Etický kodex

Etický kodex

Pracuji v souladu s níže uvedeným etickým kodexem pro koučování. 

Jsem držitelkou osvědčení rekvalifikačního kurzu MŠMT-19049/2018-1/241  na jméno Ing. Janka Koláčná Kosecová, Ph.D. 

Koučink je založen na partnerství.

Koučovací proces podporuje kreativitu a vede k maximálnímu využití potenciálu člověka.

Koučovací vztah je rovnocenný a je založen na smlouvě mezi koučem a koučovaným.

Koučink neznamená náhradu žádné lékařské péče.

Koučink nenahrazuje psychoterapeutickou péči.

Dodržuji  následovná pravidla:

Kouč  dodržuje chování, které koučink pozitivně reprezentuje, respektuje různé přístupy ke koučování a dodržuje zákony a pravidla.

Kouč se zavazuje, že nebude vědomě činit žádná nepravdivá či zavádějící tvrzení.

Kouč  se zavazuje přesně a pravdivě pojmenovávat svou kvalifikaci a zkušenost.

Kouč  se zavazuje, že bude pracovat na tom, aby rozpoznal, kdy jeho osobní témata a problémy zasahují do jeho práce.

Kouč dbá na svůj rozvoj a vzdělání.

Kouč  disponuje se všemi záznamy vytvořenými v rámci praxe pouze v souladu s dohodou s klienty a podle zákonů dané země.

Kouč  před zahájením koučovacího procesu otevřeně sdělí svým klientům veškeré předpokládané platby a storno podmínky.

Kouč  nevyužívá vědomě žádné mimosmluvní výhody (osobní, profesionální, finanční) vyplývající z koučovacího vztahu.

Kouč neuvádí klientům nepravdivé informace o tom, co mohou koučinkem získat.

Kouč  zaručuje důvěrnost informací sdělených v rámci koučovacího procesu.

Kouč  dodržuje zásady slušného chování běžné v dané zemi.

Kouč je zodpovědný za respektování jasných hranic týkajících se fyzického kontaktu s klienty.

Kouč  se sexuálně nestýká s žádným ze svých současných klientů.

Kouč  koučink nezačne, či ukončí v případě konfliktu zájmů.

Kouč věnuje pozornost signálům, že koučovací vztah už není pro klienta dále přínosný.

Kouč  povzbudí klienta, aby udělal změnu, pokud je přesvědčen, že je vhodnější, aby klient dostal služby od jiného kouče.

Kouč navrhne klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pokud to bude považovat za vhodné či nutné.

Kouč dbá v roli lektora koučinku dodržování Etického kodexu a své klienty seznámení s jeho zněním.

Vždy jednám v zájmu klienta.

 

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Chcete zdarma získat e-book Jsem šťastná bytost ? Vyplňte tento formulář!

Jsem šťastná bytost

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Všechny e-booky »


Objevte vlastní jemnost a sílu!

Profesní růst

Jak zlepšit týmovou spolupráci?

Připravím pro vás školení na míru.

Potenciál

Chcete najít klíček k sobě?

Přijďte na  osobní koučink.

Společná řeč

Potřebujete se umět domluvit?

Objevte cestu z labyrintu.

Semináře

Antistres
Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k potenciálu
Staň se koučem
Zlepši svůj život
Mluvíme a nasloucháme
Síla a jemnost ženy
Obraz života
Jak formulovat zpětnou vazbu
Smysluplný dialog
Koučovací karty v praxi
Terapeutický koučink
Koučink s archetypy
Proběhlé semináře

Informace

Reference
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Služby

Osobní koučink
Vztahový koučink
Výcvik koučů
Staň se koučem

Články

Barevná typologie osobnosti
Archetypy a koučink
Staň se koučem
Jak zpracovat strach pomocí koučinku?
Jak si přát

YouTube Instagram Facebook Linkedin