Naplňování potřeb v soukromém a profesním životě

Samozřejmě, jestli jsou naše potřeby naplněné nebo nenaplněné se plně odráží nejenom v soukromém, ale i v profesním životě. Určitě je důležité mít rovnováhu naplňování potřeb v obou rovinách, protože se jedná o spojené nádoby. Ráda bych vám představila krátké zamyšlení nad tím, jak je možné pracovat s potřebami. Nejdříve bych nasměrovala vaši pozornost na spojení potřeb a motivace na pracovišti. Motivace představuje v nejširším slova smyslu komplex činitelů, jevů a procesů, které podněcují, usměrňují, udržují a cílí lidské chování. Tvoří ji instinkty, pudy, potřeby, zájmy, cíle, aspirace, ideály, hodnoty a životní filozofie. Ve své dlouholeté praxi jsem viděla různé postupy, jak je možné motivovat své zaměstnance a citát Jonase Ridderstrale považuji za velmi inspirativní i pro řadu dnešních manažerů a leaderů: "Místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace."Jestli patříte mezi šťastlivce, které vede leader, co ctí daný citát, tak tohle cvičení právě tady a teď nepotřebujete.

Pro zajištění motivace lidí je vhodné, aby je poháněly jejich vlastní vnitřní motivy. Motivy jsou definovány jako pohnutky, psychologické osobní příčiny reakcí, činností a jednání člověka. Za základní formu motivů jsou pokládány potřeby. Potřeb je celá řada a různí autoři je různě dělí. Nejznámější je bezesporu teorie potřeb Abrahama Maslowa, v mém článku využiji potřeby z nenásilné komunikace Marshala Rosenberga.

Doporučené cvičení pro identifikaci, jak naplňuji nebo nenaplňuji svoje potřeby.

  1. Pracujte se seznamem níže uvedených potřeb.
  2. V seznamu si zelenou tužkou označte potřeby, které máte naplněné.
  3. V seznamu si červenou tužkou označte potřeby, které máte nenaplněné.

4. Poté, co máte jasnou představu o tom, které potřeby máte nenaplněné, položte si prosím tyto otázky.

Na závěr si najděte odpověď na tuto otázku:

"Jaký nejmenší možný krok můžete udělat, abyste si svoje potřeby naplnili?"

Je možné, že v dnešní civilizaci a uspěchané době vás může napadnout, že pro naplňování potřeby vám zejména chybí čas. Možná to může znamenat, že času je dostatek jenom je zapotřebí se naučit s ním jinak hospodařit, a tudíž vám doporučuji přečíst knihu od Morgana Scotta Pecka Nevyšlapanou cestou. V této knížce byste mohli najít odpověď na možnosti vnímání času. 

Jestli budete mít k cvičení nějaké dotazy, tak mě prosím oslovte.

 

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

Chcete zdarma získat e-book Řeč emocí? Vyplňte tento formulář!

Všechny e-booky »


Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:
Objevte vlastní intuici a jedinečnost!

Profesní růst

Hledáte možnosti zlepšení prožívání profesního života?

 

Ráda připravím pro vaši organizaci školení na míru v oblasti leadershipu a měkkých dovedností.
 

Potenciál

Chcete objevit a naplno využívat klíč k svému potenciálu?

 

Najděte svou stezku poznání v průběhu osobního koučinku nebo individuálních konzultací.

 

Společná řeč

Máte zájem porozumět svým blízkým a jejich potřebám?

 

Objevte cestu z labyrintu nedorozumění s využitím konceptu nenásilné komunikace.