Archetypy a koučink

Jaký máme život, je opravdu otázkou osobní volby.

I když při čtení mého výroku můžete s názorem nesouhlasit. Dokonce vás může popadnout vztek a říkat si, to je teda opravdu hloupý názor, vždyť já vlastně za nic nemůžu a vše, co se mi v životě děje, má svého původce a já to opravdu nikterak neovlivním.

Kdo věří, že za jeho nepříjemné události v životě a za to, jak je nešťastný a nespokojený, může opravdu jiný člověk a vnější podmínky, nepotřebuje v životě koučink.    

Kde se vzal, tu se vzal a máme tady koučink

Koučink je přirozením vývojovým stupněm psychoterapie a určitě je v něm zakódováno mnoho z pozitivní psychologie. Koučink čerpá ze zdrojů člověka a jeho hlavní hybnou silou je osobní chtění a odvaha udělat změnu.

Typů koučinku je mnoho, nejzákladnější je metoda GROW, pak třeba psychoanalytický koučink, kognitivně-behaviorální koučink, techniky NLP a mnoho dalších variant vycházejících z terapeutického pojetí.

Existuje přesně tolik různorodých koučovacích setkání, kolik existuje lidí. Koučink je flexibilní, rozmanitý, ale pořád má jednu podstatu.

Vždy se jedná o smysluplný dialog, kde hlavním nástrojem kouče je dobře položená otázka.

Postupem času okouzlena silou nevědomí jsem do své koučovací praxe nabídla i uvědomění si svého chování pomocí archetypů.

Freud, jako první, prezentoval myšlenku, že vzpomínku lze uchovávat nevědomě a může být objevena terapeutem až o mnoho let později. Freud byl průkopníkem myšlenky, že mysl dokáže vyjevit svůj obraz tak, jak je uložen v nevědomí.

Na Freudovo učení o nevědomí navázal Jung a více rozvinul teorii kolektivního nevědomí a definoval archetypální chování.

Koučink s archetypy

Je to velmi specifický koučink, kde vše vychází z dialogu klienta pomocí archetypů, které v daném tématu prožívá. Protože klient není seznámen se všemi možnými typy archetypů a jejich vzorcem chování, necháváme kouzlit intuici, a to náhodným výběrem karty s archetypem.  

Každý archetyp má určité předdefinované chování a obsahuje v sobě jak pozitivní, tak i negativní stránku.

Jak to probíhá?

Klient si vytváří pracovní kolo na zvolené téma a pomocí koučovacích otázek rozšiřuje svůj vhled na prožívanou situaci. Je to koučink obcházející rozum.

Pracovní kolo je rozděleno do 12 oblastí, které jsou nadefinované, a klient prozkoumává své téma z pohledu daných životních oblastí.

Po vytvoření pracovního kola si klient ještě uvědomí emoce, které v daném tématu prožívá. Takže klient přesně vidí, jak prožívá emoce v daném tématu. 

Zkrácený záznam z reálného koučovacího setkání

Téma: Jsem si vědoma, že přílišná sebekontrola mi způsobuje stres. Jsem otevřená pochopit tento vzorec chování.

1 já/ego

Dítě přírody

Dítě přírody má jemné emocionální kvality. Potřebuje přírodu pro svoji spokojenost. Zatím chybí v tématu zralost.

Koučovací otázky:

2 životní hodnoty

Mstitel

Mstitel otvírá myšlenku rovnováhy a spravedlnosti. Vlastně je možné dovolit být k sobě laskavá. V životě je pouze potřeba vytvořit dostatek prostoru pro bezpečí, sebedůvěru a nadhled.

Koučovací otázky:

3 sebevyjádření

Prostitutka

Prostitutka metaforicky prodává své myšlenky, schopnosti, vlastnosti, zkušenosti, a tudíž zaprodává sebe. Klíčovou výzvou tohoto archetypu je se naučit vlastní sebeúctě.

Když jsi moc v programu sebekontroly, ničíš svoji duši. Výzva tohoto archetypu je postavit se svým strachům.

Koučovací otázky:

4 domov / životní místa

Lakomec

Tento archetyp vyzývá, aby si nositelka tématu vytvářela radosti v každém místě, kde se zrovna nachází. Pouze její špatné zkušenosti spustily program sebekontroly. 

Zradit může opět jenom sama sebe, když zůstane dál ve svém programu.

Koučovací otázky:

5 tvořivost, štěstí

Rebel

Rebelka je ta část ženy uvnitř v duši, co žije svobodně, nespoutaně, svéhlavě a zcela dle svého cítění. Nepodřizuje se falešné morálce, tradicím, ani strachu, co si o ní pomyslí ostatní, když nežije podle pravidel společnosti. Je sama sebou a dělá věci tak, jak jim věří srdcem.

Je jí jedno, co o ni říká okolí. I pro tebe je zde informace ve spojitosti s domem 12. Neřešit, co si o tobě myslí druzí. Důležité je, jakým způsobem o sobě smýšlíš ty. Odhodit stud, když ztratíš sebekontrolu.

Zde je možné uvést výrok –  více intuice více štěstí. Více starého programu méně štěstí. Vytváří se prostor pro INTUICI.

Koučovací otázka:

6 povolání, zdraví

Král

Král je silný archetyp. Vyjadřuje sílu autority vnitřní i vnější. Moudrý král spojuje a vidí celkový obraz. Král je klidný a vyrovnaný, skýtá ti bezpečí/nadhled/moudrost, které máš uvnitř svého já.

Je proto symbolem plodnosti a tvůrčí energie pro všechny v říši. Nadhled v práci a nadhled v životě přináší tazatelce i zdraví.

Koučovací otázky: 

7 partnerské vztahy / nastavení si hranice

Mentor

Učitel/mentor je archetyp, který umí nadchnout, motivovat a podporovat. Přináší celou řadu možností, které umí jiné lidi nakopnout ke změně a tím jim rozšířit jejich obzory.

I tazatelka je koučkou a učitelkou sama sobě. A velmi dobře si uvědomuje, že přichází čas pro změnu nežádoucího vzorce chování.

Koučovací otázky:

8 majetek druhých

Anděl je velmi silný archetyp, který ukazuje, že tazatelka je pro druhé poslem klidu a života v laskavosti. Umí svou přítomností rozjasnit každou životní situaci.

Koučovací otázky:  

9 spiritualita / životní filozofie

Hlavní hodnoty, které patří k tomuto archetypu, jsou autorita, odvaha, svoboda, tradice, vítězství a spravedlnost. Otec dává všem řád a smysl. Taktéž odměňuje i trestá. Poskytuje bezpečí, jistotu a ochranu.

Otec vymezuje hranice bezpečí. Archetyp otce pečuje.

Je tam ovšem i určitá agresivita. Je potřeba přepnout chování v programu sebekontroly z destruktivního módu na mód ochranitelský. Chránit sebe, svoje názory, svoji důstojnost.

Koučovací otázky:

10 nejvyšší potenciál

Je to vědec a čaroděj, co propojí analytické a intuitivní myšlení.

Koučovací otázky:

11 vztah ke světu

Tento archetyp má úžasnou vnitřní motivaci vyjádřit, jak vidí a vnímá svět. Obohacuje svět o svůj jedinečný pohled. Vytváří nové a úžasné, zatím nepoznané věci.

Inovuje, zdokonaluje a zlepšuje svou osobitou kreativitou vše, co dělá. Jeho emocionální a psychická touha inspiruje další, aby dávali věcem vlastní energii. Má kreativní myšlení a tvůrčí schopnosti.

Koučovací otázky:

12 nevědomí

Závislý člověk

Závislost na ocenění jiných. Jak je to absurdní, když si to uvědomíš? Archetyp závislého člověka má rád, když se cítí bezpečně a to i za cenu, že je pod kontrolou programu sebekontroly.

Koučovací otázky:

Pro inspiraci jak vyřešit tuto závislost, kterou si tazatelka uvědomuje, si vybírá archetyp mediátora.

Mediátor umí vidět rovnováhu. Umí vést smysluplné dialogy. Takže i tazatelka umí navodit ve své hlavě rovnováhu mezi všemi hlasy a názory, které ve svém vnitřním dialogu vede.

Je schopna najít rovnováhu a získat svůj klid. V tomto případě, mediátor umí nastavit vnitřní motivaci pro rovnováhu ve vnitřním dialogu.

Závěr pracovního kola

V tomto pracovním kole se setkaly tři archetypy, a to rebel, anděl a umělec. Jejich společnou silnou stránkou je:

✓ Jsou inspirativní a tvořiví.

✓ Umí motivovat jiné.

✓ Dokáží druhým lidem ukázat věci, které vidí jenom oni – kouzlo, realitu, nové možnosti.

✓ Naslouchají intuici.

Koučovací otázky:

Závěrem o koučinku s archetypy

Tento koučink otvírá obzory a je vhodný pouze pro lidi, kteří věří v sílu své intuice a mají rádi techniky, které obchází rozum.

Takže i já nabízím koučink s archetypy jako šafránu, velmi vzácně.

 

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje

     ✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí. 
     ✓ 10+ let lektorská praxe.
     ✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
     ✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
     ✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Chcete zdarma získat e-book Jsem šťastná bytost ? Vyplňte tento formulář!

Jsem šťastná bytost

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Všechny e-booky »


Objevte vlastní jemnost a sílu!

Profesní růst

Jak zlepšit týmovou spolupráci?

Připravím pro vás školení na míru.

Potenciál

Chcete najít klíček k sobě?

Přijďte na  osobní koučink.

Společná řeč

Potřebujete se umět domluvit?

Objevte cestu z labyrintu.

Semináře

Antistres
Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k potenciálu
Staň se koučem
Zlepši svůj život
Mluvíme a nasloucháme
Síla a jemnost ženy
Obraz života
Jak formulovat zpětnou vazbu
Smysluplný dialog
Koučovací karty v praxi
Terapeutický koučink
Koučink s archetypy
Proběhlé semináře

Informace

Reference
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Služby

Osobní koučink
Vztahový koučink
Výcvik koučů

Články

Barevná typologie osobnosti
Archetypy a koučink
Staň se koučem
Jak zpracovat strach pomocí koučinku?
Jak si přát

YouTube Instagram Facebook Linkedin