Prostituuji, pečuji nebo chráním... aneb sebeúcta v archetypech

Archetypy
17.3.2021
8
min. čtení
Archetyp 2. Čtyři archetypy, která vám pomůžou objevit vlastní sebeúctu a naučí vás říct ne.

Archetyp je od pradávna existující, zděděný vzorec chování, v němž je významná dynamická složka, která především reguluje a utváří obecně platná přesvědčení, názory a etické hodnoty. Tato dynamická složka je zapříčiněna silným, až živým citovým tónem, který archetypy doprovází. Díky tomu jsou působivé, mají silný vliv a fascinují (Jung, 2012). Slovo pochází z řeckého „arche-typos“ což znamená „první vzor“.

Podle Junga, který je průkopníkem v tomto oboru, jsme vychováváni pomocí archetypů.  Archetypy můžeme vnímat na úrovni našeho nevědomí a velmi často ovlivňují způsob našeho rozhodování a vytváření si vlastních názorů. Archetypy v rovině psychické fungují stejně jako instinkty v rovině tělesné. Archetypy jsou odvozeny z mytologických a pohádkových motivů a vystupují spontánně, nezávisle na tradici nebo zvyklosti v jednotlivých kulturách.

Je skvělé si uvědomit, že i když je definováno více archetypů, vždy je otevřený prostor pro identifikaci dalších. V tomto článku vám představím některé z nejznámějších archetypů s vlastní modifikací. Metaforicky je možné přirovnat život ke hře a někdy i k válce. A proto si dnes objasníme archetypy, které mají svoji roli jak v životě, tak i na reálném bojišti.

Archetyp prostitutka

Prostituce jako taková má základ v prodejnosti svého těla za účelem získání určitého, zejména majetkového užitku. Tenhle pohled je v rozporu s chrámovou prostitucí, která byla ve starověku provozována jako rituál na počest bohyni Ištar. Mocná bohyně Ištar představovala lásku, krásu, plodnost sexualitu, politickou moc, spravedlnost a války.

Prostitutka v chrámě s něhou a laskavostí pečovala o příchozí cizince a jejich splynutí bylo obětinou božství. A proto je možné říci, že prostitutka je v podstatě ochránkyní víry. Jestli máme víru, není žádných peněz, za které prodáme svoji duši. Ve fyzickém pojetí prostituce mnoho nevěstek prodává pouze své tělo a umí si uchovat čistotu své duše. Již z historie je jednoznačné, že fenomén prostituce úzce souvisí s vojenstvím. Po celou kariéru válečníků jsou prostitutky a nevěstince součástí vojenské vřavy.

V současnosti mnoho vzdělaných a emancipovaných žen žijících v rodinných svazcích taktéž ztělesňuje archetyp prostitutky tím, že prodává sebe za vizi fungujícího manželství, ze strachu ze samoty nebo z obav ze ztráty zaměstnání. Kolik z nás má zkušenost, že pracovala dlouhé roky na své kariéře, uměla vydělat peníze, měla určité jistoty a souběžně se z duše vytrácela spokojenost a štěstí? Co se stalo? Odklonily jsme se od svého poslání žití, ztratily jsme sami sebe a intenzivně prožívaly archetypální prostituci. Vždy, když se bojíme „o vlastní existencionální přežití“, máme strach a jsme ochotné ustoupit na úkor vlastního srdce a přesvědčení, žijeme archetyp prostitutky.

Prostitutka věří, že život je možné si uspořádat podle vlastních snů pouze tehdy, když má dostatek peněz a majetku. Ve své praxi slýchávám hodně žen si stěžovat na nesoulad ve vztahu manželském, ze kterého se vytratila láska, úcta a klid. Velmi často ženy říkají: “žiji s ním jenom proto, že máme děti“. Postupem času, když děti odrostou a odstěhují se, žena říká: “co bych teď v životě dělala sama, jsem stará, nemám své bydlení“ a tak žije v archetypu prostitutky až do konce svého života.  Prostituujeme, abychom uživily své děti i sebe.

Prostitutka metaforicky kromě těla prodává své myšlenky, schopnosti, vlastnosti, zkušenosti, a tudíž zaprodává sebe. Klíčovou výzvou tohoto archetypu je se naučit vlastní sebeúctě.

Archetyp pečovatelka

Ve válečnictví bývaly i markytánky a nejedná se o prostitutky. Markytánka je žena mající koncesi na danou živnost a provozující kantýnu v rámci vojenské jednotky. Koncese byla vázaná na povinnost být manželkou jednoho z vojáků. V případě úmrtí manžela/vojáka, se okamžitě provdala za dalšího pro udržení koncese. Občerstvení uměly dodat až do první linie, i když to nebylo jejich povinností.  Markytánky je možné zařadit do archetypu pečovatelky, protože naplňovaly potřeby jiných a povzbuzovaly vojáky při plnění jejich bojových úkolů. Douškem vína a dobrým slovem přinášely optimizmus a povzbuzení.

Velmi známou představitelkou archetypu pečovatelky je i Matka Tereza a z královského rodu princezna Diana.  Pečovatelka je empatická, pomáhající a podporující bytost. Pečuje o tělo, mysl i duši druhých lidí. Inspiruje je svojí laskavostí a vitalitou. Je radost žít v její přítomnosti a užívat si péči. Nejslabší stránkou tohoto archetypu je, že neumí říct NE a tudíž přínosem tohoto archetypu je se to naučit. Je doporučující naučit se vymezit si své vlastní hranice a více naslouchat svým potřebám.

Archetyp žoldák

Tento mužský archetyp je téměř identický s prostitutkou. Na rozdíl od profesionálního vojáka, žoldák nabízí a prodává své válečnické služby a život pro mocnáře, který nejlépe zaplatí. Taktéž prostituuje prodejem svého těla. V jeho vojenském umění chybí hrdost a služba své vlasti. Protože není vázán pravidly své vlasti, tak ani není povinován dodržovat žádné etické kodexy války své země. S nadsázku lze říci, že může drancovat na dobývaném území a páchat zločiny proti lidskosti a nepoškodí morální hodnoty své vlasti. Tím si takový žoldák může zapříčinit až psychický rozklad osobnosti a páchat otevřené násilí na ženách. Jako prostitutka, tak i žoldák riskuje ztrátu svého těla a duše.

Pozitivum tohoto archetypu za předpokladu, že se naučí pracovat s pozorností je uvědomění si, zda směřuje svoji sílu a vitalitu do nespravedlivé činnosti. A pak to může změnit.

V naší civilizované společnosti jsou archetypem žoldáka zpravidla muži, kteří za finanční zisk obětují vše: čas, vztahy a lásku. Moc peněz a možnost koupit si majetek je jejich motivací. Může se jednat o velmi inteligentního, vzdělaného muže, který pomocí financí manipuluje se svými blízkými a když překročí morální hranice, může psychicky a fyzicky týrat zejména ženu v roli partnerky.

Prostitutka i žoldák se musí naučit vlastní sebeúctě a respektovat morální hodnoty společnosti.

Koučink s archetypy

Archetyp bojovník

Bojovník potřebuje mít svého krále a je odhodlaný chránit život krále a královny. Je hrdinou čestným, statečným, má v sobě hrdost, odvahu a je ochráncem hranic. Umění chránit své hranice je jeho předností, a proto umí říct NE.  Umí ochránit svoji identitu i své blízké. Dobrý bojovník je správným a neochvějným ochráncem ženy.

Bojovník zvládl zpracovat jedinečnou a žádoucí kombinaci. Zvládá své sebeuvědomění, sebedůvěru a sebeúctu. I když je vystaven velkým překážkám a únavě je schopen zmobilizovat své síly a splnit vytýčený cíl. Na druhou stranu bojovníkovi může chybět trpělivost a schopnost hledání kompromisů. Prostě vidí černo-bíle a plní své válečné úkoly.

V moderní době je potřeba, aby si muž uvědomil a neztratil veškerou svoji sílu bojovníka v práci. Je potřeba si uchovat dostatek sil bojovníka i pro život doma.

Jaké jsou tedy silné stránky bojovníka? Je věrný, umí splnit vytýčené cíle, chránit a respektuje druhé lidi, i když jsou nepřátelé.

Koučink s archetypy

Co je užitečného čerpat z představených archetypů?

Umět v běžném životě:

✓ žít v hluboké sebeúctě;

✓ pomoci druhému;

✓ vymezit si své hranice;

✓ říci NE.

Hlavní myšlenkou představených archetypů je schopnost prožívat nádherný život vlastní identity. Milé ženy, dovolte si milovat samy sebe a nechat muže, aby vás ochraňovali. Naopak naši odvážní muži chraňte své vlastní hranice, hranice rodiny a podporujte svoje partnerky. Společně si pak užívejte archetypu pečovatelky a pečujte o sebe vzájemně.

Dovolíme-li si připustit, že některé situace řešíme podle výše uvedených archetypů, můžeme změnit způsob myšlení, a tím pozitivně ovlivnit vlastní život.

Více o archetypech si můžete přečíst v článcích:

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje vnitřní síla - https://www.jankasrdcem.cz/blog/tri-magicke-archetypy

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje závislost - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-kde-hlavni-roli-hraje-zavislost-nebo-poslusnost

✓ Archetypy, které umí naslouchat intuici - https://www.jankasrdcem.cz/blog/andel-umelec-i-rebel-naslouchaji-intuici

✓ Archetypy ženských rolí - https://www.jankasrdcem.cz/blog/zeny-jsou-bohyne-a-muzi-to-vi

✓ Peníze a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/penize-a-archetypy

✓ Rodina a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/triada-rodiny-otec-matka-a-dite-v-archetypech

✓ Archetyp sabotéra - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetyp-sabotera-aneb-moznost-volby

✓ Archetyp obětních postojů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/obeti-a-objeti-aneb-jak-zit-v-objeti-sebelasky-a-byt-pro-sebe-dobrym

✓ Koučink pomocí archetypů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-a-koucink

Použitá literatura

JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ, 2012. Výbor z díla. Přeložil Petr PATOČKA, přeložil Karel PLOCEK, přeložil Martin ŽEMLA. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka. ISBN 978-80-85880-70-0.

MYSS, Caroline, 2018. Posvátné smlouvy: jak probudit svůj božský potenciál. Přeložil Michal STRENK. Praha: DharmaGaia. Nová éra. ISBN 978-80-7436-095-4.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.