Archetypy a koučink

Jaký máme život, je opravdu otázkou osobní volby.

I když při čtení mého výroku můžete s názorem nesouhlasit. Dokonce vás může popadnout vztek a říkat si, to je teda opravdu hloupý názor, vždyť já vlastně za nic nemůžu a vše, co se mi v životě děje, má svého původce a já to opravdu nikterak neovlivním.

Kdo věří, že za jeho nepříjemné události v životě a za to, jak je nešťastný a nespokojený, může opravdu jiný člověk a vnější podmínky, nepotřebuje v životě koučink.    

Kde se vzal, tu se vzal a máme tady koučink

Koučink je přirozením vývojovým stupněm psychoterapie a určitě je v něm zakódováno mnoho z pozitivní psychologie. Koučink čerpá ze zdrojů člověka a jeho hlavní hybnou silou je osobní chtění a odvaha udělat změnu.

Typů koučinku je mnoho, nejzákladnější je metoda GROW, pak třeba psychoanalytický koučink, kognitivně-behaviorální koučink, techniky NLP a mnoho dalších variant vycházejících z terapeutického pojetí.

Existuje přesně tolik různorodých koučovacích setkání, kolik existuje lidí. Koučink je flexibilní, rozmanitý, ale pořád má jednu podstatu.

Vždy se jedná o smysluplný dialog, kde hlavním nástrojem kouče je dobře položená otázka.

Postupem času okouzlena silou nevědomí jsem do své koučovací praxe nabídla i uvědomění si svého chování pomocí archetypů.

Freud, jako první, prezentoval myšlenku, že vzpomínku lze uchovávat nevědomě a může být objevena terapeutem až o mnoho let později. Freud byl průkopníkem myšlenky, že mysl dokáže vyjevit svůj obraz tak, jak je uložen v nevědomí.

Na Freudovo učení o nevědomí navázal Jung a více rozvinul teorii kolektivního nevědomí a definoval archetypální chování.

Koučink s archetypy

Je to velmi specifický koučink, kde vše vychází z dialogu klienta pomocí archetypů, které v daném tématu prožívá. Protože klient není seznámen se všemi možnými typy archetypů a jejich vzorcem chování, necháváme kouzlit intuici, a to náhodným výběrem karty s archetypem.  

Každý archetyp má určité předdefinované chování a obsahuje v sobě jak pozitivní, tak i negativní stránku.

Jak to probíhá?

Klient si vytváří pracovní kolo na zvolené téma a pomocí koučovacích otázek rozšiřuje svůj vhled na prožívanou situaci. Je to koučink obcházející rozum.

Pracovní kolo je rozděleno do 12 oblastí, které jsou nadefinované, a klient prozkoumává své téma z pohledu daných životních oblastí.

Po vytvoření pracovního kola si klient ještě uvědomí emoce, které v daném tématu prožívá. Takže klient přesně vidí, jak prožívá emoce v daném tématu. 

Zkrácený záznam z reálného koučovacího setkání

Téma: Jsem si vědoma, že přílišná sebekontrola mi způsobuje stres. Jsem otevřená pochopit tento vzorec chování.

1 já/ego

Dítě přírody

Dítě přírody má jemné emocionální kvality. Potřebuje přírodu pro svoji spokojenost. Zatím chybí v tématu zralost.

Koučovací otázky:

2 životní hodnoty

Mstitel

Mstitel otvírá myšlenku rovnováhy a spravedlnosti. Vlastně je možné dovolit být k sobě laskavá. V životě je pouze potřeba vytvořit dostatek prostoru pro bezpečí, sebedůvěru a nadhled.

Koučovací otázky:

3 sebevyjádření

Prostitutka

Prostitutka metaforicky prodává své myšlenky, schopnosti, vlastnosti, zkušenosti, a tudíž zaprodává sebe. Klíčovou výzvou tohoto archetypu je se naučit vlastní sebeúctě.

Když jsi moc v programu sebekontroly, ničíš svoji duši. Výzva tohoto archetypu je postavit se svým strachům.

Koučovací otázky:

4 domov / životní místa

Lakomec

Tento archetyp vyzývá, aby si nositelka tématu vytvářela radosti v každém místě, kde se zrovna nachází. Pouze její špatné zkušenosti spustily program sebekontroly. 

Zradit může opět jenom sama sebe, když zůstane dál ve svém programu.

Koučovací otázky:

5 tvořivost, štěstí

Rebel

Rebelka je ta část ženy uvnitř v duši, co žije svobodně, nespoutaně, svéhlavě a zcela dle svého cítění. Nepodřizuje se falešné morálce, tradicím, ani strachu, co si o ní pomyslí ostatní, když nežije podle pravidel společnosti. Je sama sebou a dělá věci tak, jak jim věří srdcem.

Je jí jedno, co o ni říká okolí. I pro tebe je zde informace ve spojitosti s domem 12. Neřešit, co si o tobě myslí druzí. Důležité je, jakým způsobem o sobě smýšlíš ty. Odhodit stud, když ztratíš sebekontrolu.

Zde je možné uvést výrok –  více intuice více štěstí. Více starého programu méně štěstí. Vytváří se prostor pro INTUICI.

Koučovací otázka:

6 povolání, zdraví

Král

Král je silný archetyp. Vyjadřuje sílu autority vnitřní i vnější. Moudrý král spojuje a vidí celkový obraz. Král je klidný a vyrovnaný, skýtá ti bezpečí/nadhled/moudrost, které máš uvnitř svého já.

Je proto symbolem plodnosti a tvůrčí energie pro všechny v říši. Nadhled v práci a nadhled v životě přináší tazatelce i zdraví.

Koučovací otázky: 

7 partnerské vztahy / nastavení si hranice

Mentor

Učitel/mentor je archetyp, který umí nadchnout, motivovat a podporovat. Přináší celou řadu možností, které umí jiné lidi nakopnout ke změně a tím jim rozšířit jejich obzory.

I tazatelka je koučkou a učitelkou sama sobě. A velmi dobře si uvědomuje, že přichází čas pro změnu nežádoucího vzorce chování.

Koučovací otázky:

8 majetek druhých

Anděl je velmi silný archetyp, který ukazuje, že tazatelka je pro druhé poslem klidu a života v laskavosti. Umí svou přítomností rozjasnit každou životní situaci.

Koučovací otázky:  

9 spiritualita / životní filozofie

Hlavní hodnoty, které patří k tomuto archetypu, jsou autorita, odvaha, svoboda, tradice, vítězství a spravedlnost. Otec dává všem řád a smysl. Taktéž odměňuje i trestá. Poskytuje bezpečí, jistotu a ochranu.

Otec vymezuje hranice bezpečí. Archetyp otce pečuje.

Je tam ovšem i určitá agresivita. Je potřeba přepnout chování v programu sebekontroly z destruktivního módu na mód ochranitelský. Chránit sebe, svoje názory, svoji důstojnost.

Koučovací otázky:

10 nejvyšší potenciál

Je to vědec a čaroděj, co propojí analytické a intuitivní myšlení.

Koučovací otázky:

11 vztah ke světu

Tento archetyp má úžasnou vnitřní motivaci vyjádřit, jak vidí a vnímá svět. Obohacuje svět o svůj jedinečný pohled. Vytváří nové a úžasné, zatím nepoznané věci.

Inovuje, zdokonaluje a zlepšuje svou osobitou kreativitou vše, co dělá. Jeho emocionální a psychická touha inspiruje další, aby dávali věcem vlastní energii. Má kreativní myšlení a tvůrčí schopnosti.

Koučovací otázky:

12 nevědomí

Závislý člověk

Závislost na ocenění jiných. Jak je to absurdní, když si to uvědomíš? Archetyp závislého člověka má rád, když se cítí bezpečně a to i za cenu, že je pod kontrolou programu sebekontroly.

Koučovací otázky:

Pro inspiraci jak vyřešit tuto závislost, kterou si tazatelka uvědomuje, si vybírá archetyp mediátora.

Mediátor umí vidět rovnováhu. Umí vést smysluplné dialogy. Takže i tazatelka umí navodit ve své hlavě rovnováhu mezi všemi hlasy a názory, které ve svém vnitřním dialogu vede.

Je schopna najít rovnováhu a získat svůj klid. V tomto případě, mediátor umí nastavit vnitřní motivaci pro rovnováhu ve vnitřním dialogu.

Závěr pracovního kola

V tomto pracovním kole se setkaly tři archetypy, a to rebel, anděl a umělec. Jejich společnou silnou stránkou je:

✓ Jsou inspirativní a tvořiví.

✓ Umí motivovat jiné.

✓ Dokáží druhým lidem ukázat věci, které vidí jenom oni – kouzlo, realitu, nové možnosti.

✓ Naslouchají intuici.

Koučovací otázky:

Závěrem o koučinku s archetypy

Tento koučink otvírá obzory a je vhodný pouze pro lidi, kteří věří v sílu své intuice a mají rádi techniky, které obchází rozum.

Takže i já nabízím koučink s archetypy jako šafránu, velmi vzácně.

Chcete si objednat tento vyjímečný koučink? 

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje

     ✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí. 
     ✓ 10+ let lektorská praxe.
     ✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
     ✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
     ✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Chcete zdarma získat e-book Jsem šťastná bytost ? Vyplňte tento formulář!

Jsem šťastná bytost

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Všechny e-booky »


Objevte vlastní jemnost a sílu!

Profesní růst

Jak zlepšit týmovou spolupráci?

Připravím pro vás školení na míru.

Potenciál

Chcete najít klíček k sobě?

Přijďte na  osobní koučink.

Společná řeč

Potřebujete se umět domluvit?

Objevte cestu z labyrintu.

Semináře

Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k potenciálu
Staň se koučem
Zlepši svůj život
Mluvíme a nasloucháme
Síla a jemnost ženy
Obraz života
Jak formulovat zpětnou vazbu
Smysluplný dialog
Koučovací karty v praxi
Terapeutický koučink
Koučink s archetypy
Proběhlé semináře

Informace

Reference
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Služby

Osobní koučink
Vztahový koučink
Výcvik koučů
Staň se koučem

Články

Podcast komunikační kontexty ve vztahu
Barevná typologie osobnosti
Archetypy a koučink
Staň se koučem
Jak zpracovat strach pomocí koučinku?

YouTube Instagram Facebook Linkedin