Tři magické archetypy

Archetypy
12.4.2021
6
min. čtení
Archetyp 9. Fenix, scarabeus a drak jsou prastaré archetypy, které žijí v nás i dnes.

Archetypy nalézáme v umění, mýtech, legendách, pohádkách, náboženstvích a v nevědomí. Někdy stačí pochopit jednotlivé archetypy a umíme vytvářet vlastní životní realitu a všemu lépe rozumět. I pomocí nejstarších, téměř mystických archetypů, je možné pochopit chování lidstva ve 21. století. Přestože technologie a civilizace již mnohé změnily, základní rysy archetypů s námi tady přežívají.

Fénix

Fénix jako archetyp představuje nekonečný proces transformace a znovuzrození. Po každém vyčerpání a návratu k sobě se z popele zrodí zdroj nové životní síly, poznání a chuti tvořit. Jeho síla a mírumilovnost mu pomáhá prožít vlastní cykličnost.

Vždy po každé transformaci jsi silnější osobností a tvé životní hodnoty jsou na pevném základě. Tento archetyp umí člověka navést k jeho podstatě žití a k sobě samému. K vlastním pramenům, počátkům a pravdě. Jedná se o velmi silný a starý archetyp. Jeho klíčovou silou je ODOLNOST, PEVNOST A HOUŽEVNATOST. Hodnota je ČESTNOST. Umí žít v hojnosti.

Vzkaz archetypu je:Vzbuď svoji vnitřní sílu. Odhoď to, co již nepotřebuješ, a žij sebe.“

Archetyp Fénixe umí prožívat proces života včetně zpracování emocí:

 • zastavit se;
 • uvědomit si;
 • zpracovat a přijmout;
 • změnit;
 • tvořit.

Cíl: Žít směrem k uvědomělosti, práci se zvědavostí, k autenticitě a opravdu vše dělat v souladu se svým vědomím.

Stinné stránky: Moc tlačí na pilu. Dává si vysoké stropy/cíle a pak dává hodně úsilí do jejich prolomení.

Jak to změnit: Když se povede najít hlubokou důvěru k sobě.

Koučovací otázky:

✓ Jakým způsobem buduješ svůj domov? Co pro tebe znamená? Jak můžeš ze svého domova vybudovat svůj ráj harmonie?

✓ Jakým způsobem využíváš svůj hlas, jeho hlasitost a intenzitu? Jakou melodií říkáš světu, co říct potřebuješ?

✓ Jak dlouho dobu potřebuješ být v samotě pro načerpání své vnitřní síly?

✓ Jaké stropy v životě máš? Jakým způsobem je zvládáš? Jak je posouváš dál?

✓ Jakým způsobem pracuješ na svém osobním rozvoji? Co vše se ti již povedlo zvládnout, změnit? Co si z toho uvědomuješ?

✓ Co vše potřebuješ v životě přijmout, abys mohl/a čelit další úskalím?

✓ Jakým způsobem jsi laskavý/á, naslouchající a empatický/á k sobě?

✓ Jak pojmenuješ své vnitřní strachy? Jak moc tě paralyzují? Jak je vyřešíš?

✓ Když pozoruješ tento archetyp v sobě, jaké cykly má? Jak se v jednotlivých cyklech chováš? Jak bys je pojmenoval/a? Co bys v některém z cyklů chtěl/a již změnit?

✓ Po čem opravdu tvoje duše touží? Po jakém životě. Co je tvoje PRAVDA? Co potřebuješ spálit?

✓ Jak budeš pracovat s komplexitou důvěry k sobě?

Scarabeus

Scarabeus je archetypem přerodu. Skarabeus vzniká ze svého vlastního rozkladu, a proto je symbolem znovuzrození. Umí chránit a pomocí nevědomí aktivuje vnitřní sílu jednotlivce. Proto je důležité umět se zklidnit a naslouchat své intuici.

Představuje symbol nového života, sluneční a životní cyklus. A taky velkou pracovitost, protože před sebou neúnavně valí svoji kuličku trusu. Stejně jak brouk valí svou kuličku, valí i egyptský bůh Chepri slunce po obloze. Egypťané věřili, že skarabeové jsou pouze samičky a dokážou se samooplodnit.

Jeho klíčovou silou je ODOLNOST, REGENERACE a ÚSPĚCH. Hodnota je UPŘÍMNOST. Umí žít v hojnosti.

Vzkaz archetypu je:Naslouchej intuici pro pochopení souvislostí a poté můžeš změnit vše žádoucím směrem.“

Tento archetyp byl a stále je symbolem reinkarnace, tedy zrození člověka, jeho přeměny, následné smrti a znovuzrození v záhrobí.

Z pohledu žití jednoho života a s využitím koučinku je možné konstatovat, že člověk silný v tomto archetypu umí ve svém životě identifikovat své poslání a umí praktikovat management změn.

Člověk tohoto archetypu UMÍ:

 • najít dramatický důvod pro žádoucí změnu;
 • sestavovat správné týmy pro spolupráci;
 • formulovat vizi a strategii pro naplnění vize;
 • vykomunikovat vizi jako atraktivní a žádoucí;
 • motivovat lidi a dát jim pravomoci pro realizaci změny;
 • vyhrávat malá vítězství;
 • vytrvat;
 • zvítězit;
 • upevnit nastolenou změnu;
 • jít dál.

Cíl: Být silnou osobností a chránit své blízké před jakýmkoliv zlem. Být šťastný a spokojený člověk.

Stinné stránky: Až příliš moc věří na náhody. Jeho rozhodování může být někdy velmi chaotické a pak nežádoucí změna stíhá další změnu. Nebo naopak ustrne a bojí se jakékoliv změny.

Jak to změnit: Potřebuje se neustále vzdělávat, učit se a získávat znalosti.

Koučovací otázky:

✓ Co je tvým životním posláním?

✓ Jak vypadá požadovaný stav, kterého chceš dosáhnout?

✓ Koho v životě potřebuješ, aby ti pomohl zvládnout všechny změny?

✓ Jakým způsobem umíš mluvit s lidmi?

✓ Čím inspiruješ ostatní?

✓ Co ti pomáhá vydržet při plnění nastavených cílů?

✓ Kdyby se teď stal zázrak, a můžeš změnit cokoliv, co bys změnil/a? Komu by ta změna prospěla?

✓ Jak slavíš, když se ti povede splnit cíl?

✓ Jakým způsobem oceňuješ druhé lidi?

✓ Představ si, že se setkáš se svým JÁ, které je o několik let starší a již má mnoho znalostí a zkušeností. Co je pro tebe na tomto setkání nejdůležitější?

Drak

Drak, podle dochovaných listin, je pravděpodobně nejstarším obrazovým symbolem v alchymii.

Archetyp draka je známý po celém světe a vyskytuje se v  každé kultuře.  Zahrnuje v sobě mnoho témat od hojnosti, bohatství, moudrosti, uzdravování, vědění až ke smrti a znovuzrození.

Drak je symbolem jednoty, protože spojuje talenty mnoha bytostí do celistvosti. Draků je mnoho druhů, ať již ohnivý, východní nebo západní, ale všichni mají stejnou energii.

Drak hlídá místa, na kterých je ukryto poznání. V mnoha příbězích drak chrání/střeží nějaký poklad a velmi často je tím pokladem voda. Možná i nyní je velmi žádoucí si uvědomit, že voda stojí za zrodem lidského života a její nedostatek může způsobit zánik celé civilizace.  Velké škody může způsobit i ve formě povodní, vytrvalých dešťů nebo tsunami vln. Archetyp draka chrání život na planetě.  Tudíž je potřeba umět pracovat se svojí autenticitou a chránit poklady lidstva nejenom v zájmu jednotlivce, ale i v zájmu celého společenstva.

Klíčovou silou tohoto archetypu je MRAVNOST, UŠLECHTILOST a BEZÚHONNOST.  Hodnota je INTEGRITA.

Vzkaz archetypu je:Vykroč a pokroč na své životní cestě a objev svůj poklad.“

Zajímavé může být hledání odpovědi na otázku, jakým způsobem umí spolupracovat archetyp hrdiny a draka. Hrdina ve všech příbězích metaforicky bojuje a zpravidla vyhrává střet s drakem. Jung (2009) popisuje archetyp hrdiny jako „nejúplnější a nejčistší prototyp všech archetypů“. Archetyp hrdiny překonává mnoho překážek a plní náročné úkoly toužíce po ocenění a věčnosti.  Archetyp draka již věčnosti rozumí a nemusí po ní toužit. Zde je možné hledat i rozpor lidí západní civilizace, kde každý z nás touží po moudrosti, poznání a ještě se hodnot draka bojíme.  A proto velmi často hledáme bezpečí v hrdinovi, který nám pomůže zahnat naše strachy a obavy. I to může být důvod, že člověk 21. století se intenzivně věnuje vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje. Dochází k znovuobjevení vlastní duše.  

Archetyp draka nás učí mít možnost volby. Je možné si vybrat cestou seberozvoje a s kým je potřeba kráčet.

Archetyp draka je velmi komplexní a má v sobě dobro i zlo. Záleží na jeho rozhodnutí, čemu bude dávat svoji pozornost.  Je schopen vytvářet silné, důvěryhodné vztahy a přijmout dračího jezdce. Naopak umí bez milosti zničit drakobijce nebo nevinnou oběť.

Z pohledu současníka je možné archetyp draka uplatnit v oblastech:

 • práce s pozorností;
 • meditování;
 • uklidnění;
 • sebepoznání a objevení svého potenciálu.

Cíl: Žít ve své pravdě, objevit poznání a propojovat talenty.

Stinné stránky: Podléhá a způsobuje chaos. Umí ničit, ale i podlehnout zcela vůli jiného člověka.

Jak to změnit: Najít klid a věnovat svoji pozornost pozitivním směrem.

Koučovací otázky:

✓ Jaký strach potřebuješ zpracovat/pochopit/odložit? Kdo nebo co ti může pomoct strach pojmenovat a vyřešit?

✓ Co je pro tebe právě teď v životě důležité? Jakým způsobem pracuješ se svojí pozorností?

✓ Co ti opravdu dodává klid? Jak můžeš pocit svého klidu zintenzivnit?

✓ Jaký jsi člověk? Co je tvůj mravní zákon?

✓ Jak chceš inspirovat další lidi?

✓ Jakým způsobem chceš lidi motivovat?

Tečka na závěr

Každý z nás má v sobě předpoklady pro využívání různorodých archetypů.  Propojením osobností s různými archetypy mohou vzniknout zajímavé příležitosti a nové projekty. Jak propojit svéráznou Jungovou psychologii archetypů s podnikáním a koučinkem? Mně vychází naslouchat svoji intuici. Může to znít jako klišé. Jenomže je to opravdu dechberoucí, když se člověk napojí na svůj vnitřní klid a dovolí si naslouchat svému srdci. Přesně to nyní žiji a je to velmi smysluplné.Více o archetypech si můžete přečíst v článcích:

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje závislost - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-kde-hlavni-roli-hraje-zavislost-nebo-poslusnost

✓ Archetypy, které umí naslouchat intuici - https://www.jankasrdcem.cz/blog/andel-umelec-i-rebel-naslouchaji-intuici

✓ Archetypy ženských rolí - https://www.jankasrdcem.cz/blog/zeny-jsou-bohyne-a-muzi-to-vi

✓ Peníze a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/penize-a-archetypy

✓ Rodina a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/triada-rodiny-otec-matka-a-dite-v-archetypech

✓ Archetyp sabotéra - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetyp-sabotera-aneb-moznost-volby

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje sebeúcta - https://www.jankasrdcem.cz/blog/prostituuji-pecuji-nebo-chranim-aneb-sebeucta-v-archetypech

✓ Archetyp obětních postojů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/obeti-a-objeti-aneb-jak-zit-v-objeti-sebelasky-a-byt-pro-sebe-dobrym

✓ Koučink pomocí archetypů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-a-koucink

Použitá literatura

Jung, C. G. Výbor z díla VIII. Hrdina a archetyp matky, Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2009, 236

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.