany (obr.1).

Pozitiva a úskalí koučů

Na strategické úrovni lze prostřednictvím koučování aplikovat inovativní a kreativní přístupy při objevování potenciálu, hledání východisek a vytváření vizí. Sem například spadá nastavení priorit pro programy a projekty výzkumu a udržování rovnováhy mezi současnými operačními potřebami oproti budoucím na základě vývoje bezpečnostního prostředí a analýzy současného stavu. K úspěšnému koučinku přispívá i určitý nadhled a odstup od běžných rutinních úkolů a problémů denního života vojsk tak, aby bylo možné armádu vidět v širším kontextu a ve vazbě na bezpečnostní situaci státu.

Zavedení efektivního koučování není krátkodobý proces. Jeho aplikace, a to zejména formou vlastních koučů, je dlouhodobá záležitost. Proto se v první fázi zavádění této metody doporučuje využít certifikované nebo akreditované externí kouče.

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:


Chcete zdarma získat e-book Harmonizace čaker? Vyplňte tento formulář!

Harmonizace čaker

Všechny e-booky »


Objevte vlastní intuici a jedinečnost!

Profesní růst

Hledáte možnosti zlepšení prožívání profesního života?

 

Ráda připravím pro Vaši organizaci školení na míru v oblasti leadershipu a měkkých dovedností.
 

Potenciál

Chcete objevit a naplno využívat klíč k svému potenciálu?

 

Najděte svou stezku poznání v průběhu osobního koučinku nebo individuálních konzultací.

 

Společná řeč

Máte zájem porozumět svým blízkým a jejich potřebám?

 

Objevte cestu z labyrintu nedorozumění s využitím konceptu nenásilné komunikace.

Semináře

Antistres
Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti a životní hodnoty
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k svému potenciálu
Zlepši svůj život
Cesta ke spokojenosti
Síla ženy
Obraz života
Proběhlé semináře

Informace

Osobní koučink
Logo
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Články

Otevřené srdce
Cíle jako součást života
Meditace jako účinný nástroj pro klid v duši
Co možná nevíte o porodech
Meditace pro štěstí

YouTube Facebook