Peníze a archetypy

Archetypy
28.3.2021
5
min. čtení
Archetyp 5. Život je energie. Peníze jsou jednou z energií a každý z nás má k nim jiný archetypální postoj.

Když se řekne peníze...

"Peníze tu budou, ale my nebudeme".

"Kdo šetří, má za tři".

"Bez peněz do hospody nelez"

Možná Vás napadá i jiné přísloví na téma peněz. Jaký je Váš postoj k financím?

Život je energie, kterou můžeme prožívat různými způsoby. Můžeme vše analyzovat, probádávat, plánovat, kontrolovat, spočítat, vyhodnocovat a vše zjištěné dávat do statistik. Na druhou stranu můžeme žít v mýtech, pohádkách, poezii, umění a lásce. Dokonce můžeme najít rovnováhu a spojit svět vědy, umění a mystiky. A tak je možné bádat nad tím, jaký vztah mají k financím jednotlivé archetypy. Samozřejmě, že psychologie archetypů se využívá i při tvorbě reklam, marketingu firem a v mnoha jiných odvětvích podnikání. Pro začátek roku 2021 je možné se i zamyslet nad tím, jak umíme hospodařit.

Blázen

Blázen vždy hledá neočekávané peníze pomocí finančních zkratek. Je ochoten riskovat. Rozhoduje se spontánně až ukvapeně. Pro investice se rozhoduje okamžitě, za nedostatku času a informací. Neřeší detaily a v žádném případě neanalyzuje možné dopady. Na základě okamžitého nadšení uzavírá obchody.

Bojovník

Bojovník je obecně považován za úspěšného v obchodním i finančním světě. Nehoníce se za ziskem a zabývajíce se pouze dosažením vrcholu opravdového životního prožitku, získává tento archetyp finanční svobodu.  Bojovníci jsou dobří investoři, umí zdravě riskovat a mít i kontrolu nad financemi. Bojovník dělá svá vlastní rozhodnutí, i když si vyslechne poradce.

Dítě

Tento archetyp je naším počátečním postojem k penězům. Zpočátku k financím máme neutrální a velmi nevinný postoj. Až v průběhu života lépe poznáváme jejich význam, zaujímáme k penězům jiné archetypální chování.


Dítě si vytváří vztah k financím na základě pozorování svého vnějšího prostředí. Zpočátku spoléhá na rady a názory ostatních. Dítě důvěřuje svým vychovatelům a pod jejich vedením se učí pochopit energii peněz. Samozřejmě nejde v tomto archetypu uvíznout, protože by se mohl dospělý člověk dostat do nepříjemných finančních potíží. Prostě tak, jako ve všech oblastech, tak i ve vztahu k financím dítě musí dospět.

Královna

Královna představuje celistvost. Uznává hodnoty a stanovuje priority. A proto umí peníze získat, hospodařit s nimi a dobře je investovat. Má vizi a nadhled a její investice jsou založeny na pečlivé analýze.

Léčitel/umělec/tvůrce

Léčitel si někdy pro sebe říkává, že není možné přijímat za své služby peníze. Jeho svobodná, tvořivá duše to dostala darem, tudíž je jeho povinností tímto darem léčit další lidi. Věří, že si peníze nezaslouží. Přeci nemůže zaprodat duši léčitele za peníze.


Když je léčitel již moudrým a ví, uvědomuje si, že je svobodnou duší a jeho kreativita je úžasným darem, který rozvíjí. Obohacuje tím svět. Léčí tělo a srdce jiných lidí. A proto již umí i přijmout peníze za svoji práci.

Umělci/tvůrci jsou na duchovní nebo umělecké cestě. Život v hmotném světě bývá velmi komplikovaný a taktéž jejich vztah k penězům je nevyvážený, buď je milují, nebo nenávidí. Peníze milují, protože si za ně můžou pořídit příjemný a svobodný život.

Neumí investovat, a když investují, tak většinou špatně. Mají strach ze rčení, že peníze a sláva přichází až po smrti. Velmi neradi tvoří za peníze. Potřebují tvořit to, co mají v duši a ne pro peníze.


Umělec nechává lidi se kochat pohledem na kouzelná umělecká díla, která tvoří, a potřebuje si uvědomit, že je zcela v pořádku přijímat finanční ocenění za osobní přínos pro harmonii lidstva.

Matka

Umí zabezpečit život v hojnosti. To neznamená, že potřebuje extrémní finanční příjem, ale spíše, že ovládá schopnost hospodaření. Dokáže zabezpečit živobytí pro rodinu v podobě jídla, kulturního programu, cestování a všeho, co rodina pro svůj blahobyt potřebuje.

Milenec/milenka

Tento archetyp umí dávat a rozdávat vše, co je jeho majetkem, včetně financí. Baví ho život, mezilidské vztahy a požitek. Z tohoto důvodu své peníze klidně utrácí za zábavu. V případě, že chce peníze vydělat a dobře je investovat, potřebuje k tomu využít své silné stránky. Patří mezi ně schopnost vytvářet dobré mezilidské vztahy. Hospodaření se prostě musí naučit pod vedením správných lidí. Při investování je pro něho důležitá opatrnost.

Mučedník

Mučedník se tak moc stará o druhé, až zapomíná na sebe, a to i v oblasti finanční. Podporuje ostatní, peníze daruje, půjčuje, aniž si uvědomuje, že sám již nemá. Mučedník je perfekcionista, umí kontrolovat své finanční toky, poradit se s odborníky, a nakonec se i rozhodnout, jak investovat.


Doporučení pro tento archetyp: "je potřeba být opatrný a nedůvěřovat každému čili není potřeba zbytečně obdarovávat všechny lidi v okolí".

Peníze a blahobyt


Jak vnímáte obrázek?


Padají peníze směrem k Vám nebo odtékají dírou od Vás?

Oběť

Oběti často žijí minulostí a ze svého finančního neúspěchu obviňují osud nebo jiné lidi. Když není oběť schopna vydělat dostatek peněz pro obživu, a ještě navíc i špatně hospodaří, má velké množství výmluv pro obhajobu svého neúspěchu. Její schopnost hospodařit je spíše pasívní.

Otec

Archetyp otec pečuje o svou rodinu, tedy manželku a děti. Dokáže realizovat naplnění společné vize rodiny.

Jeho potřebou je přinést peníze do kruhu své rodiny pro naplnění materiálního zabezpečení. Do rodiny tudíž přináší peníze zvenčí, aby tyto vydělané peníze zabezpečili příjemné podmínky pro život. Kromě toho se o rodinu stará i dalšími způsoby, například pomáhá pečovat o děti. Řeší řadu projektů jako je údržba bydlení, provozování automobilu apod.

Pečovatel

Pro pečovatele je obecně nekomfortní peníze přijmout. Finančně podporuje charitativní projekty, i když sám má málo, čímž ztrácí na své životní spokojenosti. Emočně se dostává do nepříjemných pocitů sebeobviňování, že přeci peníze přijímat nemůže. Z dlouhodobého hlediska mu pak hrozí ztráta vnitřní motivace, vyhoření a následně změna zaměstnání.


Když se pečovatel naučí vážit si svých hodnot, zkušeností, znalostí, času a zejména sebe, mění i svůj postoj k penězům. Naučí se přijímat peníze za péči, kterou poskytuje a rád podporuje různé charitativní projekty. Umí tvořit férové ceny pro strategii „win-win“.

Nabízí kvalitní služby a umí přijmout odpovídající ohodnocení, aby dokázal uhradit své náklady a vytvářel si prostor na další vzdělávání a taktéž tvoření svého života. Jeho cena se zvyšuje přímo úměrně jeho schopnostem, poptávce a životní realitě.

Podnikatel

Podnikatele zajímá výsledek, finanční zisk a možnost opětovného investování. Tvoří týmy, vytváří pracovní možnosti pro jiné lidi. Moudře investuje a peníze jsou pro něj zdravým oběživem a podporuje jejich tok. Prožívá finanční hojnost, umí vytvářet prostředí i pro krizová období. Má plán pro každou situaci.

Prostitutka/žoldák

Prostitutka peníze získává za svou úslužnost a okamžitě po jejich obdržení je utrácí. Neinvestuje, dělá si i dluhy a pak musí více pracovat, aby dostála svým závazkům. I když dokáže peníze za své služby vydělat, hospodaří nerozvážně a o investice se vůbec nestará.

Stejný postoj k penězům má i žoldák. Je placený za svou nádenickou službu, u které jsou zpravidla porušovány etické hodnoty. Peníze poté rychle utrácí pro osobní potěšení.

Rebel

Investuje peníze příliš rychle, bez rozmyslu a pak se dostává do finančních potíží. Nevytváří rezervy pro krizová období. Mívá málo trpělivosti investovat do déle trvajících, ale z investičního hlediska zajímavých projektů. Brzy ho přestane bavit plnit dlouhodobější cíle. Dobře ovšem je, že má odvahu investovat a velmi rychle splnit vytýčené cíle.

Spořitel/Skrblík

Je extrémně spořivý a má rád jistotu. Je schopen udržet v rovnováze úspory a kvalitu svého žití. Neinvestuje, nedopřává si prožitky pro zlepšení kvality jeho života. Přílišně spoří s využitím konzervativních produktů. Jeho postoj k životu je příliš asketický a peníze zejména spoří.  

Učitel

Moudrý, sebevědomý a zralý učitel si uvědomuje svou jedinečnost. Chápe, že vzdělává lidi kolem sebe, jde osobním příkladem znalostmi i postojem, jak učí. Oceňuje sebe a velmi rád sdílí nabyté informace. Je řečníkem, který vystavuje výuky na příbězích. Odměny za svou práci si váží a je schopen vydělat peníze i dalšími aktivitami. Domácím doučováním, vlastním OSVČ, publikační a vědeckou činností. Peníze jsou pro něj příjemné, ale důležitější je jeho osobní přínos pro společnost. Potěší ho i maličkosti typu poděkování, květiny nebo jiného drobného dárku jako projevu uznání za jeho práci.Když se učiteli nedaří, zpravidla vykazuje velkou míru nespokojenosti s platovým zařízením. Zkušenější učitel často argumentuje, že se mu nelíbí, jak málo je ohodnocený, i když má daleko více znalostí a praxe než mladší kolega. Prožívá frustraci z nových technologií a obává se, že jeho pozice bude nahrazena umělou inteligencí. Uvědomuje si, že jeho role je vzdělávat a prožívá vztek a bezmoc, když na něho rodiny přesouvají odpovědnost i za výchovu svých dětí, a to často v nerovnováze s vazbou na rodinné prostředí. Je frustrovaný stálým spíše průměrným příjmem a peníze nutně potřebuje jako vnější motivaci.

Závěr

Je možné pochopit logiku chování různých archetypů a podle toho měnit své chování. Ať už je člověk obětí nebo dítětem, neumí hospodařit s penězi a uvědomí si, že potřebuje změnu, dokáže se stát bojovníkem a najít správnou hodnotu peněz. Prvním krokem je tedy uvědomění, poté to již může být řada funkčních strategií s cílem pochopit finance. Ať jste jakýmkoliv archetypem, je dobré si uvědomit, že peníze jsou energií a je potřeba být finančně gramotným a vytvářet si rezervy na horší časy.

Více o archetypech si můžete přečíst v článcích:

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje vnitřní síla - https://www.jankasrdcem.cz/blog/tri-magicke-archetypy

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje závislost - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-kde-hlavni-roli-hraje-zavislost-nebo-poslusnost

✓ Archetypy, které umí naslouchat intuici - https://www.jankasrdcem.cz/blog/andel-umelec-i-rebel-naslouchaji-intuici

✓ Archetypy ženských rolí - https://www.jankasrdcem.cz/blog/zeny-jsou-bohyne-a-muzi-to-vi

✓ Rodina a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/triada-rodiny-otec-matka-a-dite-v-archetypech

✓ Archetyp sabotéra - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetyp-sabotera-aneb-moznost-volby

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje sebeúcta - https://www.jankasrdcem.cz/blog/prostituuji-pecuji-nebo-chranim-aneb-sebeucta-v-archetypech

✓ Archetyp obětních postojů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/obeti-a-objeti-aneb-jak-zit-v-objeti-sebelasky-a-byt-pro-sebe-dobrym

✓ Koučink pomocí archetypů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-a-koucink

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.