Ženy jsou bohyně a muži to ví

Archetypy
30.3.2021
8
min. čtení
Archetyp 6. Pro ženy, aby si uvědomily svoji sílu a pro muže, aby lépe pochopili své partnerky.

Článek je určen pro ženy, aby si uvědomily svoji sílu a pro muže, aby lépe pochopili své partnerky a prožívali s nimi něhu a jemnost.

Uctívání božství patří do všech náboženských tradic. Otázkou je, jestli věřící ctí jednoho nebo vícero božstev, případně bohyni. V kontextu poznatků, kdy první na světe byl matriarchát a až poté patriarchát, je možné se domnívat, že prvotně se uctívaly bohyně. Archetyp bohyně jako základního principu ženství spočívá ve schopnosti plodit nový život. Každé vývojové období civilizace má svou představu o kráse ženy a o tom, jak vypadá nádherná a plodná bohyně.

„Když slyšíte slovo bohyně, jaký typ bytosti si představíte?“

Obecně v pohanských náboženstvích bohyně představuje vyšší ženský princip, který tvoří život, přírodu a hojnost. Společně s mužským principem představuje nekonečný cyklus života.

I tak není vše sluncem zalité, a ne každá bohyně je čarokrásnou bytostí. Tři služebnice boha podsvětí Hádese jsou bohyněmi pomsty a kletby. Když řekneme slovo bohyně, nejspíše si nepředstavíme tyto tři Erínye. Jejich oči byly zalité krví, měly drápy a kolem obličeje se jim kroutily zmije.

Ottův slovník naučný (1902) bohyni charakterizuje jako: „ženštinu zabývající se prostonárodním lékařstvím, hadačstvím, pomáhajícím lidem ve všech případnostech života. Lid ji má za dobrou čarodějnici“.

Nečekané místo, kde můžeme v českých zemích najít bohyně, je okres Děčín. Potkáme tady dokonce dvě části obce Malšovice se jmény Nová Bohyně a Stará Bohyně.

Můžeme si představit celou plejádu irských, galských, velšských, řeckých nebo keltských bohyň. Dokonce si můžeme představit vlastní imaginární bohyni.

Jenomže my jsme Slované, a proto je čas pro připomenutí si krás a půvabů slovanských bohyň.  Naše příroda žije v cykličnosti čtyř ročních období, a každé z nich je v patronaci nějaké z bohyň, popřípadě některé bohyně sdílí společně určitá roční období.

Vesna

Vesna je bohyně zrození, je mladičkou dívkou oblékanou v bílé barvě. Vždy usměvavá, skotačící, poskakující, radostná, rozesmátá a překrásně zpívající. Někdy jí může být až moc. její neustálá hravost a upovídanost může i unavovat. Je totiž bohyní jara, nových začátků a všech okamžiků zrození v tomto krásném období. Vládne době, v které se vše znovu rodí, když se probouzí příroda, vše kouzelně kvete a je velmi dynamické. Vesna se oslavuje na jarní rovnodennost.

Žena, která má v sobě část této bohyně bývá mladičkou dívkou, která je v rozpuku dospívání. Vesna je archetypem panny/mladé dívky.

Archetyp panny má dynamickou, zářící, mladicky nespoutanou a bezprostředně čistou energii. Její myšlení je upřímné a laskavé. Panna si nastavuje vize a cíle, které plní s nadšením. Je ženskou silou, která vládne proměňující energií. V této etapě se z dítěte zrodí žena. V pohádkách jsou to princezny a dívky, které čekají na svého prince (Popelka, Šípková Růženka).

Stínovým aspektem panny je prudérnost a odmítání sexuality. Popírání přirozenosti sexuality má zpravidla hlubší kořeny v popření sama sebe.


Nádherná bohyně je v každé ženě.

Lada

Lada je matka všech bohů. Je bohyní jara, zrození, lásky, svateb, ochránkyní žen a dětí. Lada je považovaná za bohyni opojení, náruživosti, veselosti a sexu. Představuje sexualitu a žití v partnerských vztazích. Lada se oslavuje v den jarní rovnodennosti a jejím měsícem je květen. Ztělesňuje úchvatnou emočnost lásky, a proto první květnový den patří zamilovaným. Jednou z oblíbených tradic je líbaní pod rozkvetlou třešní.

Žena, která má v sobě část této bohyně je milovnicí. Projevuje svoji lásku, vášeň i oddanost. Lada je archetypem milenky (Marilyn Monroe). Intimita, smysl pro krásu, vášeň a prožívání emocí lásky jsou základním pilířem tohoto archetypu. Žena v roli milenky důvěřuje sobě i mužské energii. V lůně milenky je možné splynutí s podstatou lidstva a neutichající vášní.

Stínovým aspektem milenky jsou sexuální bloky, nepochopitelný hněv proti mužům, projevy neovladatelného vzteku.  Nešťastná žena se pořád omlouvá druhým, snaží se zavděčit. Když vidíme, jak někde sedí ženy, které moralizují, pomlouvají, hodnotí a pronáší soudy, je dost možné, že archetypálně jsou to zhrzené milenky.

Živa

Živa je zralou bohyní života a plodnosti. Představuje hojnost, vůni obhospodařovaných lánů, polí a luk. Je odpovědnou za úrodu. Léto je jejím obdobím vlády a taktéž do její vlády patří podzimní dny, které jsou prosluněny sluníčkem. Je ztělesněním ženské krásy, plnosti s oblými boky a velkými ňadry. Oslavuje se na letní slunovrat.

Žena, která má v sobě část této bohyně je skvělou matkou oblečenou v květinovém vzoru šatů, usmívající a těšící se z nádhery klasů a slunečnic.

Živa je archetypem matky. Ochraňuje život, děti a rodinu. Tento archetyp je podrobně pospaný v článku Tráady rodiny - otec, matka a dítě v archetypech. Dalším možným archetypem této bohyně může být královna (Marie Terezie).

Archetyp královny představuje již zralou ženu, která má svou důstojnost a sebevědomí. Zvládá být ženou starající se o domácnost, dokáže nakrmit veškeré obyvatele svého království či různá království spojit. Miluje, je laskavá a pečující. Jsou situace, kdy ji dochází síla, bývá plačící a opětovně vstávající z popela, aby znovu vybudovala své království, pomohla nemohoucím a vedla všechny k prosperitě. Naslouchá a vede, představuje moc a autoritu žen.Umí plánovat a hledat správná rozhodnutí v prospěch svého království. Na druhou stranu je schopna bez milosti setnout hlavu nepříteli. Královna je zodpovědná sama za sebe, svá rozhodnutí a život ve vlastním království. Ctí a podporuje svého krále.

Stínovým aspektem může být zlá nebo ledová královna. Tato žena má pouze zraněné nebo zlomené srdce. Vyléčit srdce pomůže vědomá práce se všímavostí, meditace, láska, empatie a podpora od nejbližších.

Mokoš

Mokoš je bohyní úrodné země, která má být vlhká a výživná, aby přinášela hojnost sklizně. Mokoš je patronka chovu dobytka a ženských prací. Je zralou a moudrou ženou středního věku. Je patronkou ženskosti a domova. V mytologii vystupuje jako bohyně předoucí nit osudu.

Oslavuje se mezi 21. a 23. zářím. V tento okamžik jsou si na jediný moment den a noc rovny a jsou na vteřinku stejně dlouhé. Jedná se o bod dokonalé stability.

Žena, která má v sobě část této bohyně je komplexní a zodpovědnou osobou, která pečuje o svou rodinu. Mokoš je archetypem přadleny (Taťana Fisherová).

Archetyp přadleny představuje pozitivní postoj k životu, přijímá patriarchát a představuje v něm typicky ženskou roli.  Díky tomu je oceňována a dostává se ji uznání. Dodržuje stanovená pravidla, řád a udržuje rovnováhu ve společnosti.  Spojuje mnoho příběhů a různorodé prvky v jeden celek. Je archetypem poznání, spolehlivosti a propojování. Jestli některá žena umí psát tvořivé příběhy, připravovat aktivity pro propojování lidí, vzdělávat, vytvářet rituály nebo šít, pak má v sobě tento archetyp ženy.

Morena

Morena je bohyní podzimu ve dnech, kdy je plískanice a je vládkyní zimy. Potřebuje ji jak příroda, tak i lidé, protože dopřává klid a odpočinek. Jde o starou, neplodnou ženu, vždy zachmuřenou, představující vládkyni smrti. Je již moudrou stařenou/vědmou. Střeží světské pořádky neodvratných konců. Bez ní by nebyl cyklus života úplný. Někdy děsí svým mrtvolným vzhledem. V dnešní době žijeme ve společnosti, která má fobický strach ze smrti, i když je přirozením ukončením života. Neděsme se Moreny, ale čerpejme z její síly, když prožíváme komplikované životní situace. Dává nám sílu v těžkých a krizových momentech našeho života. Oslavuje se na zimní slunovrat.

Žena, která má v sobě část této bohyně, má v sobě vnitřní moudrost a klid, kterou získala životními zkušenostmi a věkem. Morena je archetypem stařeny/moudré ženy/vědmy (Anna Hogenová). Jdouce životem, naslouchajíce svému poslání, chápajíce smysl žití se stává žena vědmou. Žije v upřímnosti, naslouchá intuici a je spirituálně vědomá. Energie tohoto archetypu s respektem umí odejít z tohoto světa a dává prostor pro vše nové, co následuje. Umí přinášet uklidnění, smíření a zpomalení.

Stínovým aspektem archetypu je, že předává své znalosti manipulativním způsobem za účelem stabilních finančních zisků a vytvoření si komunity, která ji bezbřeze obdivuje a následuje. Což je dnes jevem, který je možné potkat i v oblasti osobního rozvoje.

Libuše – žena, matka, královna, bohyně a patronka české země

V historii našich zemí žilo mnoho zajímavých a inspirativních žen. Kněžna, vědma a věštkyně Libuše byla nejmladší ze tří Krokových dcer. Znala minerály a uměla je nalézt. Žila převážně na Vyšehradě. Nabádala muže, aby se zakořenili, protože dobrý král má být pevně propojený se zemí a žena je země.  Libuše uměla sjednocovat a vést jak muže, tak i ženy.

Vládla českému lidu moudře a spravedlivě. Uměla udržet hranice své země.  Měla úžasný nadhled. V jednom sporu dvou mužů rozhodla spravedlivě, ale muž, který prohrál, se rozzlobil. Následně odsoudil vládu ženy a chtěl, aby je soudil muž. Libuše se podvolila a řekla vladykům, kde najdou jejich nového knížete a že se jmenuje Přemysl. Našli ho a Přemysl Oráč se stal jejím manželem.

Objevení sebe jako bohyně

Ve všech kulturách se vyskytují podobné typy bohyň, ať už jsou jejich jména jakákoliv. Jednotlivé kruhy bohyň znázorňují cykličnost života žen a země. V každé ženě je kousek nějaké bohyně nebo archetyp ženství a tyto schopnosti se v nás probouzí při řešení různých životních situací.

Jak prožívat bohyni v sobě?

Představte si sebe samu v prostředí, které máte ráda. Udělejte si prostor pro sebe, meditujte, vizualizujte, buďte v klidu modlitby, užívejte si přírodu, tančete a žijte svůj radostný život, ať bohyně ve Vás sílí. Každá si to udělejme, jak nás vede intuice pro propojení se s vlastní sílou a jemností.

Když vidíte sebe jako bohyni, co vidíte?

✓ Kde se vidíte?

✓ Co tam děláte?

✓ Jaký pocit vnímáte?

Prožijte ten jedinečný okamžik propojení s intuicí, ženskostí a vlastní podstatou.

Podporujme naše životní partnery, nechme je nás chránit a pečovat o nás. Ať společně propojíme dualitu ženy a muže v jednotu bytí.

Více o archetypech si můžete přečíst v článcích:

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje vnitřní síla - https://www.jankasrdcem.cz/blog/tri-magicke-archetypy

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje závislost - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-kde-hlavni-roli-hraje-zavislost-nebo-poslusnost

✓ Archetypy, které umí naslouchat intuici - https://www.jankasrdcem.cz/blog/andel-umelec-i-rebel-naslouchaji-intuici

✓ Peníze a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/penize-a-archetypy

✓ Rodina a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/triada-rodiny-otec-matka-a-dite-v-archetypech

✓ Archetyp sabotéra - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetyp-sabotera-aneb-moznost-volby

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje sebeúcta - https://www.jankasrdcem.cz/blog/prostituuji-pecuji-nebo-chranim-aneb-sebeucta-v-archetypech

✓ Archetyp obětních postojů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/obeti-a-objeti-aneb-jak-zit-v-objeti-sebelasky-a-byt-pro-sebe-dobrym

✓ Koučink pomocí archetypů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-a-koucink

Použitá literatura

KUZMIŠÍN, Peter Weleslav, 2016. Bohové starých Slovanů. 1. Praha: EUGENIKA. ISBN 978-80-8100-454-4.

MYSS, Caroline, 2018. Posvátné smlouvy: jak probudit svůj božský potenciál. Přeložil Michal STRENK. Praha: DharmaGaia. Nová éra. ISBN 978-80-7436-095-4.

Ottův slovník naučný: svazek4. V Praze: J. Otto, 1902. str.266

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.