Archetypy, kde hlavní roli hraje závislost nebo poslušnost

Poslušnost a závislost jsou stavy, které je možné změnit.

Žití je možné mnoha způsoby. Někdo miluje matematiku, výpočty, analýzy, predikce a jiný zase poezii, umění a hudbu. Jsou i tací lidé, kteří umí spojit vše v jeden komplexní celek a užívají si rovnováhu rozumu a emocí. Naše osobnost v sobě obsahuje vlastnosti různých archetypů. Archetyp je určitá představa, která nám pomáhá s orientací ve světě.

Podle Junga jde o základní vrozenou představu, která je společná pro všechny a má v sobě obecné zkušenosti lidstva. V průběhu lidské civilizace přibývají neustále nové archetypy. Kdo připouští, že archetypální chování vybraných postav může být i jeho způsobem chování, dokáže více porozumět svým určitým životným postojům.

V minulých článcích jsem vám představila širokou škálu archetypů a nyní je čas přečíst si něco o archetypu otrok, žebrák a závislý člověk. I když na první dojem se jedná o archetypy s negativní konotací, mají v sobě i hodně pozitivního a inspirativního.

Archetyp otrok

Stalo se Vám někdy v životě, že jste si uvědomil/a, že jste otrokem nějaké situace? Jsou lidé, kteří se rozhodli žít zdravým způsobem života a najednou si uvědomují, že jsou otrokem hlídání jídelníčků, otrokem kultu úspěšné osoby, popřípadě otrokem představy dokonalé matky. Určitě znáte jiné možné situace, kdy se člověk stává otrokem. 

Být otrokem znamená, že si člověk neumí nastavit hranice, říci ne, ani vyjádřit svůj osobní názor. Tento člověk je velmi poslušný i ve společenství. Přijímá nařízení a rozhodnutí, protože sám nemá vůli a sílu se rozhodnout. Pokud ve společnosti žije více lidí v archetypu otrok, je velmi lehce zneužitelná dravými politiky.

Archetyp otrok je spíše konzervativnější a poslušnější. Je to vhodný archetyp pro práci kněžích, kteří žijí ve velmi strukturovaném systému.  Taktéž v hierarchicky uspořádáních organizacích je nutné, aby se člověk stal otrokem v rámci systému. Na této bázi funguje armádní organizační struktura, ale taky i velké korporátní organizace.

V partnerském a běžném životě může být tento archetyp náchylný k tomu, že je předmětem manipulace aniž si to uvědomuje.
Pod pojmem otrok si většinou každý představí člověka podrobeného jiným člověkem. To ale není úplně platné tvrzení. V mnoha případech je člověk svým vlastním otrokem. Otrok se musí naučit být sám sobě dobrým pánem, umět žít nezávisle na názoru jiného člověka a odprostit se od závislostí.

Silné stránky

 Je pokorný, otevřený, tvárný, citlivý a nehledá žádnou moc nad ostatními.

 Je oddaný a disciplinovaný.

 Má velmi silně rozvinutou intuici.

 Umí pochopit moudrost života.

Slabé stránky

sadŽije velmi pasivně a přizpůsobuje se dané situaci.

sadNevěří sám sobě, nemá žádnou sebeúctu a sebevědomí.

Stinnou stránkou archetypu je přesvědčení, že mít vlastní vůli nebo vést svůj vlastní život vytváří zbytečně mnoho problémů. Nechce převzít odpovědnost za svá rozhodnutí a svůj život. Postrádá vlastní autoritu a poslouchá rozkazy, které ničí jeho osobnost.
Když si tento archetyp dokáže uvědomit sám sebe, stává se jedním z nejvíce individualistických, sebevědomých a nejmocnějších archetypů.

Archetyp žebrák

Když slyšíme slovo žebrák, zpravidla si představíme člověka bez domova, bez majetku, žijícího na ulici a žebrajícího o jídlo. Jenže archetyp žebráka v reálném životě může prosit o lásku, laskavou pozornost nebo jenom o pohlazení. Na pracovišti žebrá o pracovní pozice, autoritu a finanční benefity.

Z pohledu společnosti je možné konstatovat, že jsme společenství žebráků závislých na nových technologiích, politických uskupeních a médiích. Žebrák se extrémně bojí změny a má obavy vyjít ze své komfortní zóny.

Položte si otázku: „Jakým způsobem získáváte pozornost lidí v okolí?“ 
Žebráte o pozornost druhých?  Tohle se může stát, když člověk nezná sám sebe, upíná svůj zrak k druhým a dožaduje se vedení a pomoci.
Každý člověk má rád něčí pozornost. Jestli je až chorobně závislý na pozornosti druhých, je čas opustit tento archetyp a naučit se mít respekt sám k sobě. V případě, že žijete tímto archetypem je potřeba učit se sebelásce, empatii a štědrosti.

Silnou stránkou je, že je spokojený s tím, co má.

Slabé stránky

sadBojí se jakékoliv změny.

sadPřemýšlí negativně a v myšlenkách si říká „nemám nic hodnotného“.

sadNutně potřebuje pomoc druhých.

sadVytváří si závislost.

Stinná stránka archetypu se projevuje v chronické závislosti a neschopnosti věřit svému talentu.

Vaše myšlenky ovlivňují realitu, ve které žijete. Věříte stejně jako archetyp žebráka, že nic nemáte? Tak nemáte. Když si dovolí člověk zpracovat tento archetyp, najde své sebevědomí a přijme zdravou sebelásku.

Závislý člověk

Každý člověk má v sobě nějaké to zrníčko závislosti. Znáte tu nutkavou chuť na něco dobrého, sladkého nebo i skleničku alkoholu? Někdy si dopřejeme a někdy disciplinovaně pokušení zaženeme. Archetyp závislého člověka nezahrnuje jenom závislost na drogách, alkoholu a sexu, ale také závislost na práci, sportu a různých životních postojích. Určitě znáte i ve svém okolí závislost ve vztazích, kde jeden z partnerů je přímo podléhající názoru, rozhodnutí a schválení svého jednání svým partnerem.

Z pozitivního uhlu pohledu nám tento archetyp pomáhá identifikovat, kdy nad naším životem začíná mít moc nějaká závislost. Když člověk umí posílit svou vytrvalost a sílu rozhodnutí, dokáže se ze závislostí vymanit.

Archetyp závislého člověka má rád, když se cítí bezpečně a to i za cenu, že je pod něčí kontrolou. To mu dodává klid. Lidé tohoto archetypu mají problémy s vlastním sebeovládáním, jsou velmi často extrémně inteligentní nebo silně emočně citliví. Jsou to lidé, kteří si hrají s ohněm a popálí se, ale to jim nebrání v návratu pro další a další puchýře. Pokračují ve svém škodlivém jednání i za cenu ztráty vlastního života.

Silné stránky

 Je pokorný.

 Je empatický a shovívavý k chybám druhých.

 Je schopen vnímat svou mysl i srdce.

 Vysoká sebekázeň, když zvládne svou závislost.

Slabé stránky

sadJe velmi bezmocný vůči své závislosti.

Stinná stránka archetypu představuje boj s vůlí a absencí sebeovládání, sebekontroly a vnitřní rovnováhy.

Pocity frustrace, hněvu, hanby, viny a zmatku jsou u závislých lidí časté. Když jednáte s tímto archetypem, stanovujte si a udržujte své osobní hranice. Je to nutnou nezbytností, jinak je možné, že závislý člověk zničí svým vlivem i Vás. 

Koučovací otázky, když je v hlavní roli je závislost

 Co konkrétně potřebujete, abyste získal/a důvěru, že jednáte správné?

 Jaké to je pro Vás umět se rozhodnout?

 Co získáte tím, když se rozhodnete?

 Jak můžete řídit svůj čas lépe k dosažení toho, co v životě chcete?“

 Kde vidíte možné příčiny toho, že to nejde?

 Jakým způsobem získáte odvahu, abyste změnil již nevyhovující stav?

 Co můžete získat, když najdete odvahu pro změnu?

 Kdo Vám může pomoct?

 Co Vám může pomoct?

 Předpokládejme, že se to povedlo, jaké to pro Vás bude?

Závěr

Lidé žijící v archetypech otrok, žebrák a závislý člověk, hledají iluzorní celistvost své osobnosti, přičemž závislý člověk je ochoten k tomu využít i chemické látky, které mu tento prožitek zabezpečí. Tyto archetypy spojuje závislost, ale když se dokáží vymanit z vlivu, který je má v moci, stávají se velmi silnou osobností se schopností zvládnout vše.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje

     ✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí. 
     ✓ 10+ let lektorská praxe.
     ✓  5+ let průvodce osobním rozvojem.
     ✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
     ✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Použitá literatura

JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ, 2009. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka. ISBN 978-80-87171-10-3.

JUNG, Carl Gustav, 1998. Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka. ISBN 80-85880-11-3.

MYSS, Caroline, 2018. Posvátné smlouvy: jak probudit svůj božský potenciál. Přeložil Michal STRENK. Praha: DharmaGaia. Nová éra. ISBN 978-80-7436-095-4.

OSHO, 2019. O mužích. Přeložila Radka KNEBLOVÁ. Bratislava: Arimes. ISBN 978-80-8100-027-0.

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Chcete zdarma získat e-book Jsem šťastná bytost ? Vyplňte tento formulář!

Jsem šťastná bytost

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Všechny e-booky »


Objevte vlastní jemnost a sílu!

Profesní růst

Jak zlepšit týmovou spolupráci?

Připravím pro vás školení na míru.

Potenciál

Chcete najít klíček k sobě?

Přijďte na  osobní koučink.

Společná řeč

Potřebujete se umět domluvit?

Objevte cestu z labyrintu.

Semináře

Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k potenciálu
Staň se koučem
Zlepši svůj život
Mluvíme a nasloucháme
Síla a jemnost ženy
Obraz života
Jak formulovat zpětnou vazbu
Smysluplný dialog
Koučovací karty v praxi
Terapeutický koučink
Koučink s archetypy
Proběhlé semináře

Informace

Reference
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Služby

Osobní koučink
Vztahový koučink
Výcvik koučů
Staň se koučem

Články

Podcast komunikační kontexty ve vztahu
Barevná typologie osobnosti
Archetypy a koučink
Staň se koučem
Jak zpracovat strach pomocí koučinku?

YouTube Instagram Facebook Linkedin