"Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil."      - Gail Sheehy -

Pár slov o mně

Těším se na Vás, Janka
Těším se na Vás, Janka

Dobrý den, přeji.

Jmenuji se Janka Kosecová a mým cílem je pomáhat lidem najít a využívat vlastní potenciál, a tudíž žít svůj spokojenější život. Využívám techniky pro odbourávání stresu a zvládání emocí. Nabízím empatické naslouchání a společné hledání řešení vašich problémů.

Mé vysokoškolské studium bylo zaměřeno na oblast managementu a vedení lidí a poté jsem pracovala na různých vedoucích pozicích. S plynoucím časem jsem se stala lektorkou v oblasti managementu a osobnostního rozvoje na Univerzitě obrany v Brně a neustále se v této oblasti vzdělávám.

Absolvovala jsem kurzy v oblasti psychoterapeutického výcviku tělesně ukotveného prožívání, nenásilné komunikace, akreditace kouče AKOR a řadu dalších akreditovaných kurzů pro oblast komunikace a týmové spolupráce. Dlouhodobě se věnuji meditačním technikám, které odstraňují stres díky všímavému a přijímajícímu prožívání přítomného okamžiku.

Mnou nabízené služby jsou zaměřeny na prožívání pocitů a emocí se zaměřením na ujasnění si vlastních potřeb s využíváním motivačních a koučovacích karet.

Jsem dobrovolnicí v neziskové organizaci TyfloCentrum Brno, kde mám čest pracovat s nevidomými klienty, kteří rozšiřují moje obzory. Jsem ženou, matkou i přítelkyní.

Pro informace o mém vzdělání stačí kliknout.

Rozhodnutí potřeba učení nebo potřeba umění
Rozhodnutí potřeba učení nebo potřeba umění