Anděl, umělec i rebel naslouchají intuici

Archetypy
31.3.2021
5
min. čtení
Archetyp 7. Jedinečnost rebela, anděla a umělce je v naslouchání intuice.

Jak rozumět archetypům?

Archetypy jsou originální vzory chování, které jsou uloženy v naší psychice. Je možné prostudovat celou škálu různorodých archetypů a zjistit, že něco z nich má člověk v sobě. Ovšem existuje skupina archetypů, která představuje primární archetypy osobnosti člověka. Pochopení vlastních archetypálních vzorů nám dává jasnou mapu silných a slabých stránek a objasňuje nám i způsob jak se rozhodujeme.

Jedním z hlavních kritérií pro určení, zda je archetyp součástí Vašeho psychologického profilu, je konzistence. Když určitý archetyp významně prezentuje Váš styl jednání, můžete jej identifikovat jako jeden z Vašich primárních.

Archetyp anděl

Tento archetyp je velmi specifickou kategorií a je spojován s božstvím a nadpozemským životem. V mnoha náboženstvích se potkáváme s andělem jako strážcem našeho klidu a božím poslem. Je empatickou bytostí, a ve své podstatě není člověkem. I tak žijí kolem nás lidi s tímto archetypem. Jsou to lidé duchovně velmi vyzrálí, a když je potkáte, cítíte, jak i Vaše duše je najednou lehká a povznesená. Lidé žijící tímto archetypem jsou laskaví, pečující a umí léčit již svoji přítomnosti. Daří se jim přinášet klid do domovů, vnášet do situací klid a harmonii. Z fyzického hlediska jsou velmi atraktivní a jejich povaha má sílu a jemnost.

Archetypální anděl je obvykle buď přímo spojen s vyšší mocí, nebo ji alespoň cítí. Naslouchá své intuici. Prostřednictvím tohoto duchovního nebo božského spojení je schopen přinést uzdravení a smíření těm, kterým pomáhá.

Člověk archetypu anděl je poslem klidu a života v lásce. Umí svou přítomností rozjasnit každou životní situaci. Andělé často bývají tvořiví umělci, hudebníci, malíři, spisovatelé píšící o nadpozemské kráse, propojení s božským nebem a posmrtným životem.

Lidé tohoto archetypu již určitě ve svém životě slyšeli od lidí výroky typu: “Jsi můj anděl strážný. Ty jsi moje dobrá víla.“

Silné stránky

✓ Umí chránit, inspirovat a vést lidi na bezpečné životní místo. Vytváří bezpečí.

✓ Umí vytvářet velmi rychle intimitu s nově příchozími lidmi.

✓ Je přátelský, milující a naslouchající.

✓ Vnímá přírodu a chrání ji, pečuje o ni a pomáhá přírodě i zvířatům.

Slabé stránky

  • Jejich přítomnost není spolehlivá a stálá, protože jsou prostě příliš nadpozemští.
  • V mnoha případech neumí nastavit hranice a říct NE lidem, kteří se jim pořád chtějí svěřovat. I když jsou vyčerpaní, pořád pomáhají jiným.

Stínovou stránkou archetypu je, když někdo manipulativně tvrdí, že vnímá rozměr duchovního života a zneužívá svá tvrzení pro posílení vlastního ega.

Podobnost s tímto archetypem je možné nalézt i u archetypu pečovatele, který pečuje o druhé lidi a taktéž velmi často neumí říct NE.

Archetyp umělec

Má úžasnou vnitřní motivaci vyjádřit, jak vidí a vnímá svět. Obohacuje svět o svůj jedinečný pohled. Vytváří nové a úžasné, zatím nepoznané věci. Inovuje, zdokonaluje a zlepšuje svou osobitou kreativitou vše, co dělá. Jeho emocionální a psychická touha inspiruje další, aby dávali věcem vlastní energii. Umělec někdy ztrácí vlastní identitu a tvoří ve stavu „flow“ pod vlivem své intuice, nadání, nevědomí nebo i kolektivního nevědomí. Má kreativní myšlení a tvůrčí schopnosti.

Představme si umělce, který tvoří nadčasové dílo a jeho prostřednictvím osloví mnoho lidí. Je omezován existujícími barvami, slovní zásobou a aktuálně platným chápáním světa. Své dílo může zpracovat a představit pomocí dostupných znalostí tak, aby ho pochopilo co nejvíce lidí. Nebo pochopit obrazy své mysli a umět je představit lidem. Tak vznikají nová slova jako např. v knize Harry Potter „famfrpál“, kouzelnické novotvary vznikající odvozováním existujících slov zejména z latiny „Salvio hexi, Erecto, Homenum revelio“ a další. Úžasné je, že čtenář je schopen vše pochopit, i když nikdy předtím takové slovo neznal a neměl ho spojené ze žádným významem. Stejně je to i s obrazy a další uměleckou tvorbou. Rozumíme umění, i když ho nedokážeme racionálně popsat. Takový je i umělec. Jeho křehká a citlivá duše se může někdy v realitě všedního dne ztrácet a je mu lépe v bezpečí jeho imaginárního světa. Herci se převtělují do mnoha rolí, které ztvárňují, až pak mají problém přesně pochopit identitu svého já.

Silné stránky

✓ Umí inspirovat lidi a otevírat jejich potenciál svými výtvory a činností.

✓ Má schopnost silného emocionální prožívání života.

✓ Umí zhmotnit informace uložené v podvědomí.

✓ Umí zhmotnit vlastní vizi.

Slabé stránky

  • Excentrická povaha a ztřeštěnost v jednání.
  • Strach, že sláva přijde až po smrti.

Stínovou stránkou archetypu je obava z chudoby a neschopnosti prodat svá díla. Proto se občas umělec uchýlí a tvoří věci na zakázku, čímž duševně trpí.

Archetyp Rebel

Znáte rčení: „Pravidla jsou proto, aby se porušovala“. Tento výrok rozhodně uslyšíte z úst rebela. Rebel je vlastně inovátor, člověk s odvahou realizovat změnu a otevřít oči lidem v jeho okolí. Je velmi sebevědomý a umí motivovat druhé lidi. Miluje změny, když věří, že povedou k lepšímu stavu daných věcí. Stejným způsobem miluje i nezávislost.

Jako milovníci svobod jdou slepě po hlavě za svými ideály. Jednají intuitivně s cílem naplnění svých ušlechtilých cílů. Někdy je to právě ona skvělá intuice, nepodložená rozvahou, která pomáhá rebelovi jednat.

Rebel umí riskovat. Může působit v mnoha odvětvích a být i revolucionářem, třeba i v politice. Jeho život je plný nových věcí a právě i proto někdy žije na hraně zavedených pravidel a je v přímém ohrožení svého života.

Velmi intenzivně se bouří proti diktátu a nespravedlnosti ve společnosti. Hájí práva utlačovaných, můžeme ho označit nálepkou „advokát chudoby“.

Rebel je velmi citlivý člověk, upřednostňuje tvořivý postoj k životu.  Mluví upřímně od srdce.

Nastavuje si svá pravidla, a proto mu někdy lidi v okolí vůbec nerozumí.

Rebelka jako žena v nás

Rebelka je ta část ženy uvnitř v duši, co žije svobodně, nespoutaně, svéhlavě a zcela dle svého cítění. Nepodřizuje se falešné morálce, tradicím, ani strachu, co si o ní pomyslí ostatní, když nežije podle pravidel společnosti. Je sama sebou a dělá věci tak, jak jim věří srdcem. Je jí jedno, co o ni říká okolí.

I rebelka může být zraněná a potlačená, poté se z ni stává žena, kterou okolí označuje jako potvoru nebo mrchu.

Tento archetyp miluji i proto, že velkou částí své bytosti ho žiju. V mládí mé nespoutané chování vyráželo lidem v okolí dech. Mým vzorem byla Pipi Dlouhá Punčocha, a vzhledem k oříškovému odstínu vlasů a pihám jsem si tento archetyp prožívala celým svým srdcem. Moje upřímnost mi zabezpečila velmi kvalitní mezilidské vztahy. Kdo neměl odvahu slyšet můj názor, tak se mnou do žádné konfrontace nešel. A právě proto, že jsem byla inovativní a divokou rebelkou, vybudovala jsem si svou úspěšnou kariéru jako vojákyně, kde jsem velela mužům a získala si jejich podporu a důvěru. I kořeny mé současné práce jsou v tomto archetypu. Miluji, když motivuji lidi při jejich změně životem a k naplnění jejich vlastních cílů.

Silné stránky

✓  Má odvahu porušovat zaběhlý tok věcí.

✓ Je velmi důležitou součástí lidského růstu a vývoje.

✓ Dokáže otevřít lidem oči a podpořit změnu k lepšímu a k opuštění starých řádů a předsudků.

✓ Dokáže najít vnitřní sílu na to, aby řekl a udělal to, na co ostatní nemají odvahu.

Slabé stránky

  • Bojí se bezmoci.
  • Má problémy s legitimní autoritou.

Stínovou stránkou archetypu je, že může přejít až do přílišné opozice nebo mimo hranice zákona.

Rebelka JÁ

Kratičké zastavení v archetypu rebel, protože je to jeden z mých primárných archetypů. Jednoznačně mi tento archetyp dává sílu a schopnost umět se dobře ptát, prozkoumat situace a mít vnitřní motivaci. Taktéž mi dává odvahu vyjádřit „svou pravdu“ dle mého pojetí poctivosti a objektivity. Pomocí tohoto archetypu jsem v životě zvládla vše a dokážu nemožné věci. Znám své životní hodnoty.

To je to dobré. Jenomže mě tento archetyp někdy stojí i hodně emocí. Z jakého důvodu? Moje reakce jsou plné emocí, vášní, a hlavně jsou extrémně rychlé a vypuštěná slova již nelze vzít zpět. Poté mě sžírá pozdní lítost. Potřebuji se učit a daří se mi rozeznat, kdy je mé rebelství vhodné, a kdy jsem v destruktivní opozici. Toto je okamžik pro přeměřování myšlenkového toku.

Předností archetypu ve mně je, že mám úžasnou sílu vstát z popela. Rebel mě znovu a znovu spojuje s mým autentickým já. Každý krok, který v životě podniknu, se propojuje s intuicí, která mě vede na mé cestě a ukazuje mi způsoby, jak poznat sebe, svou jedinečnost a poslání.

Co mají tyto 3 archetypy společné?

✓ Jsou inspirativní a tvořiví.

✓ Umí motivovat jiné.

✓ Dokáží druhým lidem ukázat věci, které vidí jenom oni - kouzlo, realitu, nové možnosti.

✓ Naslouchají intuici.

Archetypy anděla, rebela a umělce nás učí naslouchat vlastní INTUICI, která nám našeptává, jaké máme možnosti a jaký smysl mají dané věci.

Naslouchejme své intuici, která nám pomůže objevit, v čem jsme jedineční.

KAŽDÝ Z NÁS JE V NĚČEM ZCELA NADPRŮMĚRNÝ, PROTOŽE SVĚT NÁS TAKOVÉ POTŘEBUJE. Stačí si i pomocí archetypů uvědomit své já, svou ojedinělost, vzácnost a dovolit si žít v souladu se svým přesvědčením, nevědomím a jedinečností.

Více o archetypech si můžete přečíst v článcích:

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje vnitřní síla - https://www.jankasrdcem.cz/blog/tri-magicke-archetypy

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje závislost - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-kde-hlavni-roli-hraje-zavislost-nebo-poslusnost

✓ Archetypy ženských rolí - https://www.jankasrdcem.cz/blog/zeny-jsou-bohyne-a-muzi-to-vi

✓ Peníze a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/penize-a-archetypy

✓ Rodina a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/triada-rodiny-otec-matka-a-dite-v-archetypech

✓ Archetyp sabotéra - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetyp-sabotera-aneb-moznost-volby

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje sebeúcta - https://www.jankasrdcem.cz/blog/prostituuji-pecuji-nebo-chranim-aneb-sebeucta-v-archetypech

✓ Archetyp obětních postojů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/obeti-a-objeti-aneb-jak-zit-v-objeti-sebelasky-a-byt-pro-sebe-dobrym

✓ Koučink pomocí archetypů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-a-koucink

Použitá literatura

MARK, Margaret a Carol PEARSON, 2012. Hrdina nebo psanec: [jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů]. Brno: BizBooks. ISBN 9788026500278.

MYSS, Caroline, 2018. Posvátné smlouvy: jak probudit svůj božský potenciál. Přeložil Michal STRENK. Praha: DharmaGaia. Nová éra. ISBN 978-80-7436-095-4

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.