Naplňování potřeb v soukromém a profesním životě

Propojené nádoby

Samozřejmě, jestli jsou naše potřeby naplněné nebo nenaplněné se plně odráží nejenom v soukromém, ale i v profesním životě. Určitě je důležité mít rovnováhu naplňování potřeb v obou rovinách, protože se jedná o spojené nádoby. Dokonce i stres je odrazem našeho těla na nenaplněné potřeby. Ráda bych vám představila krátké zamyšlení nad tím, jak je možné pracovat s potřebami. Nejdříve bych nasměrovala vaši pozornost na spojení potřeb a motivace na pracovišti. Motivace představuje v nejširším slova smyslu komplex činitelů, jevů a procesů, které podněcují, usměrňují, udržují a cílí lidské chování. Tvoří ji instinkty, pudy, potřeby, zájmy, cíle, aspirace, ideály, hodnoty a životní filozofie. Ve své dlouholeté praxi jsem viděla různé postupy, jak je možné motivovat své zaměstnance a citát Jonase Ridderstrale považuji za velmi inspirativní i pro řadu dnešních manažerů a leaderů: "Místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace." Jestli patříte mezi šťastlivce, které vede leader, co ctí daný citát, tak tohle cvičení právě tady a teď nepotřebujete.

Pro zajištění motivace lidí je vhodné, aby je poháněly jejich vlastní vnitřní motivy. Motivy jsou definovány jako pohnutky, psychologické osobní příčiny reakcí, činností a jednání člověka. Za základní formu motivů jsou pokládány potřeby. Potřeb je celá řada a různí autoři je různě dělí. Nejznámější je bezesporu teorie potřeb Abrahama Maslowa, v mém článku využiji potřeby z nenásilné komunikace Marshala Rosenberga.

Doporučené cvičení pro identifikaci, jak naplňuji nebo nenaplňuji svoje potřeby.

 Pracujte se seznamem níže uvedených potřeb.

✓ V seznamu si zelenou tužkou označte potřeby, které máte naplněné.

✓ V seznamu si červenou tužkou označte potřeby, které máte nenaplněné.


smileysmysl - integrita - progres/pokrok - efektivita - růst/rozvoj - učení se - soustředění

smileyjistota - bezpečí - stabilita - řád - předvídatelnost - jasnost - orientace

smileymožnost volby - autonomie - svoboda

smileyrespekt - pozornost - být viděn - ocenění - ohleduplnost

smileypřátelství - sdílení - blízkost - důvěra - láska - společnost - spolupráce - sounáležitost

smileyspontánnost - autentičnost - hra, hravost - dobrodružství

smileytvořivost - sebevyjádření - zábava, humor - lehkost, uvolnění

smileypochopení, porozumění, přispění, dávání - chápat, být pochopen - být slyšen - vědět, být informován - empatie - podpora - pomoc

prostor - klid

smileyfyzické potřeby - pohyb - odpočinek - dotek - sexuální prožívání

smileysíla, vliv, moc - schopnost postarat se o potřeby své či druhých

smileyupřímnost, integrita - spravedlnost - vzájemnost - transparentnost

smileykrása - jednoduchost - harmonie - soulad - čistota - pořádek


Poté, co máte jasnou představu o tom, které potřeby máte nenaplněné, položte si prosím tyto otázky.

smileyCo byste potřebovali, abyste naplňovali svoje potřeby?

smileyCo Vám v tom brání, abyste si potřeby naplňovali?

smileyKdo je zodpovědný za to, abyste si potřeby naplňovali?

smileyKdo je zodpovědný za Vaše případné vyhoření na pracovišti?


Na závěr si najděte odpověď na tuto otázku:

"Jaký nejmenší možný krok můžete udělat, abyste si svoje potřeby naplnili?"

Je možné, že v dnešní civilizaci a uspěchané době vás může napadnout, že pro naplňování potřeby vám zejména chybí čas. Možná to může znamenat, že času je dostatek jenom je zapotřebí se naučit s ním jinak hospodařit, a tudíž vám doporučuji přečíst knihu od Morgana Scotta Pecka Nevyšlapanou cestou. V této knížce byste mohli najít odpověď na možnosti vnímání času. 

Jestli budete mít k cvičení nějaké dotazy, tak mě prosím oslovte.

Taktéž Vás srdečně zvu na mé kurzy plné empatie a praktických návodů, jak najít svůj klid. 

 

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Chcete zdarma získat e-book Jsem šťastná bytost ? Vyplňte tento formulář!

Jsem šťastná bytost

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Všechny e-booky »


Objevte vlastní jemnost a sílu!

Profesní růst

Jak zlepšit týmovou spolupráci?

Připravím pro vás školení na míru.

Potenciál

Chcete najít klíček k sobě?

Přijďte na  osobní koučink.

Společná řeč

Potřebujete se umět domluvit?

Objevte cestu z labyrintu.

Semináře

Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k potenciálu
Staň se koučem
Zlepši svůj život
Mluvíme a nasloucháme
Síla a jemnost ženy
Obraz života
Jak formulovat zpětnou vazbu
Smysluplný dialog
Koučovací karty v praxi
Terapeutický koučink
Koučink s archetypy
Proběhlé semináře

Informace

Reference
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Služby

Osobní koučink
Vztahový koučink
Výcvik koučů
Staň se koučem

Články

Podcast komunikační kontexty ve vztahu
Barevná typologie osobnosti
Archetypy a koučink
Staň se koučem
Jak zpracovat strach pomocí koučinku?

YouTube Instagram Facebook Linkedin