Terapeutický a životní koučink

Stále mnoho lidí neví, co přesně koučink je a jaký typ koučinku je vůbec možné prožít. V mé praxi velmi často praktikuji terapeutický a životní koučink. A proto v článku objasním jejich specifičnost. Taktéž vám podrobněji představím účinnou techniku „Kolo života“ vhodnou pro sebekoučink.

Koučování má určité podobnosti s činnostmi jako vzdělávání, poradenství, psychologie či psychoterapie. I přes určité prolínání s uvedenými činnostmi má koučink svá specifika, a to, že vždy hledá způsob vlastního řešení prožívané situace a cestu jak dál.

Po prostudování mnoha definic je možné identifikovat, že koučink je jedinečným nástrojem pro podporu osobnostního růstu a pomáhá lidem naučit se, jak zlepšit všech 5 dovedností emoční inteligence (sebeuvědomění, seberegulace, motivace, empatie, společenská obratnost), zpracovat stres a hledat postupy jak naplnit své přesně popsané cíle.

Terapeutický koučink

V terapeutickém koučinku se jedná o zotavení z traumatu, kultivaci emocí a uzavření minulosti. Popřípadě jednoznačné pochopení jaké znalosti a přínosy klientovi prožitá tíživá situace poskytla.

Život přináší situace, které se těžko zvládají, a je normální cítit se otupěle, ztraceně a nepochopeně. Zejména velmi citlivé osoby mají problém zvládat dynamičnost současného životního tempa a velmi často i vhledem ke své introverzi nemají tito lidé odvahu sdílet se svým okolím nelibé emoce a úzkost, kterou prožívají.

Terapeutický koučink je vhodný pro osoby, které:

 • se cítí osaměle;
 • nerozumí svým emocím;
 • prožívají strach a otupělost;
 • nemají sílu nic dělat;
 • neví, jak situaci vyřešit;
 • bojí se, že jim okolí neporozumí;
 • domnívají se, že nemají právo prožívat nelibé emoce, když jsou mladí, vzdělaní apod.;
 • začínají často sahat po alkoholu pro zapomnění.

Více o koučinku zotavení z traumatu

Životní koučink

Životní koučink je založen na rovnocenném partnerství kouče a koučovaného. V průběhu koučinku se společně zaměřují na sny a touhy klienta. V průběhu koučovacího procesu dochází ke konkretizaci cílů, jejich vizualizaci a zkoumání možností jak stanovené cíle realizovat.

Životní koučink funguje jedinečným způsobem, protože pomáhá klientům posunout vlastní život do šťastnější a spokojenější životní fáze.

Životní koučink je vhodný pro osoby, které:

 • řeší vztah s partnerem, rozvod, nevěru;
 • řeší vztah s dětmi, rodiči nebo kolegy v práci;
 • potřebují změnit nevyhovující komunikační vzorce.

Sebekoučink pro životní pohodu

Velmi přínosné je, když lidé umí využívat nástroj sebekoučinku. Koučovací technika pro životní koučink je i KOLO ŽIVOTA a zvládnete ji i v bezpečí svého domova.

POSTUP – Udělejte si inventuru svého života.

1. Napište si nejdříve na papír svá životní témata, které jsou pro vás důležitá. Vzpomeňte si na období posledních tří měsíců, koho potkáváte, co prožíváte a co je pro vás důležité. Nakonec vyberte 6 nebo 8 oblastí, které jsou pro vás důležité.

2. Podle počtu oblastí, které máte, si namalovaný kruh rozdělte buď na 6, nebo 8 rovnoměrných částí.

3. Na danou čáru si vyneste hodnoticí škálu 1–10 pro zjištění, nakolik vás jednotlivé oblasti uspokojují a naplňují. 1 vůbec neuspokojuje – 10 uspokojuje nejvíce.

4. U každého tématu si odpovíte na otázku: „Jak moc jsem nyní spokojen/a v dané oblasti?“

5. Číslo, které vás intuitivně napadne, vyznačíte, a danou oblast vybarvíte libovolnou barvou.

6. Jednotlivé oblasti si vyšrafujte nebo vybarvěte. Barvy jsou také symbolické a mají pro vás osobní význam. Podívejte se, jak rovnoměrně máte kolo života nafouklé. Nyní se podívejte, jak vaše kolo života vypadá. Jak se vám na něm jede? Kde je potřeba dofouknout?

7. Můžete začít koučovací proces po jednotlivých tématech a hledat, jak je možné zlepšit stav spokojenosti v daném tématu a klidně použít otevřené koučovací otázky.

8. Nejdřív si uvědomte, co daná oblast pro vás znamená.

Možné otázky pro sebekoučink:

 • Co konkrétně „dané téma“, např. manželství pro vás znamená?
 • Jaká oblast, kdybyste se na ni zaměřili, by pozitivně ovlivnila váš život?
 • Jakou oblastí byste chtěli začít?
 • Jakou nejmenší změnu v této oblasti můžete (a chcete) udělat?
 • Co vám v tom brání?
 • Kdy začnete dělat jednotlivé kroky pro zlepšení dané oblasti?

Technika kruhu

Možný výsledek

Na tomto výsledku je vidět, že autorka je spokojená ve svém manželství (9). Ve dvou oblastech je spokojena průměrně, a to je volný čas a smysl práce (5). Naopak velmi nízká životní spokojenost je v oblastech ve vztahu s dcerou, zdravím a cvičením. Je pravděpodobné, že když najde možnosti, jak naplnit své potřeby v jednom z koučovaných témat, bude její životní rovnováha stoupat a jednotlivá témata se vzájemně propojí.

Kolo života

Zamyšlení na závěr

Představte si, že máte kouzelnou hůlku a můžete ji použít. Co vše bude jinak? Co změníte?

 

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje

     ✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí. 
     ✓ 10+ let lektorská praxe.
     ✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
     ✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
     ✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Chcete zdarma získat e-book Jsem šťastná bytost ? Vyplňte tento formulář!

Jsem šťastná bytost

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Všechny e-booky »


Objevte vlastní jemnost a sílu!

Profesní růst

Jak zlepšit týmovou spolupráci?

Připravím pro vás školení na míru.

Potenciál

Chcete najít klíček k sobě?

Přijďte na  osobní koučink.

Společná řeč

Potřebujete se umět domluvit?

Objevte cestu z labyrintu.

Semináře

Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k potenciálu
Staň se koučem
Zlepši svůj život
Mluvíme a nasloucháme
Síla a jemnost ženy
Obraz života
Jak formulovat zpětnou vazbu
Smysluplný dialog
Koučovací karty v praxi
Terapeutický koučink
Koučink s archetypy
Proběhlé semináře

Informace

Reference
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Služby

Osobní koučink
Vztahový koučink
Výcvik koučů
Staň se koučem

Články

Podcast komunikační kontexty ve vztahu
Barevná typologie osobnosti
Archetypy a koučink
Staň se koučem
Jak zpracovat strach pomocí koučinku?

YouTube Instagram Facebook Linkedin